Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

Na 4 jaar: inkoop en aanbesteding nog steeds niet op orde!

25 maart 2012

Zó! Zoetermeer heeft in februari 2012 schriftelijke vragen gesteld aan het college, over de Inkoop en Aanbesteding. De vragen werden door het college te laat beantwoord en daardoor kwam het onderwerp automatisch op de agenda van de raad van 19 maart.

Eerst even wat historische feiten op een rij:

  • In 2007 is er nieuw beleid vastgesteld voor het inkopen van de gemeente. Nieuw was - onder andere - dat bij het aanbesteden van diensten gevraagd zou worden om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) door de aanbieders.
  • ln 2008 is er een onderzoeksrapport verschenen over de manier waarop inkoop en aanbesteding in de gemeente was geregeld. Er bleek véél ruimte voor verbetering om het maar zachtjes te zeggen...
  • Dat zogenaamde 213A-rapport kwam niet op tijd – zoals wettelijk bepaald – bij de raad terecht.
  • Ten tijde van Sterigenics kwam het alsnog boven water, en de raad wijdde er in februari 2010 een extra raadsvergadering met een spoeddebat aan.
  • De portefeuillehouder, Jan Waaijer, beweerde toen dat er al vele verbeteringen in 2009 waren doorgevoerd en er is toen ook een jaarplan 2010 gepresenteerd met verdere verbeteringen en prioriteiten.

Begin 2012 lezen we in het verslag van een collegevergadering:

Memo aanbestedingen
Het college heeft kennisgenomen van het memo. Het college betreurt dat bij de betreffende aanbestedingen niet is geanticipeerd op het gedachtegoed MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en meer in het bijzonder op het aspect arbeidsparticipatie. Wanneer bij de selectiecriteria was ingespeeld op het inmiddels vigerende MVO beleid hadden bedrijven, die al vele jaren voor de gemeente naar tevredenheid werken en invulling geven aan het MVO beleid, meer kans gehad.

Dus reden genoeg om vragen aan het college te stellen.

Zó! Zoetermeer vindt de volgende punten belangrijk:

  • Social Return On Investment (SROI): dat betekent mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt via de aanbesteding aan werk worden geholpen. MVO bij de aanbesteding kan bestaan uit werkplaatsen voor (langdurig) werklozen, stageplaatsen, plaatsen voor mensen van de DSW, etc. Bij MVO wordt overigens niet alleen naar SROI gekeken maar ook naar bijvoorbeeld milieuzaken zoals het gebruik van duurzame materialen, en een verantwoorde afvalverwerking.
  • Dat er gelijke kansen zijn voor (Zoetermeerse) ondernemers met een eerlijke aanbesteding, op basis van de spelregels die zijn afgesproken in Zoetermeer (óók met de raad).
  • Een goed aanbestedingsbeleid, waarbij centraal bewaakt wordt dat niet iedere afdeling op eigen gelegenheid aan het inkopen slaat, met inachtneming van de regels van hogere overheden (Europa!), met inachtneming van onze eigen regels, en het best mogelijke resultaat, zowel qua kwaliteit (waaronder MVO), als qua financiën want we kunnen ons in tijden van bezuinigingen niet permitteren dat we niet voor de beste prijs-kwaliteit verhouding gaan.

Voorafgaand aan de behandeling in de raad kregen we alsnog de antwoorden op onze schriftelijke vragen van het college. Daarin stond dat er tussen 2007 en 2010 wel MVO-beleid was, maar dat dat alleen sloeg op de milieu-aspecten, en dat MVO-beleid over werkplekken, het SROI-beleid, pas in 2010 was afgesproken, en in 2011 was ingevoerd en dat het daarom nog niet goed was meegenomen bij een aantal aanbestedingen.

Zó! Zoetermeer is toen in het archief gedoken om aan te tonen dat dát niet kon kloppen.

Daarnaast wil Zó! Zoetermeer dat het college weer verder gaat met de 213A-onderzoeken, zoals in onze verordening en in de wet staat, en we willen een onderzoek hoe het kan dat het beleid van 2007 in 2012 nóg niet goed wordt uitgevoerd.

Een en ander werd dus besproken in het raadsdebat op 19 maart. Tijdens het debat bleek er veel steun voor de vragen van Zó! Zoetermeer te zijn vanuit de andere politieke partijen, die ook onze zorgen delen.

De mondelinge antwoorden van de burgemeester in het debat klopten ook niet echt met de zaken die wij uit het archief hadden gehaald. Afgesproken is dat de raad over 3 weken zorgvuldig schriftelijk wordt geïnformeerd door het college en dat we in het raadsdebat daarna (vanwege Pasen wordt dat 16 april) verder praten.

Zó! Zoetermeer heeft - gesteund door GroenLinks – al een motie ingediend om onderzoek te doen naar de huidige stand van zaken, maar we sluiten niet uit dat er ook nog een motie volgt met een oordeel over de maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van het onderzoek uit 2008 over Inkoop en Aanbesteding.

Wordt dus vervolgd!

Door: Marijke Van der Meer

Naar nieuwslijst

Reacties

Nog geen reacties

Laat reactie achter

Zó! Zoetermeer behoudt zich het recht voor reacties die beledigend of aanstootgevend zijn of anderszins grof taalgebruik bevatten niet te plaatsen.

Reacties worden pas geplaatst na goedkeuring door onze medewerkers.

captcha

Neem de letters van het plaatje over in het invoerveld.