Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

Zó! onderzoekt nascheiden PBD-afval

4 augustus 2020

Binnenkort gaat de gemeenteraad van Zoetermeer beslissen over het nieuwe afvalbeleid. Eén van de voorstellen van het college is om het PBD-afval (Plastic-Blik-Drinkkarton) dichter bij huis op te halen. Voor mensen in de laagbouw betekent het dat er een bak met oranje deksel bijkomt en dat het restafval nog maar één keer in de 4 weken wordt opgehaald.

Zó! Zoetermeer is voorstander van nascheiden, dat staat ook in ons verkiezingsprogramma, maar we hoorden dat nascheiden technisch niet goed kan. Dus vonden wij plastic dicht bij huis ophalen niet zo’n gek idee, want wie nu netjes zijn plastic – en blik en drinkkartons - apart houdt, moet vaak ver lopen om het weg te gooien. Wel hadden we al zorgen over het maar één keer per 4 weken ophalen van het restafval.

Intussen zijn we erachter gekomen dat – in tegenstelling tot de eerdere berichten die we kregen – het achteraf scheiden van PBD-afval steeds beter lukt en dat allerlei gemeenten besluiten om te stoppen met het apart ophalen.

Dat lijkt Zó! veel beter: niet meer twee bakken in je keuken, en dan gewoon iedere twee weken alles ophalen. Wij hebben het college gevraagd om ons goed te informeren.

Lees hier de vragen

Toen wij in onze nieuwsbrief schreven over deze kwestie, kregen we heel erg veel reacties, want veel mensen zien het niet zitten al die bakken. En maar één keer in de 4 weken het restafval ophalen vindt ook niemand echt een goed idee. We gaan dus heel goed kijken of voor Zoetermeer het nascheiden van PBD mogelijk is!

Tot slot: in de vereniging van Zó! Zoetermeer is sowieso afgesproken dat als het aan ons ligt, het gratis ophalen van grofvuil mogelijk moet blijven!

Naar nieuwslijst

Reacties

Er zijn 10 reacties

 • Corne Backx

  op 11:52 om 2020-08-05

  Onlangs heb ik het voorgenomen besluit ten aanzien van extra minicontainer voor plastic blik en drankenkartons en het ophalen van afval 1 keer per 4 weken aangekaart bij de gemeente, echter hier heb ik geen bevredigend antwoord gekregen.

  Mijn voorstel was om gescheiden ondergrondse ( eventueel pers) containers neer te zetten welke door de bewoners op korte afstand lopend bereikt kunnen worden en alle huidige containers uit het straatbeeld verwijderen.
  Waarom:
  1) In principe moeten de huidige containers in de tuin staan, echter de praktijk is, dat alle containers gewoon op straat staan, wat voor een enorme horizon vervuiling zorgt.
  2) Door het volume van de containers hoeven minder vaak vrachtwagens het afval op te halen wat voor minder co2 uitstoot zal leiden
  3) Nu staan er op een vrachtwagen 3 personeelsleden om de huidige bakken te ledigen, dan is er nog maar 1 personeelslid nodig om de wagen en ondergrondse container te ledigen., dus enorme besparing op de operationele personeelskosten
  4) Stankoverlast en ongedierte vanuit de huidige containers zal door ondergrondse containers teniet worden gedaan

  Het argument van de gemeente dat aanschaf van ondergrondse container duur zou zijn, bestrijd ik. Containers zijn een eenmalige aanschaf en over een lange periode af te schrijven. De lagere operationele kosten door minder personeel op de huisvuilwagens zal de jaarlijkse afschrijfkosten zeker afdekken. Echter een goede kosten/baten moet hiervoor worden gemaakt

  Zie hieronder de reactie van de gemeente.

  Beste mevrouw Backx,

  Hartelijk dank voor uw melding/vraag over de maatregel uit het voorgenomen nieuwe afvalbeleid, nl. over de extra minicontainer voor Plastic verpakkingen, Blik en Drankenkartons (PBD). Ik probeerde u te bellen, dat praat wat makkelijker.
  Maar bij deze kan ik u wellicht u melding per mail beantwoorden.
  Er zijn 2 hoofdredenen waarom in het voorgenomen beleid voor PBD-minicontainers gekozen wordt:
  Ten eerste zijn ondergrondse containers zijn duur om te plaatsen en vergen meer onderhoud dan minicontainers. We willen (en dat is al moeilijk zat!) de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk houden.
  Maar de tweede reden is net zo belangrijk: ervaring in andere gemeenten leert dat een aparte minicontainer voor PBD niet alleen zorgt voor een betere inzameling van PBD, maar ook dat mensen de andere herbruikbare grondstoffen beter gaan scheiden. Het hebben van een PBD-minicontainer aan heeft dus een positief effect op de totale afvalscheiding. Een PBD-container laat tevens goed zien hoeveel plastic verpakkingen we eigenlijk in huis gebruiken.
  Bovenstaand zijn natuurlijk argumenten over het grote geheel waarin we de hulp van inwoners nodig hebben om de hoeveelheid afval te verminderen, meer afval te recyclen en de afvalzameling betaalbaar te houden.
  Hopelijk blijft u zich inzetten voor dit grotere geheel als het nieuwe afvalbeleid inderdaad door de raad in oktober 2020 wordt vastgesteld.

