Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

Kandidaten van Zó! 2022

Marijke van der Meer

Marijke is met haar vasthoudendheid, duidelijkheid en humor al jarenlang een van de spraakmakers in de gemeenteraad. Vriend en vijand hebben respect voor haar grote kennis van de verschillende dossiers en haar vele contacten in de Zoetermeerse samenleving. Mensen die haar mailen of bellen krijgen altijd haar aandacht. Van huis uit is zij ICT’er, maar niet meer als zodanig actief. Marijke maakt wekelijks tijd vrij voor vrijwilligerswerk. Zij gebruikt een rolstoel en doorkruist met haar scootmobiel de hele stad.

Marijke: 'Zó! Zoetermeer is een onafhankelijke lokale partij, die heel veel aandacht schenkt aan de mening van de bewoners. Daarom hebben we er steeds voor gepleit om bij bouwplannen éérst met de buurt te gaan praten. We hebben met alle leden van Zó! een prachtig programma opgesteld en ik ben van plan om keihard te werken om zoveel mogelijk te realiseren! Het is een eer dat ik weer kandidaat mag zijn voor Zó! Zoetermeer.'

Roel van der Vlies

Roel is 50 jaar en als zelfstandig ondernemer werkzaam in de bouw. Sinds drie jaar is Roel raadslid waarbij hij zich onder meer bezighoudt met zorg, sport en cultuur. Roel is kritisch en schroomt niet om stevig in debat te gaan om verbeteringen te bewerkstelligen.

Roel: ‘Zoetermeer is aan het groeien, en daar staan we achter. Maar de groei van het aantal huizen en inwoners moet gepaard gaan met een groei van de voorzieningen. We zien dat nu te weinig gebeuren. We zien bijvoorbeeld dat het aantal ouderen groeit, maar dat de hoeveelheid zorgpersoneel niet meegroeit. En ook de budgetten om de zorg te verlenen groeien niet mee. Voor een deel komt dat doordat het Rijk de gemeente te weinig compensatie geeft voor de taken die de gemeente uitvoert. Maar daarnaast moeten we zelf ook slimmere keuzes maken, waarbij de mens om wie het gaat het belangrijkste is. Een voorbeeld is de toegankelijkheid in de stad. Dat kan veel beter geregeld worden als we eerst nadenken voordat we gaan bouwen. Ik wil daar graag over meedenken in de fractie van Zó! Zoetermeer.’

Rigaud Markes

Rigaud is een 22-jarige student die al zo’n twee decennia dagelijks in Zoetermeer te vinden is. Momenteel is hij bezig met afstuderen voor de studie Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Hier leert hij onder andere over rechtvaardigheid en efficiëntie binnen het openbaar bestuur. Daarnaast heeft hij een bijbaan in het HagaZiekenhuis in Den Haag. Specifieke hobby’s heeft Rigaud niet, wel houdt hij van veel contacten, vooral als daarbij veel gelachen wordt!

Rigaud: ‘Voor mij gaan deze verkiezingen erover hoe we ervoor zorgen dat Zoetermeer een aangename plek blijft om in te wonen. Vanuit het verkiezingsprogramma van Zó! ben ik daarom gefocust op het bevorderen van het leef- en werkplezier in Zoetermeer. Ik wil dit bereiken door mij in te zetten voor meer inspraak en participatie van jongeren! Daarnaast ben ik voorstander van meer culturele evenementen en activiteiten in Zoetermeer, vooral omdat die van waarde zijn voor het wij-gevoel in Zoetermeer. Hierbij wil ik, nu en in de toekomst, graag kijken naar wat er allemaal wel mogelijk is, in plaats van wat er allemaal niet kan.’

Ruben van der Perk

Ruben is 39 jaar en woont samen met zijn vriendin en hun 2 kinderen. Hij is al bijna 10 jaar actief lid van de vereniging Zó! Zoetermeer en heeft ter voorbereiding op het raadswerk de cursus gemeentepolitiek gevolgd en uitgebreid stagegelopen bij de fractie. Ruben werkt als data-informatieanalist bij een werkgeversorganisatie. Hij is regelmatig in de sportclub te vinden en voetbalt.

