Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

Moties voor de sport!

2 juli 2021


Tijdens het voorjaarsdebat heeft Zó! Zoetermeer veel aandacht besteed aan de sport in Zoetermeer. Wij dienden met moties twee voorstellen in, die alle twee werden aangenomen:

Motie van Zó! Zoetermeer mee ingediend door het CDA:

Verzoekt het college

1. een lichte enquête te houden onder de Zoetermeerse verenigingen om een globaal inzicht te krijgen in de investeringsbehoefte voor de komende drie jaar,

2. op basis van de uitkomsten te onderbouwen hoeveel geld er voorlopig in de reserve investeringsimpuls terecht moet komen zodat dit meegenomen kan worden bij de voorstellen over de aanwending van de Eneco-gelden,

3. verenigingen al in 2021 uit te nodigen om aanvragen voor de investeringsimpuls in te dienen zodat er snel besluiten genomen kunnen worden

 

Motie van Zó! Zoetermeer mee ingediend door ChristenUnie-SGP en Fractie Van den Berg

Verzoekt het college

zodra de financiën het ook maar enigszins toelaten extra in te zetten op het zwemmen, in ieder geval voor de periode tot het nieuwe zwembad in gebruik genomen kan worden, zodat via de ZoetermeerPas meer zwemmen aangeboden kan worden, het banenzwemmen minimaal in één zwembad voortgezet kan worden, en er ook zwemmen onder begeleiding mogelijk wordt gemaakt voor met name de mensen die getroffen zijn door de langdurige gevolgen van corona (long-Covid),

 

 

Naar nieuwslijst

Reacties

Nog geen reacties

Laat reactie achter

Zó! Zoetermeer behoudt zich het recht voor reacties die beledigend of aanstootgevend zijn of anderszins grof taalgebruik bevatten niet te plaatsen.

Reacties worden pas geplaatst na goedkeuring door onze medewerkers.