Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

Welkom bij Zó! Zoetermeer

Zó! Zoetermeer is een onafhankelijke Zoetermeerse partij. Wij zijn er voor alle Zoetermeerders en we staan voor een prettig leefbare stad die bestuurd wordt met gezond verstand. 

Fijn dat u een kijkje neemt op onze website. Hier leest u wat onze standpunten zijn en vooral ook hoe u met ons in contact kunt komen want wij vinden het heel belangrijk om te weten wat er leeft in de stad.

 

 

 

Snel kennismaken

Wij ontmoeten u graag. Daarom zijn we iedere maand met Koffie & Zó! ergens in de stad om met de inwoners van Zoetermeer te praten. Hieronder kunt u vinden wanneer u weer een bakje koffie met ons kunt komen drinken. En u kunt kennismaken met onze standpunten en verkiezingsprogramma.

Koffie & Zó! waar en wanneer Bekijk onze standpunten

Koffie & Zó! komt naar Meerzicht

ZOETERMEER - Op zaterdag 29 juli houdt Zó! Zoetermeer Koffie & Zó! bij winkelcentrum Meerzicht. De fractie, geholpen door leden van Zó! Zoetermeer, is er van 11.00 tot 13.00 uur om met een kopje koffie erbij te praten met de inwoners van Zoetermeer.

Zó! Zoetermeer houdt iedere maand Koffie & Zó! op steeds wisselende locaties om iedereen de gelegenheid te geven met de fractie te praten. 'Als lokale partij vinden we het superbelangrijk om constant contact te zoeken met de Zoetermeerders.' zegt fractievoorzitter Marijke van der Meer: 'We maken natuurlijk gebruik van de social media, maar daarnaast is echt persoonlijk contact ook altijd nodig. Dan gaat het dus om een gesprek waarbij we goed luisteren naar wat er leeft. Dat gaat verder dan even iemand een folder in de hand drukken. En dat is de kracht van onze partij.'

Koffie & Zó! is deze keer in Meerzicht, maar mensen uit andere wijken die iets met ons willen bespreken zijn ook van harte welkom.

Buitenactiviteit
Koffie & Zó! is buiten. Bij al te slecht weer gaat het niet door. Dat wordt zaterdagochtend gemeld op www.zozoetermeer.nl en op de facebookpagina van Zó! Zoetermeer

Verder lezen

Zó! Zoetermeer heeft de volgende schriftelijke vragen over plastic gesteld.

Geacht college,

In het streekblad van 13 juli leest Zó! een interview met wethouder Paalvast. Het betreft de plannen om grootschalig het plastic huis aan huis op te halen. Deze plannen worden op een laag pitje gezet, omdat er een plastic berg aan het ontstaan is. Er ligt momenteel 200 ton Zoetermeers plastic bij de verwerker te wachten op een betere afzetmarkt.

Juist vanwege dit probleem - de olieprijzen zijn zo laag, dat er haast geen vraag is naar gebruikt plastic - heeft Zó! Zoetermeer tijdens het voorjaarsdebat een motie ingediend met het verzoek aan het college:

1. zich actief te oriënteren op het aanleggen van een plastic weg of fietspad in Zoetermeer,

2. de raad voor 20 oktober 2017 te informeren over de resultaten van dit onderzoek,

Deze motie is aangenomen. Voor zover ons bekend is deze motie nog niet uitgevoerd, en zijn de resultaten van het onderzoek nog niet aan de raad aangeboden. Tot onze grote verbazing lezen wij in het interview dat de wethouder zegt: “Plastic wegen is heel innovatief maar dat gaan we in ieder geval niet doen."

Wij hebben hierover de volgende vragen gesteld:

1. Betekent deze reactie van de wethouder dat hij de motie van Zó! - mede ingediend door GroenLinks, CDA, D66 en SP niet zal uitvoeren?

2. Indien dit laatste het geval is: is het college met ons van mening dat hierover dan eerst een bericht aan de raad gestuurd had moeten worden vóór dat de wethouder dit aan de krant meldde?

3. Welke onderbouwing heeft het college om de motie niet uit te voeren?

4. Indien het college wel voornemens is om het oriënterend onderzoek te doen, waarom loopt de wethouder dan vooruit op de conclusies?

5. Is er inmiddels een opdracht gegeven voor het oriënterend onderzoek? Aan wie is die opdracht gegeven en wat is de tekst van de opdracht? Graag een kopie van de opdracht meesturen bij de beantwoording.

De antwoorden heeft Zó! Zoetermeer nog niet ontvangen, we wachten rustig af.

Verder lezen