Ruben: ‘Zó! Zoetermeer is er voor iedere inwoner van Zoetermeer met belangrijke thema’s voor de stad. Ik vind genoeg woningen voor iedere portemonnee met voldoende parkeerplaatsen, een flink onderhouden stad (moet beter!), en schone goed ingerichte sportaccommodaties belangrijke punten. Sowieso moet bij alle besluiten goed worden overlegd met de bewoners. Zó! Zoetermeer zet zich al jaren in voor de samenspraak en zorgt ervoor dat mensen makkelijk contact kunnen opnemen en altijd snel antwoord krijgen van de fractie.’

Herman de Graaff

Herman is getrouwd en heeft vier volwassen kinderen en vier kleinkinderen. Hij is in het dagelijks leven werkzaam als algemeen directeur bij Biesieklette. Een organisatie die door middel van het beheer van bewaakte fietsenstallingen werk biedt aan mensen die een achterstand hebben tot de arbeidsmarkt. In deze functie heeft hij veel bestuurlijke ervaring opgedaan en ook de ambtelijke en politieke kant als ondernemer ervaren. Hij is momenteel voorzitter van de vereniging Zó! Zoetermeer.

Herman: ‘In Zó! Zoetermeer heb ik een onafhankelijke lokale partij gevonden waar ik mij thuis voel en mijn lang gekoesterde ambitie mag waarmaken. Ik wil graag mijn ervaring nuttig gebruiken om iets positiefs te doen voor de stad waarin ik woon, voor de bewoners en de ondernemers. Ik heb me voorgenomen om de belangrijke thema’s van Zó! Zoetermeer, zoals wonen en bouwen, inrichting van de stad, werkgelegenheid, samenspraak, en goed financieel bestuur zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen.’

Anneke Kervezee

Anneke heeft meer dan 40 jaar bij het Ministerie van Justitie gewerkt, voornamelijk als organisatieadviseur. Vanaf 2011 was zij acht jaar lang de coördinator van de UVV-vrijwilligers in het LangeLand Ziekenhuis en ze was lid van het bestuur van de UVV (Unie van Vrijwilligers) Zoetermeer.

Anneke: ‘Ik heb ervaren dat Zó! Zoetermeer de belangen van burgers vooropstelt. Uiteraard zegt iedere partij dat te doen, maar in de laatste drie jaar heb ik veel contacten gehad met de gemeenteraadsleden en gemerkt dat er wel wat verschil valt op te merken. Belangen van burgers zijn natuurlijk vaak tegenstrijdig. Zó! Zoetermeer is daar duidelijk in: je kunt het nooit iedereen naar de zin maken, maar wel op een objectieve manier met een open mind naar mensen luisteren en ermee aan de slag gaan. Ik vind Zó! Zoetermeer een inspirerende partij die dicht bij de mensen staat. Ik hoop mijn ervaring in te kunnen zetten voor Zó! Zoetermeer, zodat zo veel mogelijk punten uit het verkiezingsprogramma gerealiseerd kunnen worden.’

Ronald Roos

Ronald (66) woont al ruim veertig jaar in Zoetermeer. Hij heeft tientallen jaren als basisschoolleerkracht gewerkt in Buytenwegh, Noordhove en Rokkeveen. Daarna werkte hij als docent MBO aan het ID College en de laatste jaren voor zijn pensioen als scholingsadviseur bij de gemeente Zoetermeer. Hij fietst en speelt volleybal en houdt zijn conditie op peil bij een sportschool.

Ronald: ‘Ik heb Zoetermeer zien groeien en ben trots op de woonomgeving, de omringende natuur en de handige infrastructuur. Ik zet mij graag in voor de inwoners van Zoetermeer om de stad leefbaar, betaalbaar en veilig te houden. Liefst zie ik snel nieuwbouw van seniorencomplexen om daarmee de doorstroom van de woningmarkt op gang te krijgen. Ouderen laten daarbij hun eengezinswoning achter voor jongeren. Ik ben kritisch op de plannen die het college maakt en wat de financiële gevolgen zullen zijn. Zo maak ik me zorgen over het afvalbeleid.

Ik voel mij thuis bij Zó! Zoetermeer. Een lokale partij met een gemengd, kundig ledenbestand. Zó! luistert naar de inwoners, niet alleen in de weken voor de verkiezingen, maar het gehele jaar door.’

