Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

Bomenbeleid moet Zó! anders

24 maart 2015

Burgerinitiatiefvoorstel van 450 Zoetermeerders!Het bomenbeleid zoals dat nu door de gemeente wordt gevoerd, houdt veel te weinig rekening met de klachten en wensen van omwonenden ten aanzien van overlastgevende bomen. Een groep van 450 Zoetermeerders overhandigde daarom op maandag 23 maart een burgerinitiatiefvoorstel aan burgemeester Aptroot, waarin aan de raad wordt gevraagd het beleid zo aan te passen dat meer wordt overlegd met omwonenden, dat hun klachten serieuzer worden genomen, en dat in gezamenlijkheid naar oplossingen wordt gezocht.

Het burgerinitiatief 'Een groene stad, prettig wonen tussen bomen' heeft als uitgangspunt: het groene karakter van de stad moet behouden blijven, maar op zo’n manier dat zo weinig mogelijk mensen overmatige overlast ondervinden van bomen die in het verleden door de gemeente zijn geplant.

In Zoetermeer blijken veel mensen last te hebben van bomen die dicht bij hun woning, tuin of balkon staan. De fractie van Zó! Zoetermeer, die iedere maand in een wijk met Koffie & Zó! luistert naar de bewoners, kreeg regelmatig signalen: over schaduwoverlast, over totale belemmering van het uitzicht, over wortelopdruk en over problemen doordat bomen niet op tijd of niet op de juiste manier worden onderhouden.

Fractievoorzitter Marijke van der Meer: 'Wij kwamen al eerder op voor mensen met problemen met bomen, en iedere keer als wij schriftelijke vragen stelden en dat in de media kwam, kregen we prompt meldingen van mensen die aangaven óók last te hebben van bomen. Wij wisten dus dat het op veel plaatsen in Zoetermeer speelde.'

Daarom hield Zó! in november vorig jaar een bijeenkomst om de klachten te inventariseren en te bespreken. Na het persbericht dat we die bijeenkomst wilden houden werd Zó! overspoeld door aanmeldingen. Toen de hele zaal was volgeboekt moesten we een heleboel mensen teleurstellen die ook hadden willen komen.

Op de inventarisatie-avond besloten de bewoners om als groep een voorstel voor ander beleid te gaan indienen.  Een viertal aanwezigen - Renske Kamminga, Ellis Timmerman, John Ottes en Ruud van der Gaag - ging aan de slag als schrijvers van het initiatiefvoorstel waarbij de inventarisatie van de klachten als leidraad diende. Een andere groep vrijwilligers ging vervolgens met het voorstel op pad om de handtekeningen van alle mede-indieners te verzamelen. Het voorstel 'Een groene stad, prettig wonen tussen bomen' is dus het resultaat van een uitgebreide samenwerking van betrokken Zoetermeerders.

‘Een groene stad is voor iedereen van belang’, aldus de indieners. ‘We willen een boom die overlast geeft, dan ook niet zomaar even kappen. Wel willen we het probleem bij de gemeente bespreekbaar maken, want wie zich nu met een klacht meldt vindt vaak onvoldoende gehoor. We willen niet het gevoel hebben dat we vechten tegen de bierkaai, maar dat omwonenden samen kunnen bepalen wat er moet gebeuren’.

In het huidige beleid ontbreekt het volgens de indieners aan voldoende communicatie en samenspraak. In het initiatiefvoorstel wordt dan ook aan de raad voorgesteld om veel meer over het groen te communiceren: over alle aspecten, ook over het onderhoud. Maar de indieners van het initiatief zijn nog een stap verder gegaan: Als een bewoner een groot deel van de dag geen zon in huis of tuin heeft door een boom die veel te groot is geworden, kan hij vaak nergens terecht met zijn klacht omdat er in het bomenbeleid geen duidelijke criteria staan. De schrijvers van het voorstel hebben zich zelf stevig verdiept in in de materie om uitgewerkte criteria in het voorstel te krijgen: 'Het was een hele puzzel want eigenlijk zijn er bijna nergens in Nederland afspraken over gemaakt, maar wij denken dat we nu bruikbare criteria hebben beschreven die in het bomenbeleid opgenomen kunnen worden'.

Lees hier het burgerinitiatief

De indieners stellen: ‘Als er teveel overlast is willen wij juist overleg met de gemeente. Misschien kan een snoeibeurt volstaan, of misschien moet er gekapt worden. En als er wordt gekapt, dan wil je als omwonende graag betrokken worden bij wat ervoor in de plaats komt’.

De indieners hopen dat de gemeenteraad hun initiatief serieus zal bekijken en de wijzigingen van het bomenbeleid zal overnemen. ‘Ons doel is niet om vanwege overlast het groene karakter van Zoetermeer aan te tasten. Maar voor alle Zoetermeerders moeten gelden dat het prettig wonen is tussen hun bomen’.

De burgemeester ontvangt het voorstel Groene stad, prettig wonen tussen bomen. Vanwege de honderden handtekeningen is het een dik pak geworden.

 


Ondersteuning van Zó!

Na de bijeenkomst in november heeft Zó! de schrijvers en de mensen die vervolgens de handtekeningen zijn gaan ophalen met raad en daad bijgestaan. De tekst van het voorstel is helemaal van de schrijvers zelf.

Van der Meer: 'de schrijvers en de anderen die geholpen hebben, verdienen een groot compliment. Het is echt een goed stuk geworden en de samenwerking was voorbeeldig. De Zó! fractie is echt heel trots op deze Zoetermeerders die zich met elkaar hebben ingezet om het beleid beter te maken.

Dit is zo'n duidelijk signaal van zo'n grote groep bewoners dat de raad het burgerinitiatiefvoorstel wel heel serieus zal moeten nemen. Het is niet dat we dagenlang in winkelcentra hebben gestaan om handtekeningen op te halen, deze mensen meldden zich spontaan na één oproep en na mond-tot-mond reclame. Volgens ons is duidelijk dat er nog veel méér mensen in Zoetermeer zijn met dit soort klachten en dat het tijd wordt dat de gemeente zich niet meer verschuilt achter 'beleid' dat niet wordt gedragen door de bewoners. Men wil gewoon serieus genomen worden en samen zoeken naar oplossingen. Heel vaak is een kleine boom in plaats van een uit zijn krachten gegroeide snelgroeier de oplossing.' 

Vervolg

Binnenkort besluit de raad hoe het voorstel verder behandeld zal worden. Waarschijnlijk wordt eerst aan het college gevraagd om een reactie te geven op de voorstellen en het zal vervolgens door de raad en de commissie worden behandeld.

Wie op de hoogte wil blijven kan zich aanmelden via fractie@zozoetermeer.nl, u krijgt dan een e-mail als er vervolgstappen worden genomen.

Door: Marijke Van der Meer

Naar nieuwslijst

Reacties

Nog geen reacties

Laat reactie achter

Zó! Zoetermeer behoudt zich het recht voor reacties die beledigend of aanstootgevend zijn of anderszins grof taalgebruik bevatten niet te plaatsen.

Reacties worden pas geplaatst na goedkeuring door onze medewerkers.