Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

Welkom bij Zó! Zoetermeer

Zó! Zoetermeer is een onafhankelijke Zoetermeerse partij. Wij zijn er voor alle Zoetermeerders en we staan voor een prettig leefbare stad die bestuurd wordt met gezond verstand. 

Fijn dat u een kijkje neemt op onze website. Hier leest u wat onze standpunten zijn en vooral ook hoe u met ons in contact kunt komen want wij vinden het heel belangrijk om te weten wat er leeft in de stad.

 

 

 

Snel kennismaken

Wij ontmoeten u graag. Daarom zijn we iedere maand met Koffie & Zó! ergens in de stad om met de inwoners van Zoetermeer te praten. Hieronder kunt u vinden wanneer u weer een bakje koffie met ons kunt komen drinken. En u kunt kennismaken met onze standpunten en verkiezingsprogramma.

Koffie & Zó! waar en wanneer Bekijk onze standpunten

ZÓ! BEZORGD OVER VERBOUWING STADHUIS

De verbouwing van het stadhuis gaat een klein jaar langer duren dan voorzien. Uit de beantwoording van de officiële schriftelijke vragen van Zó! Zoetermeer blijkt dat de volledige ingebruikname nu wordt voorzien voor begin 2018. In het verkleinde stadhuis moeten zo'n 100 medewerkers meer worden ondergebracht dan bij de planvorming was voorzien. Voor een gedetailleerd financieel overzicht wordt verwezen naar rapportages die nog moeten komen.

'Wij hebben alleen met de plannen voor de verbouwing van het stadhuis ingestemd omdat het een grote jaarlijkse besparing zou opleveren. In de antwoorden op onze vragen staat dat die besparing nog steeds behaald wordt, maar tegelijkertijd zijn de meeste antwoorden over de financiën heel erg vaag,' zegt Marijke van der Meer, de fractievoorzitter van Zó!. 'Juist omdat we heel stevig willen controleren of het project binnen de afgesproken budgetten en tijd blijft, hebben we afgesproken dat er kwartaalrapportages komen. De laatste rapportage riep een heleboel vragen op, en die zijn nu uiterst summier beantwoord met verwijzingen naar memo's en rapporten die nog moeten komen. Dat stelt ons niet gerust. Wij hadden verwacht dat wethouder Kuiper de rapportageplicht veel serieuzer zou nemen.'

Uit de antwoorden blijkt in ieder geval dat de vertraging is veroorzaakt door de aanwezigheid van vleermuizen, dat de tijdelijke huisvesting duurder is dan voorzien, en op de vraag waaruit 'andere afwijkingen' (die zijn gemeld in de laatste rapportage) bestaan, wordt geen antwoord gegeven.

Van der Meer: 'We zijn niet tevreden. Wij begrijpen niet dat niet veel eerder gekeken is hoe het met die vleermuizen zat. En de financiële informatie wordt niet overzichtelijk aan de raad gepresenteerd. We moeten nu wachten op de rapportage over het 4e kwartaal 2016 die we in februari krijgen, op een memo 'waterstanden' dat de raad in januari krijgt en op een raadsvoorstel voor uitbreiding van de oorspronkelijke plannen dat blijkbaar ook nog onderweg is. Wij vinden het niet passen bij een college dat zegt dat ze transparantie hoog in het vaandel heeft, dus de Zó! fractie blijft het héél nauwkeurig volgen!'

Verder lezen

Lange vrachtwagens worden geweerd in Dorp

Zó! heel tevreden met tijdelijke oplossing

ZOETERMEER - In reactie op schriftelijke vragen van de Zó!-fractie heeft het college besloten om in de Marijkestraat lange vrachtwagens te verbieden. Daardoor zal de overlast van het verkeer voor Nutricia in de Da Costastraat en de Vondelstraat verminderen. Het college zal ook contact opnemen met Nutricia om te bespreken hoe vooral buitenlandse chauffeurs via de goede route naar het bedrijf geleid kunnen worden.

Verder lezen