Carina Hogeveen-Woudman

Carina woont met haar man sinds 45 jaar in Seghwaert. Zij is werkzaam als managementassistent bij de overheid. Daarnaast is zij al jarenlang als fractiemedewerker actief bij Zó! Zoetermeer. Door haar inzet en ondersteuning loopt de fractie op rolletjes en kunnen de raads- en commissieleden zich concentreren op de politieke inhoud. Carina heeft hierdoor intussen ook veel zicht op wat er in de gemeentelijke politiek speelt.

Carina: 'Ik ben actief bij Zó! omdat ik het belangrijk vind dat Zoetermeer een stad is voor iedereen. Een goede balans tussen bebouwing en natuur in de stad, goede gezondheidszorg en voldoende werkgelegenheid vind ik heel belangrijk. De laatste jaren is hiervoor al veel werk verzet en er is ook al veel bereikt. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Ik wil mij bij Zó! Zoetermeer graag inzetten om de voorzieningen voor de gezondheidszorg toegankelijker te maken, wachtlijsten te verkorten en te zorgen voor voldoende werkgelegenheid in Zoetermeer.'

Waldemar Kepinski

Waldemar is sinds 1970 verbonden met Zoetermeer. Hij is getrouwd en heeft twee volwassen dochters en kleinkinderen. Na het behalen van zijn ingenieursdiploma op de Technische Universiteit Delft en verschillende dienstbetrekkingen bij ingenieursbureaus, heeft hij meer dan 16 jaar voor de Nederlandse Defensie gewerkt. Eerst als projectleider en projectmanager bij de realisatie van NAVO-infrastructurele projecten in Nederland en later als analist bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. De laatste 7 jaar van zijn actieve beroepsleven werkte hij bij de Provincie Noord-Holland. Hij is sportief en houdt van golfen, wandelen en skiën.

Waldemar: 'Als vrijwilliger ben ik meer dan 7 jaar voorzitter geweest van de Parochiale Caritas Instelling in Zoetermeer waar vrijwilligers hulp boden aan mensen die tussen wal en schip vielen. Ik ben nog altijd sociaal betrokken en ik ben lid van Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer (DEZO). Bij Zó! Zoetermeer ligt mijn interesse voornamelijk bij de realisatie van een duurzaam energiebeleid voor Zoetermeer.

Raaghnie Autar

Raaghnie, 31 jaar, is geboren en getogen in Zoetermeer. Met haar bachelordiploma in communicatie werkt ze nu als secretaresse bij een internationaal advocatenkantoor. Studie en werk gingen voor Raaghnie altijd hand in hand met maatschappelijke projecten. Ze houdt van reizen, lezen en films kijken.

Raaghnie: 'Ik ben kandidaat voor Zó! Zoetermeer om twee redenen. Allereerst is Zó! een lokale partij. Een partij zonder landelijke belangen en met veel expertise over Zoetermeer. Zó! is bekend met de kwesties binnen onze stad en staat dichtbij de Zoetermeerders. Dat brengt me op mijn tweede punt: communicatie. De fractie is elke maand te vinden in één van de wijken. We gaan in gesprek met de bewoners en luisteren naar wat er speelt in de buurt. Ik ben trots op mijn stad en dankbaar dat ik met Zó! Zoetermeer een bijdrage kan leveren.’

Han Hijzelendoorn

Han was voor z’n pensionering werkzaam bij een internationale organisatie en daarnaast ook druk als sportjournalist en verslaggever. Tegenwoordig is hij vooral een trotse opa, die regelmatig golfballen kwijtraakt en hij is mentor voor een aantal senioren binnen zijn familie.

Han: ‘Ik ben opnieuw kandidaat voor Zó! Zoetermeer omdat steeds weer duidelijk wordt, dat je belangen als inwoner van onze stad het beste worden behartigd door een lokale partij. Zó! Zoetermeer bewijst al meer dan 10 jaar de meest fatsoenlijke en constructieve lokale partij van Zoetermeer te zijn! Ook in deze lastige tijd is de partij superscherp.

