Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

Overzicht Zó! eerste kwartaal 2023

2 april 2023

Zoals u weet vergaderen we elke week in ofwel commissies danwel de besluitvormende raadsvergadering. Maar daarnaast zijn er ook behoorlijk wat ‘Bijzondere Bijeenkomsten’. Dat zijn bijeenkomsten waar we over allerlei onderwerpen achtergrondinformatie krijgen, en daarover vragen kunnen stellen aan de specialisten. En dan zijn er ook nog bewonersbijeenkomsten waar we graag bij zijn.

In het eerste kwartaal waren we al bij:

Technisch overleg Eleanor Rooseveltlaan;
Symposum Kansrijke Toekomst;
Rondetafelgesprek over ziekenhuiszorg in Zoetermeer;
Bijeenkomst Gat in de Markt / ontwikkeling Markt 10;
Themabijeenkomst voor de ondersteuning van onze gemeenteraad;
Lokaal Educatieve Agenda;
Technische bijeenkomst Huisvestingsverordening;
Terugkomavond over het samenspel van de raad onderling, met de samenleving en het college;
Werkbezoek aan Team Handhaving;
Bewonersbijeenkomst nieuwbouw Van Aalstlaan;
Bespreking Rekenkameronderzoek Ondermijning;
Themabijeenkomst Zoetermeer 2040;
Themabijeenkomst nieuw veiligheidsbeleid;
Inloopavond vernieuwing parkeerterrein winkelcentrum de Leyens/Sartrezijde;
Informatiebijeenkomst regionale aanpak rivaliserende jeugdgroepen;
Ervaringstour Toegankelijkheid;
Toelichting op rapportage sociaal domein;
Inloopbijeenkomst Van der Valkhotel Zilverstraat;
Bezoek Raad van State.

Sociaal domein


 

Raad van State


 

Rigaud in rolstoel


 

Maquette vd Valk hotel


 

van Aalstpark


 

Avond Markt 10


 

Rondetafelgesprek over ziekenhuiszorg in Zoetermeer


 

Naar nieuwslijst

Reacties

Nog geen reacties

Laat reactie achter

Zó! Zoetermeer behoudt zich het recht voor reacties die beledigend of aanstootgevend zijn of anderszins grof taalgebruik bevatten niet te plaatsen.

Reacties worden pas geplaatst na goedkeuring door onze medewerkers.