  Lotte Bontje, Beleidsadviseur

 • De wit

  op 15:36 om 2020-09-03

  Het is juist dat veel steden weer afstappen van het vooraf scheiden en overstappen/teruggaan naar nascheiden. Amsterdam, Utrecht, Gouda etc hebben al besloten of doen dit binnenkort.
  Waarom zou Zoetermeer iets gaan besluiten waar elders alweer op wordt terugkomen? Nascheiden blijkt efficiënter en goedkoper.
  Het aftreden van een wethouder in Zoetermeer vanwege Diftar lijkt zich te gaan herhalen.

  Daarnaast hebben de meeste huishoudens geen ruimte voor al die bakken voor de deur of in de tuin en 1 x per 4:weken restafval ophalen leidt tot grote vuiloverlast in de stad.
  Wat een dommigheid toch weer en een ondoordacht plan

 • Aat de Kooter

  op 17:08 om 2020-09-03

  Het vooraf scheiden van het afval is zeker geen goed idee van de gemeente. De derde afvalcontainer in de tuin is bij zeer weinig huishoudens welkom of gaat vanwege ruimtegebrek niet lukken, en zal deze dus ongebruikt langs de openbare weg gestald worden. Op een extra prullenbak in je mooie open keuken zit, zeker weten echt niemand te wachten.

  Waarom niet het volgende: bouw de restafvalcontainer om tot afvalcontainer voor het plastic, dit kan door midel van een sticker op het deksel. Voor het restafval kan een kleine ondergrondse container gerealiseerd worden.

 • J. Groen

  op 09:03 om 2020-09-04

  Ik ben vóór nascheiden. Tégen 1x per 4 weken restafval ophalen omdat dit nog meer zwerfvuil zal opleveren. Tégen nog een bak voor plastic en blik omdat tuinen vaak veel te klein zijn voor al die grote afvalbakken. Er zijn nu al teveel voor-en achtertuinen die gebruikt worden als opslagplaats van troep in plaats van als tuin. Zoetermeer gaat in sommige wijken op een achterbuurt lijken. Behalve Palenstein wordt ook Meerzicht in de landelijke media een achterstandswijk genoemd.
  Ik ben vóór een plaatselijke verordening die bewoners verplicht om een tuin als tuin in te richten met minder verharding, meer groen en de mogelijkheid om regenwater op te vangen. Niet iedere laagbouwwoning heeft een regenpijp in de tuin zodat er een regenton kan worden geplaatst.

 • Gerard Paul Jozef van Achteren

  op 14:48 om 2020-09-04

  Zolang het afval niet gescheiden wordt verwerkt, is dit het zoveelste onzinnige plan van de Gemeente Zoetermeer. Dus Bestuur, het gas erop en zet je in voor zaken die zinvol zijn en de gemeenschap ten goede komen.

 • Mevr Beijersbergen v Henegouwen

  op 16:19 om 2020-09-05

  Waarom niet plastic zakken uitdelen en een keer per mnd aan de lantaarnpalen hangen .Dat heb ik in Brabant en Drenthe gezien dat lijk mij een oplossing en de rest afval uiterlijk 1c per 3weken

 • A.J. Henny

  op 10:49 om 2020-09-06

  Ik vind dit nieuwe systeem niet zo goed. Het restafval nog maar 1 x per 4 weken ophalen. Ik zou het net nog redden we zijn maar met 2 personen en scheiden alle afval, zoals papier en plastic. Ik zie hier mensen die hebben een paar kinderen en hebben soms al 2 vuilcontainers die afgeladen zijn, die gaan dit echt niet redden met 1 x in de 4 weken ophalen. Wat ga je krijgen, mensen gaan hun afval ergens anders dumpen.
  De meeste huishoudens hebben geen plek voor nog een extra bak erbij, dus gaan de mensen het in de bosjes zetten.
  Ik vind het systeem zoals het nu gaat prima. Tenzij er bij de containerplaatsen ook nog een container komt voor extra restafval. maar dan zit je nog steeds met de extra bak, waarvan je niet weet waar het ding te plaatsen.

