Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

Uitgangspunten Vereniging Zó!

 

Zó! Zoetermeer is een onafhankelijke Zoetermeerse partij. Zó! heeft niets te maken met de landelijke stromingen. Wij hebben juist van al die overtuigingen het beste in onze vereniging, partij en fractie verenigd.

In de ledenvergadering van 30 november 2012 zijn de Uitgangspunten van Zó! Zoetermeer vastgesteld:

Zó! Zoetermeer wil een leefbare stad

Zó! Zoetermeer is er voor alle Zoetermeerders

Zó! Zoetermeer vindt een goed begin het halve werk, dus: de juiste opleiding

Zó! Zoetermeer is voor contact met elkaar

Zó! Zoetermeer wil een zorgzame stad

Zó! Zoetermeer staat voor veiligheid

Zó! Zoetermeer heeft gezond verstand en gebruikt het

Zó! Zoetermeer gaat voor een gezond en sportief Zoetermeer

Zó! Zoetermeer houdt van groen, maar vindt de mensen in de stad het belangrijkste

 

Hieronder worden de uitgangspunten toegelicht:

Zó! Zoetermeer wil een leefbare stad

toelichting

Niet voor niets is Zó! opgericht als Leefbaar Zoetermeer. Zoetermeer is een mooie nieuwe stad, maar als het onkruid 2 meter hoog staat is dat moeilijk te zien. Zwerfvuil en verloedering zijn vriendjes van elkaar en die willen we alle twee niet in de stad.

In een leefbare stad is het goed wonen voor iedereen:

  • ouderen 
  • jongeren 
  • gezinnen 
  • alleenstaanden 
  • mensen met een kleine beurs
  • mensen met veel ‘slappe was’ 
  • mensen met handicaps 

Dus echt voor iedereen geschikte woningen.

Mensen in een leefbare stad bezorgen elkaar geen overlast, maar hebben begrip voor elkaar en hebben verdraagzaamheid hoog in het vaandel.

Leefbaarheid gaat ook over kunnen uitgaan in een gezellige stad, met genoeg florerende winkels, waar altijd wat te doen is, of waar je zelf wat kunt gaan doen als je het leuk vindt om te dansen, zingen, acteren, knutselen, fotograferen, etc.

Zó! Zoetermeer is er voor alle Zoetermeerders

toelichting

Iedereen die in Zoetermeer woont is een Zoetermeerder. We staan keihard voor gelijke behandeling van iedereen. Het maakt niet uit of je gelooft, wat je gelooft, welke kleur je vel heeft, of dat je een handicap hebt.

Daarbij is het natuurlijk wel de bedoeling dat je je aan de wet houdt. Voor criminelen hebben we maar één plaats in Zoetermeer, en dat is de gevan- genis. Iedereen die in Zoetermeer woont moet natuurlijk Nederlands spreken en als je dat nog niet goed kunt, dan gaan we ervan uit dat je moeite doet om het te leren.

Zó! Zoetermeer vindt een goed begin is het halve werk, dus: de juiste opleiding

toelichting

De jeugd heeft de toekomst, en die jeugd willen we zo goed mogelijk laten starten met hun leven. Daarvoor is de juiste opleiding nodig. Het onderwijs in Zoetermeer moet ‘breed’ zijn, met scholen op alle niveaus zodat je kunt leren voor het beroep dat bij je past.

Om ervoor te zorgen dat je daadwerkelijk aan de slag kunt met je opleiding moet de gemeente ervoor zorgen dat er sprake is van een voortdurende afstemming met het bedrijfsleven.

En verder moet de gemeente zorgen voor goed onderhouden scholen waar het vanuit ieder aspect veilig en goed toeven is.

Zó! Zoetermeer is voor contact met elkaar

toelichting

De beste manier om problemen op te lossen, eenzaamheid te voorkomen, begrip voor elkaar te hebben, elkaar te kunnen helpen, is contact! Echt met elkaar spreken is daarbij mooi natuurlijk, maar ook de telefoon, en de email en het internet horen daarbij.

Belangrijk is dat de politiek, het gemeentebestuur, contact heeft met de Zoetermeerders. Zó! Zoetermeer – zowel de fractie als de leden – proberen goed contact te houden met de bewoners, organisaties en bedrijven in de stad, zodat we ieders mening, wensen en problemen kunnen betrekken bij onze afwegingen.

Zó! Zoetermeer vindt ook dat de bewoners van Zoetermeer van zich moeten laten horen. Thuis mopperen helpt niet. Contact zoeken met ons, met de politiek en vooral ook met elkaar is belangrijk.

En waar het bij contact in alle gevallen mee begint: respect voor elkaar!

