Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

Welkom bij Zó! Zoetermeer

Zó! Zoetermeer is een onafhankelijke Zoetermeerse partij. Wij zijn er voor alle Zoetermeerders en we staan voor een prettig leefbare stad die bestuurd wordt met gezond verstand. 

Fijn dat u een kijkje neemt op onze website. Hier leest u wat onze standpunten zijn en vooral ook hoe u met ons in contact kunt komen want wij vinden het heel belangrijk om te weten wat er leeft in de stad.

 

 

 

Snel kennismaken

Wij ontmoeten u graag. Daarom zijn we iedere maand met Koffie & Zó! ergens in de stad om met de inwoners van Zoetermeer te praten. Hieronder kunt u vinden wanneer u weer een bakje koffie met ons kunt komen drinken. En u kunt kennismaken met onze standpunten en verkiezingsprogramma.

Koffie & Zó! waar en wanneer Bekijk onze standpunten

Zó! kijkt naar verkeer en parkeren

Zó! kijkt naar verkeer en parkeren

Het samen met de bewoners bekijken ('schouwen') van de parkeer- en verkeersituaties rondom het Woonhart is gisteren van start gegaan. Zó! is daar zoveel mogelijk bij.

Zoals bekend zijn er plannen om op de plaats van het Woonhart de Holland Outlet Mall (HOM) te openen. Of dat door gaat, zal afhangen van de mogelijkheden om het goed in te passen in de stad. Daarbij is het belangrijk dat problemen met het verkeer en het parkeren goed opgelost kunnen worden. Er worden allerlei metingen en studies gedaan en er wordt ook heel goed gekeken hoe de situatie op dit moment is.

De verkeersafdelingen van de gemeenten hebben daar een beeld van, onder andere door allerlei meetlussen bij de stoplichten, maar het is ook altijd waardevol om met omwonenden de situatie ter plekke te bekijken en te bespreken waar zij knelpunten zien. Daarvoor worden momenteel dus 'schouwen' gehouden: op verschillende plaatsen en vooral ook op allerlei tijdstippen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, op werkdagen en in het weekeinde.

De schouwen worden begeleid door verkeerskundigen van een gespecialiseerd bureau en door medewerkers van de gemeente. De bewoners die zich hebben aangemeld kunnen aanwijzen waar nu al knelpunten zijn, en waar ze zien dat het steeds drukker wordt. Het gaat om de kruispunten bij De Sniep, bij de Ondineschouw, de Nederlandlaan, en het grote meervoudige kruispunt op de Europaweg. Voor het parkeren wordt met name gekeken naar de Hovenbuurt en de Schouwenbuurt.

Er worden in de komende dagen 28 schouwen gehouden. Zó! is bij 22 schouwen aanwezig zodat wij ook een goed beeld hebben. Als het net zulk lekker weer blijft als gisteren en vandaag is het geen straf (hoewel het soms wel vroeg opstaan is)! Op 5 april worden de resultaten van de schouwen gepresenteerd.

Verder lezen

NIEUW BOMENBELEID WERKT


NIEUW BOMENBELEID WERKT

Zó! Zoetermeer is tevreden met de resultaten van het burgerinitiatief Groene Stad, Prettig Wonen Tussen Bomen dat op 23 maart 2015 - precies twee jaar geleden - is ingediend. Mensen die overlast ondervinden van gemeentelijke bomen die veel te hoog of te breed zijn geworden, kunnen terecht bij een externe adviescommissie die serieus naar de klachten kijkt en oplossingen voordraagt aan het college.

'In de voorgaande jaren kregen wij steeds meer klachten van mensen die door een boom van de gemeente zelfs in de zomer in het donker zaten. Andere mensen hadden zo'n enorme dichte bomenhaag voor de ramen gekregen dat ze helemaal niet meer naar buiten konden kijken. En dat kwam allemaal door het beleid van de gemeente: eerst waren er veel snelgroeiende bomen dicht op elkaar geplant om de wijken vlug groen te krijgen, en toen werd afgesproken dat er geen gemeentelijke boom meer gekapt mocht worden' legt Marijke van der Meer, fractievoorzitter van Zó! Zoetermeer uit.

'Wij vonden dat te gek. Je kunt best zorgen voor een groene stad op een manier dat iedereen er plezier aan beleeft. Wij zijn in 2014 begonnen met het samenbrengen van de vele mensen die klachten hadden. En die hebben met elkaar het burgerinitiatief gemaakt dat door 450 mensen is ondertekend. Dat was een duidelijk signaal en dat moest door de raad worden behandeld.'

Het was nog niet heel eenvoudig om een goede oplossing te vinden, maar uiteindelijk heeft de raad ingestemd met de instelling van een externe adviescommissie die met de omwonenden de situatie bekijkt en het college voorstelt om de bomen weg te halen, te verzetten of goed te snoeien.

Van der Meer 'De adviescommissie is sinds april 2016 aan de slag. En we zien dat de klachten nu serieus worden genomen, dat met alle omwonenden wordt overlegd en dat er meestal oplossingen uitkomen waar de mensen tevreden over zijn. Soms is het wel jammer dat de zaken erg traag gaan. Ons is gebleken dat er niet voortvarend wordt gehandeld en er soms te lang wordt gewacht met het aanvragen van een kapvergunning. Dan duurt het - vanwege het kapseizoen dat dan voorbij is - meer dan een jaar voor het is opgelost. Het kan dus nog beter, maar het begin is er.'

Verder lezen