 • D. van Moll

  op 11:56 om 2020-09-06

  Het is intussen bekend dat afval veel beter met nascheidingstechnieken kan worden gescheiden. Het scheiden van plastic waaraan nog vlees- en etensresten zijn gehecht, is bovendien een onhygiënische activiteit dat nu niet bepaald bevorderlijk is voor de volksgezondheid. Smerig plastic scheid ik dus niet van het restafval. Het belasten van restafval is niet verstandig: bewoners van appartementen kunnen nu eenmaal niet wachten totdat ze een 30 of 60 liter zak (met restafval) hebben gevuld omdat die vuilnisbakken in huis geplaatst moeten worden en er binnen de beoogde 4 weken, stank ontstaat. Ook bewoners met grijze containers zitten niet op stank te wachten.
  Al met al is het nieuwe beleid een heilloze weg, dat de afvalberg niet zal verminderen en alleen maar tot overlast zal leiden. Als u de afvalberg wilt verminderen, dan moet u bij de producenten/de veroorzakers daarvan zijn, en niet bij de burgers. Het is te gek voor woorden dat glazen flessen in de glasbakken worden vernietigd, en die weer worden omgesmolten tot nieuwe flessen. En dat terwijl de supermarktauto's na levering bij supermarkten, leeg naar de depots en vervolgens ook weer leeg naar de fabrieken terugrijden. Door veel levensmiddelen anders te verpakken (zuivel in een fles en niet meer in een pak) en via een statiegeldsysteem te laten recyclen, verminder je de afvalstroom fundamenteel. Dat geld ook voor wijnflessen en het is aan de industrie om met standaard wijnflessen te gaan werken. U moet m.a.w. bij de veroorzaker beginnen.

 • L.J.A. Kemper

  op 12:22 om 2020-09-06

  Wat gaan we nu weer doen, wel betalen voor het afval en het dan zelf weg moeten brengen. Kijk dat is weer een beslissing die genomen gaat worden achter een bureau, maar dat werkt averechts. Het probleem voor mij gaat dus worden. Ik ben 81 jaar, bewoon een appartement, loop met een rollator en houd van wat natuur op mijn balkon. Maar dit zijn de problemen; allereerst de geplaatste ondergrondse containers. Die voor GFT heeft een laadbakje als er een bosje bloemen in ligt is het vol. Dus als de herfst intreedt en mensen van de flat de bladeren opvegen wordt dat in de restafval gegooid, logisch want de gft-klep is daar niet op berekend (is dus niet over nagedacht). Krijg ik als commentaar natuurlijk, ja maar daar worden tocht extra rekken voor neer gezet? Ja dat klopt maar ik moet dus weer met de troep een eind lopen, want die staat zo hier en daar opgesteld. Het wordt tijd dat B&W zich bezig gaat houden met het zorgen voor zijn bevolking en minder bezig is met allemaal hun eigen project en alleen rond het Stadshart en stadhuis. Dit heeft de laatste jaren al miljoenen gekost en staat weer op de lijst van belangrijkheid. Ik woon in Dorp en daar wordt niets gedaan dus gaat het met grote stappen achteruit. Bezuinigen, klagen en geld wegsmijten. Makkelijk hoor, als je geld tekort komt, alles verhogen, de bewoners het werk laten doen en verder moet iedereen zijn mond houden..

 • Corry Hoekman

  op 01:22 om 2021-01-14

  #DIFTAR Half Zoetermeer heeft in de jaren 90 van de vorige eeuw wakker gelegen door de invoering van dit systeem. Uiteindelijk is de Gemeente Zoetermeer 'de bietenbrug' opgegaan. Wij Zoetermeerders hadden toen al het gevoel dat ons' 'iets door de strot werd geduwd'. Die hele '#DIFTAR handel heeft de gemeenten klauwen met geld gekost. Iedere keer was er weer een geldtekort: iedere keer moest er weer een zak geld bij. Het resultaat was: het #DIFTAR-syseem is er nooit gekomen. Wel die ondergrondse containers bij gestapelde woningen. Hierdoor moeten bewoners die zo`n gele sleutel hebben vaak een heel eind lopen om hun vuilniszak weg te brengen. De eengezinswoningen kregen toen twee bakken: een grijze voor restafval en een groene waar nauwelijks je groene afval in past.
  In de winter valt de geur nog wel mee: maar in de zomer is dit systeem al een zooitje. Als het warm of heet weer is en die bakken worden een keer per veertien dagen geleegd, dan kruipen de maden de beide bakken uit. En nu een keer in de vier weken die bakken legen: dit gaat em niet worden.
  In de jaren negentig vorige eeuw heeft het College van B & W in Zoetermeer - in zijn oneindige wijsheid - besloten dit #DIFTAr systeem in te voeren. Het heeft de gemeente Zoetermeer miljoenen gekost en uiteindelijk is dit gehele #DIFTAR systeem gestopt.
  In 2003 kwam naar dit falen van het toenmalige College van B & W een heuse Raadsenquête.
  Helaas het lijkt wel of de Gemeente Zoetermeer alles wat betrekking heeft op dit project uit de resultaten van Google 'gewist'. Toch heb ik er een kunnen vinden. Ikzelf ben niet kerkelijk maar ik vond hier een verslag in het Reformatorisch Dagblad;
  'Het project #Diftar' Publicatiedatum 05-12-2003. Gemeenteraad Zoetermeer besluit tot het instellen van een Commissie voor een Raadsenquête project Diftar' Link naar deze publicatie zie:
  https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:Banier,20031205:newsml_2eab7a082cf4b5b1f6e0b0b38ff2dc9f

Laat reactie achter

Zó! Zoetermeer behoudt zich het recht voor reacties die beledigend of aanstootgevend zijn of anderszins grof taalgebruik bevatten niet te plaatsen.

Reacties worden pas geplaatst na goedkeuring door onze medewerkers.

captcha

Neem de letters van het plaatje over in het invoerveld.