Met gezond verstand wordt het gemeentelijk beleid tegen het licht gehouden en er wordt constructief meegedacht indien dit beter kan of moet. Zó! Zoetermeer is gewoon de beste keus voor onze stad en daarom ben ik er best trots op dat de leden mij weer een plek op de kieslijst hebben gegund!’

Fred Nieuwenhuijs

Fred is werkzaam bij de Haagse Tramweg Maatschappij (HTM) als praktijkondersteuner in techniek van railvoertuigen. Hij doet dit al 47 jaar en daarnaast is hij een aantal jaar voorzitter geweest en nu secretaris van een Onderdeelcommissie Techniek van de OR. Fred is getrouwd en woont in Seghwaert.

Fred: 'Een lokale partij staat dicht bij de burger. Daarom ben ik lid geworden van Zó!. Dit is de sterke lokale partij waar ik in geloof. Zó! heeft een uitgebreid verkiezingsprogramma en voor de volgende punten wil ik mij extra inzetten: betaalbaar wonen voor iedereen, veiligheid zowel in de wijken als op scholen en in winkelcentra, een mooie en schone stad en een goede infrastructuur. Ook goed onderhouden wijkparken en goed openbaar vervoer vind ik erg belangrijk. Ik kom u graag tegen bij onze maandelijkse Koffie & Zó! zodat we kunnen bespreken wat u belangrijk vindt in de stad.

 

 

Geeta Lachmon

Geeta was werkzaam als bedrijfsanalist. Zij woont sinds 29 jaar in Zoetermeer en is vanaf het begin heel betrokken bij de stad. Geeta is lid van de Lionsclub die internationaal als motto 'We helpen!' heeft.

Geeta: ‘De We-helpen!-gedachte zet ik ook graag in voor Zó! Zoetermeer. Onze partij heeft oog voor de wensen van de burger en met elkaar zetten we alle energie en kennis in voor het realiseren van de lokale politieke agendapunten. We serve, dus in dienst van de bewoners van Zoetermeer!'

 

 

Jacob de Boer

Jacob is een bekende figuur in Zoetermeer. Niet alleen is hij de directeur van het bloeiende bedrijf ‘De Boer Maatwerk in interieur’, hij is ook nog heel actief in de Zoetermeerse sport. Hij is al jarenlang voorzitter van tafeltennisvereniging Taverzo. Daarnaast is hij ook voorzitter van voetbalvereniging FC Zoetermeer. En ook voor Zó! Zoetermeer is hij al jaren bestuurslid als penningmeester van de vereniging.

Jacob: ‘Mijn motto is: Geniet van het leven want het duurt maar even, en laten we het dus leuk maken met elkaar! Zoetermeer is mijn stad geworden en ik woon er samen met vrouw en twee kinderen met veel plezier. Het pragmatische karakter met daarbij de sociale gedachte spreken me zeer aan bij Zó! Zoetermeer. Het is belangrijk dat Zó! in de raad vertegenwoordigd blijft en daarom heb ik me graag aangemeld als kandidaat.’

Carla Krullaars-Hinfelaar

Carla was raadslid van maart 2014 tot november 2018. Daarna heeft zij zich voor Zó! Zoetermeer ingezet als lid van de commissie Samenleving met als specialisatie de Wmo, armoedebestrijding en de schuldhulpverlening. Carla heeft in die jaren namens Zó! Zoetermeer veel mensen bezocht om te bekijken hoe zij geholpen kunnen worden als er ingewikkelde situaties waren. De ervaring die zij daarbij heeft opgedaan heeft de fractie geholpen om steeds zo praktisch mogelijk te kijken naar de vraagstukken.

Carla: 'Ik heb in de 8 jaar dat ik raads- en commissielid ben geweest veel kennis opgebouwd over alles wat met de Wmo te maken heeft. Ik heb dat overgedragen aan de nieuwe fractie. De gemeente Zoetermeer heeft nog veel te doen waar het gaat om de kwaliteit van de jeugdzorg, de ouderenzorg, de zorg voor gehandicapten en de begeleiding van mantelzorgers. Het is daarom belangrijk dat Zó! Zoetermeer in de raad een stevige positie heeft.’

 

Met dank aan Fred Roland die zorgde voor de foto's!