Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

Uitbreidingsplannen Snowworld

10 mei 2023

Snowworld heeft allerlei plannen. Dat is goed te begrijpen, want iedere onderneming zal met z’n tijd mee moeten gaan om aantrekkelijk te blijven. Tegelijk zijn er andere belangen. Snowworld is gelegen in het Buytenpark. Om voor dit gebied een duurzame toekomst te waarborgen heeft de gemeente hiervoor in 2010 een visie opgesteld. Daarnaast hebben omwonenden misschien ook een mening. Als lokale politieke partij vindt Zó! Zoetermeer het belangrijk dat inwoners kunnen meedenken over hun stad.

In de commissie stad van 6 februari dit jaar heeft Ruben van der Perk betoogt dat bewoners proactief zouden moeten worden geïnformeerd over de plannen doe Snowworld heeft. Ruben: ’We willen niet achteraf horen dat besluiten zijn genomen zonder onze inwoners te informeren’. Hierop heeft het college toegezegd een brief te zullen sturen om in ieder geval iedereen in de wijk Buytenwegh uit te nodigen. Daarnaast komt er nog een publicatie op de website DoeMee. 

Afgelopen dinsdag 9 mei vond een bijeenkomst plaats waarbij de plannen werden uitgelegd. Ruben was daar natuurlijk bij, en merkte op dat er behoorlijk wat mensen aanwezig waren dankzij de brief die op zijn aandringen is verstuurd. ‘Altijd prettig om te merken dat je inzet wordt beloont. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen betrokken worden bij plannen. Het gaat tenslotte om je eigen leefomgeving’, aldus Ruben.

Bij de bijeenkomst waren ongeveer 100 mensen aanwezig. De CEO, de heer Hubrechtsen van SnowWorld, heeft met een presentatie uitgelegd wat de uitbreidingsplannen zijn. Hier werd wisselend op gereageerd. Inwoners konden op 3 verschillende borden feedback geven: een negatieve, positieve of neutrale reactie. Hier is veel gebruik van gemaakt. Wij kijken uit naar de uitwerking van deze reacties. De tweede participatieavond staat gepland op 27 juni. Deze avond zal worden ingestoken aan de hand van de reacties die via deze bijeenkomst zijn gegeven.

 

 

Door: Ruben van der Perk

Naar nieuwslijst

Reacties

Nog geen reacties

Laat reactie achter

Zó! Zoetermeer behoudt zich het recht voor reacties die beledigend of aanstootgevend zijn of anderszins grof taalgebruik bevatten niet te plaatsen.

Reacties worden pas geplaatst na goedkeuring door onze medewerkers.