Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

Welkom bij Zó! Zoetermeer

Zó! Zoetermeer is een onafhankelijke Zoetermeerse partij. Wij zijn er voor alle Zoetermeerders en we staan voor een prettig leefbare stad die bestuurd wordt met gezond verstand. 

Fijn dat u een kijkje neemt op onze website. Hier leest u wat onze standpunten zijn en vooral ook hoe u met ons in contact kunt komen want wij vinden het heel belangrijk om te weten wat er leeft in de stad.

 

 

 

Snel kennismaken

Wij ontmoeten u graag. Daarom zijn we iedere maand met Koffie & Zó! ergens in de stad om met de inwoners van Zoetermeer te praten. Hieronder kunt u vinden wanneer u weer een bakje koffie met ons kunt komen drinken. En u kunt kennismaken met onze standpunten en verkiezingsprogramma.

Koffie & Zó! waar en wanneer Bekijk onze standpunten

Koffie & Zó! in winkelcentrum Vijverhoek

ZOETERMEER - Winkelcentrum Vijverhoek is op zaterdag 29 oktober de locatie van Koffie & Zó!. Van 11.00 tot 13.00 uur is de fractie van Zó! Zoetermeer aanwezig om - zoals iedere maand in een andere wijk - te polsen hoe het met de Zoetermeerders gaat.

Verder lezen

Zó! wil voortgang nieuwe weg Nutricia/Numico

Al jaren zijn er grote problemen die worden veroorzaakt door het vrachtverkeer dat door de stad naar Nutricia/Numico moet. Begin 2014 heeft de raad besloten dat er gewerkt moet worden aan een andere ontsluitingsweg zodat de vrachtwagens niet meer door het Dorp hoeven te rijden. De raad zou in de loop van 2016 een voorstel krijgen met verder uitgewerkte plannen, maar tot nu toe hoorden we niets.

Intussen zijn wij ook benaderd of het niet mogelijk is om al te lange voertuigen te weren tot er een betere ontsluiting is. Zie ook de foto die ons is gestuurd.

Zó! Zoetermeer heeft nu aan het college formele vragen gesteld:

1. Wat is precies de stand van zaken met betrekking tot de Ontsluitingsroute waarover al in februari 2014 de eerste besluiten zijn genomen?

2. Krijgt de raad in 2016 een voorstel zoals bepaald in de voortgangsrapportage van 7 maart?

3. Indien het antwoord op vraag 2 'nee' is, dan willen wij a) graag weten waarom én b) wanneer de voorstellen dan wel naar de raad komen. c) Heeft het college de omwonenden geïnformeerd over de vertraging?

4. Wanneer denkt het college dat de ontsluitingsroute gerealiseerd zal zijn?

5. Wat zijn de wettelijke mogelijkheden om in de tussentijd extra lange voertuigen te weren uit het gebied?

6. Is het college bereid om te zorgen dat met een tijdelijke oplossing de ergste overlast wordt bestreden? Zo ja, wanneer kan de raad een voorstel verwachten? Zo nee, waarom niet?

Zó! is van plan om vanaf nu met regelmaat te vragen wat de stand van zaken is, zodat de druk op de ketel blijft. Marijke van der Meer 'Er is al zoveel ellende ontstaan door deze slechte verkeerssituatie dat er echt met spoed aan de oplossing gewerkt moet worden. Het is een ingewikkelde ingreep dus we hebben best begrip dat het niet in een paar maanden voor elkaar is, maar we horen op het moment té weinig over de voortgang.'

Verder lezen