Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

ANBI

Verplichte informatie voor de ANBI-status

De website is van de fractie van Zó! Zoetermeer. De vereniging Zó! Zoetermeer heeft geen andere eigen website, dus de wettelijk verplichte informatie over de vereniging in verband met de ANBI-status treft u hieronder aan:

De vereniging heet: Zó! Zoetermeer

Het RSIN nummer is: 810994033.

Het postadres van de vereniging is:

Secretaris Zó! Zoetermeer

Poortugaalstraat 108

2729 HH Zoetermeer

Doelstelling van Zó! Zoetermeer: de vereniging is een lokale politieke partij.

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de betrokkenheid van de ingezetenen van de gemeente bij zaken van politiek die raken aan de leefbaarheid, in het bijzonder aangaande werken en/of wonen, alsmede het behartigen van de belangen van die ingezetenen op zodanige wijze dat zij redelijkerwijs het gevoel kunnen hebben dat zij in staat zijn daadwerkelijke politieke invloed uit te oefenen.

Zij tracht dit doel te bereiken door het bevorderen van een goede taakuitoefening van die leden van de vereniging, die gekozen zijn als lid van de gemeenteraad. Daartoe zullen zij zich zakelijk en politiek inzetten om in de gemeente een democratische vorm van besturen gestalte te geven, waarbij de besluitvorming plaatsvindt in goed overleg en in samenspraak met de direct belanghebbende burgers en groeperingen.

Bij het nastreven van haar doel richt de vereniging zich nadrukkelijk op het bepaalde in artikel 1 van de Grondwet: gelijke behandeling van personen in gelijke gevallen en verwerping van discriminatie op welke grond dan ook.

Het beleidsplan:  kunt u hier lezen. (192,0 KB)

De functie en namen van de bestuurders:

Voorzitter

Herman de Graaff

Secretaris

Roel van der Vlies

Penningmeester

Jacob de Boer

U kunt het bestuur digitaal bereiken via het formulier op de contactpagina.

Het beloningsbeleid

De vereniging bestaat uit vrijwilligers. Het bestuur krijgt geen beloning.

Financiën

Het financieel overzicht: Jaarrekening 2020 (152,8 KB)