Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

Teleurstelling over toegankelijkheid

17 januari 2021

Het college van Zoetermeer heeft een voorstel gedaan om de toegankelijkheid voor burgers met een beperking te verbeteren. De indieners van het initiatiefvoorstel ‘Open Stad’ (2016) zijn nog niet tevreden en verwachten meer concrete actie.

In februari 2017 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het initiatiefvoorstel ‘Open Stad’, in 2016 ingediend door D66, PvdA en Zó! Zoetermeer, omdat deze partijen vonden en vinden dat iedereen in de stad — ook gehandicapten — zo goed mogelijk in staat moet zijn om mee te doen. En dat de regering maar ook de gemeente vaart moeten maken met het uitvoeren van de verplichtingen uit het gehandicaptenverdrag van de Verenigde Naties.  

Het gaat daarbij niet alleen om fysieke toegankelijkheid van gebouwen of winkels, maar ook om sociale aspecten als bewustwording, acceptatie, voorlichting, en volwaardig meedoen op het gebied van onderwijs, werk en vrije tijd. Gehandicapten moeten ook in staat zijn een eigen netwerk op te bouwen.

Zó!-raadslid Roel van der Vlies: ‘Al in 2017 is besloten dat we binnen een half jaar een werkbaar plan zouden hebben. We zijn nu vier jaar verder en het college komt met een aantal slappe ambities, zonder harde afspraken voor concrete acties. Wij hebben het gevoel dat de gemeente veel meer kan doen om de toegankelijkheid voor gehandicapten te verbeteren. Dat gaat over de toegang tot de gemeente zelf, maar het gaat er ook om dat winkels, bedrijven en woningen toegankelijk zijn. We willen dat het vanzelfsprekend wordt dat alle Zoetermeerders overal terecht kunnen.’

PvdA-commissielid Marissa van der Tol: ‘Mensen met een handicap hebben net als mensen zonder handicap het recht om te wonen, te leren, te werken, te sporten, om mee te doen. Hele gewone rechten waarvoor we als maatschappij een stapje extra moeten doen, maar het college lijkt niet bereid om die stap te zetten, want dat kost geld. Eigenlijk zegt het college dus tegen mensen met een beperking: je bent een tweederangsburger, jouw rechten doen er minder toe. Het college wil wel een stap zetten in de richting van bewustwording, maar ook daar slaat het college de plank mis. Hoe zou jij het vinden om gered te moeten worden door de Zoetermeerse superheld: Sweet Lake Man? Dan neem je mensen met een handicap toch niet serieus?’

D66-raadslid Frank Schoonbeek: ‘We bemerken wel wat verbeteringen op het gebied van toegankelijkheid. De Toegankelijkheidsraad wordt steeds beter bij de ontwikkeling van gemeentelijk vastgoed betrokken en dat is voor D66 erg belangrijk; zij zijn ervaringsdeskundigen en hebben veel kennis. We rekenen erop dat het resultaat van de samenwerking bij bijvoorbeeld het nieuwe zwembad ook terug is te zien. Maar als je weet dat 1 op de 8 Zoetermeerders op de een of andere manier problemen ondervindt met toegankelijkheid, dan moet er echt wel een tandje bij om Zoetermeer voor alle inwoners toegankelijk te maken; daar hebben gehandicapten gewoon recht op. We hopen dan ook dat het door de wethouder toegezegde overzicht van concrete verbeteringen ons de zekerheid geeft dat we op de goede weg zijn.’

Naar nieuwslijst

Reacties

Nog geen reacties

Laat reactie achter

Zó! Zoetermeer behoudt zich het recht voor reacties die beledigend of aanstootgevend zijn of anderszins grof taalgebruik bevatten niet te plaatsen.

Reacties worden pas geplaatst na goedkeuring door onze medewerkers.

captcha

Neem de letters van het plaatje over in het invoerveld.