Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

Welkom bij Zó! Zoetermeer

Zó! Zoetermeer is een onafhankelijke Zoetermeerse partij. Wij zijn er voor alle Zoetermeerders en we staan voor een prettig leefbare stad die bestuurd wordt met gezond verstand. 

Fijn dat u een kijkje neemt op onze website. Hier leest u wat onze standpunten zijn en vooral ook hoe u met ons in contact kunt komen want wij vinden het heel belangrijk om te weten wat er leeft in de stad.

 

 

 

Snel kennismaken

Wij ontmoeten u graag. Daarom zijn we iedere maand met Koffie & Zó! ergens in de stad om met de inwoners van Zoetermeer te praten. Hieronder kunt u vinden wanneer u weer een bakje koffie met ons kunt komen drinken. En u kunt kennismaken met onze standpunten en verkiezingsprogramma.

Koffie & Zó! waar en wanneer Bekijk onze standpunten

Bereikbaarheid Dorpsstraat moet beter worden

Bereikbaarheid Dorpsstraat moet beter worden

ZOETERMEER - In reactie op vragen van Zó! Zoetermeer geeft het college aan dat in het vervolg een reeks van maatregelen wordt genomen als er sprake is van werkzaamheden die de bereikbaarheid van de Dorpsstraat verstoren. Verder meldt het college dat er, behalve een aantal noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, géén grootschalige werkzaamheden meer zijn gepland in het gebied.

'We zijn blij dat het college zich heeft voorgenomen om zorgvuldig om te gaan met de Dorpsstraat want we kregen steeds vaker te horen dat de winkels verminderd bereikbaar waren.' zegt Marijke van der Meer, de fractievoorzitter van Zó! Zoetermeer. 'Wel vinden we het jammer dat het college de communicatieproblemen met de ondernemers op het bordje legt van de vertegenwoordiging van de ondernemers. In de tijd dat er sprake was van een bestuurswisseling, had de gemeente ook prima alle winkeliers kunnen benaderen.'

De stappen die voortaan worden genomen bij werkzaamheden zijn: Eérst wordt een omleidingsplan met omleidingsroutes opgesteld. Hierover wordt met de vertegenwoordiging van de ondernemers gecommuniceerd. Vervolgens worden de omleidingsroutes door borden aangegeven en wordt het gepubliceerd op de website van de gemeente (Zoetermeer -> Inwoners -> Wegwerkzaamheden). Bij grote verstoringen wordt er ook contact opgenomen met de leveranciers van navigatiesystemen.
Afgesproken is ook dat de gemeente de omleidingsroutes controleert.

Van der Meer: 'Daarnaast meldt het college dat wordt gezorgd voor overzicht en afstemming van werkzaamheden, projecten en evenementen in de gehele binnenstad en dat deze informatie ook digitaal wordt ontsloten voor bezoekers en ondernemers. Wij zullen het college nog vragen hoe dat precies gaat gebeuren. In ieder geval zullen we de situatie de komende jaren heel precies in de gaten houden want de Dorpsstraat kan alleen floreren als de winkels goed bereikbaar zijn!'

Verder lezen

Storytellers in het Openluchttheater Buytenpark voor dit jaar zijn gered!

In de raadsvergadering van afgelopen maandag, heeft Zó! Zoetermeer het samen met de andere partijen voor elkaar gekregen dat de openluchtvoorstellingen van Storytellers in het Openluchttheater Buytenpark voor dit jaar zijn gered!
Het ging bijna mis! Wat is er aan de hand?

Op 18 mei 2015 heeft de raad in principe besloten dat de subsidies op het gebied van cultuur niet meer via de gemeente zouden lopen, maar via een nieuw op te richten cultuurfonds. Zó! Zoetermeer vond dat niet zomaar een goed idee en had via een voorstel dat een meerderheid kreeg, geregeld dat, wat er ook zou gebeuren, de wethouder eerst nog met een uitgewerkt voorstel naar de raad zou komen. Met het uitgewerkte voorstel zou de raad dan kunnen bepalen hoe het cultuurfonds ingericht zou worden. Je kunt dan denken aan de volgende voorwaarden:

Waar moet je als aanvrager aan voldoen?
Waar moet je de subsidie aanvragen?
Op basis van welke criteria wordt bepaalt of je subsidie krijgt?
Hoe wordt omgegaan met partijen die geen subsidie meer krijgen? etc. etc.

Wij vonden en vinden dat belangrijk, omdat, als het cultuurfonds eenmaal opgericht is, wij er vervolgens geen zeggenschap meer over zouden hebben. Januari 2016 is er een memo over de voortgang van de wethouder naar de raad gekomen, maar geen raadsvoorstel. En Zó! en de raad wachten daar nog steeds op.

Vorige week nam Storytellers contact op met de Zoetermeerse politiek. Er zijn al 19 jaar voorstellingen in het opluchttheater in het Buytenpark. Dit jaar was dus het 20-jarige jubileum gepland met de voorstelling Jesus Christ Superstar. De voorbereidingen waren al volop in gang. De subsidie was al een paar keer aangevraagd en fonds 1818 en Floravontuur waren akkoord.

Maar met de gemeente ging het mis. Eerst was er nog geen cultuurfonds en toen het blijkbaar wel bestond heeft het cultuurfonds de subsidieaanvraag afgekeurd. Dat was een klap voor Storytellers: de productie was al in gang gezet en waar haal je ineens 20.000 euro vandaag?

Voor de Zoetermeerse politiek was het helemaal een vreemde verrassing: hoe konden er nu besluiten worden genomen door een cultuurfonds waarover nog door de raad besloten moet worden? En wat raar dat er op de website van de gemeente helemaal niets duidelijks over te vinden was?

In de raadsvergadering van afgelopen maandag zijn de volgende zaken afgesproken:
♣ De wethouder regelt dat de voorstelling van Jesus Christ Superstar in het Buytenpark kan doorgaan.
♣ De wethouder gaat alsnog voldoen aan de afspraak die gemaakt is in mei 2015: dus hij komt met een voorstel dat in de commissie wordt besproken en dat dan vervolgens door de raad kan worden vastgesteld.
♣ Hij zorgt er snel voor dat op de website van Zoetermeer duidelijk wordt hoe op dit moment een cultuursubsidie kan worden aangevraagd en als het Cultuurfonds van start kan, dan zorgt hij ervoor dat dat óók duidelijk vindbaar wordt.

De wethouder moet er snel mee zijn, want nu is het cultuurfonds onrechtmatig bezig, en dat kan allemaal vervelende juridische gevolgen hebben. Het cultuurfonds kan nu geen geld uitgeven aan subsidies maar de gemeente is het ook niet aan het doen. Dat is natuurlijk geen goede zaak.

Zó! is er van geschrokken dat het college een raadsbesluit gewoon niet heeft uitgevoerd. De wethouder bleef maar praten over een toezegging en het memo, maar leek zelf eigenlijk niet goed te weten wat er was besloten. Zó! gaat ervan uit dat er een heel goed voorstel komt, want op basis van deze rare ervaring zijn we er nog lang geen voorstander van om dit soort besluiten neer te leggen bij een organisatie waar we helemaal niets vanaf weten.
Storytellers en Opluchttheater Buytenpark dit jaar gered!

Foto van Fred Roland, RedlLine fotografie.

Verder lezen