Zó! Zoetermeer wil een zorgzame stad

toelichting

Zorgen voor elkaar vormt de kern van iedere gemeenschap. Dat begint in je gezin en je familie, maar is natuurlijk ook van belang in je buurt, bij de vereniging, onder collega’s en, als het nodig is, moet de overheid klaar staan om ook een handje te helpen.

Waar het gaat om mensen met een heel laag inkomen is in eerste instantie het vinden van een baan, of - daarvoor nog - het doen van een opleiding van groot belang. Zó! Zoetermeer vindt daarom dat de gemeente hard moet werken om de werkgelegenheid in en om de stad uit te breiden. Voor kinderen die moeten opgroeien in gezinnen met heel weinig geld moet extra worden gezorgd: ze moeten niet buitengesloten worden en zij moeten niet de volgende generatie worden die nooit een baan vinden.

Waar het gaat om mensen die vanwege hun gezondheid, of handicap extra zorg nodig hebben, zien we dat de gemeente steeds minder in staat is om de zorg te leveren die we tot nu toe gewend waren. En voor zover dat nog wel lukt worden de eigen bijdragen steeds hoger. Er zal steeds meer neerkomen op de omgeving van de zorgvrager. Zó! vindt dat de gemeente moet zorgen dat iedereen – zo betaalbaar mogelijk - de benodigde zorg krijgt. Mantelzorgers moeten geholpen worden bij hun zware taak. Er moeten genoeg verpleegbedden zijn, en in ieder geval moet er altijd sprake zijn van maatwerk.

Zó! Zoetermeer staat voor veiligheid

toelichting

Veilig zijn en je veilig voelen heeft voortdurend de aandacht van Zó! Zoetermeer. Wij kiezen daarbij voor de breedste aanpak die je maar kunt bedenken, van preventie en jongerenwerk tot aan veel blauw op straat en cameratoezicht waar dat nodig is. Van verkeersveiligheid tot aan de brandweer die alle woningen en bedrijven snel moet kunnen bereiken als nood aan de man is.

Zó! Zoetermeer heeft gezond verstand en gebruikt het 

toelichting

Zó! Zoetermeer gebruikt altijd zijn gezonde verstand, en zeker als het over gemeenschapsgeld gaat.

De gemeente maakt niet alle geld dat binnenkomt direct op. Net als in een huishouden wordt er gespaard voor de grote uitgaven. Zó! vindt dat verstandig. Door nu te sparen kan bijvoorbeeld de riolering worden vervangen als het nodig is, en confronteren we de volgende generaties niet met onaangename verrassingen.

Zolang er sprake is van crisis en beperkte middelen moet extra goed gekeken worden waar het geld van de stad voor gebruikt wordt. Het aantrekken van werkgelegenheid vindt Zó! daarbij een positief criterium.

Het bouwen van dure prestigeobjecten door de gemeente (terwijl er genoeg prima panden leegstaan) vinden wij onverantwoordelijke geldverspilling.

Samenwerken met andere organisaties en met andere gemeenten vinden wij een goede manier om efficiënt te kunnen werken. Daarbij moet altijd duidelijk zijn welke voordelen de samenwerkingspartners van elkaar hebben, en de afspraken voor de samenwerking moeten zorgvuldig worden vastgelegd en gecontroleerd. Het samenwerken met zoveel gemeenten en/of organisaties dat niemand meer weet wie waar over gaat, en waarbij de stem van de kiezer nauwelijks meer een rol kan spelen vindt Zó! géén goed idee.

Zó! Zoetermeer gaat voor een gezond en sportief Zoetermeer

toelichting

Mensen moeten zelf beslissen hoe ze hun leven inrichten, maar we weten allemaal dat bewegen van groot belang is. Zó! wil dus dat er genoeg mogelijkheden zijn om te bewegen, te wandelen en te fietsen in de natuur en dat er goede sportaccommodaties zijn. De sportverenigingen in Zoetermeer bloeien – dankzij talloze verenigingen – en de gemeente moet de sportverenigingen koesteren.

Het ziekenhuis als basisvoorziening voor een stad met meer dan 120.000 inwoners moet behouden blijven.

Zó! Zoetermeer houdt van groen, maar vindt de mensen in de stad het belangrijkste

toelichting

Natuur en milieu zijn buitengewoon belangrijk. We genieten allemaal van schone lucht en een rijke schakering aan flora en fauna. Zó! wil daarbij dat het belang van de mensen voorop blijft staan en dat we niet moeten doorschieten. Bomen die alle zonlicht uit een tuin weghouden moeten worden gekapt en vervangen door een kleiner formaat of door een boom op een wat gunstiger locatie. Hetzelfde geldt als een boom allerlei ongedierte aantrekt waar mensen buitensporig veel overlast van ondervinden.