Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

Raad Zoetermeer in opstand

14 juli 2020

Gemeenteraad wil niet gedwongen worden de stad kapot te bezuinigen

Gisteravond heeft de raad besloten dat we op zoek gaan naar andere gemeenten die mee willen doen om gezamenlijk actie te voeren!
Al jaren krijgen de gemeenten te weinig geld van het rijk, en zodoende worden we gedwongen almaar meer bezuinigingen door te voeren. Pijnlijke bezuinigingen! Zo wordt het onderhoud van de stad al jaren op een lager niveau uitgevoerd dan we zouden willen, is er minder geld voor armoedebestrijding, zijn de tarieven voor het parkeren verhoogd, de wijkposten gesloten, etc. etc.

Begin juli gingen een heleboel wethouders protesteren op Het Binnenhof. De Tweede Kamer ontving bijna 300 brieven van gemeenten in nood. Maar… de minister concludeerde dat er maar een paar gemeenten onder curatele van de provincie waren gekomen omdat ze hun begroting niet op orde hadden, dus er was geen urgentie om wat te doen aan de financiële positie van de gemeenten.

We worden dus gestraft voor het feit dat we almaar bezuinigen!

Voor Zó! Zoetermeer was dat een belangrijk moment: we zijn lid van de gemeenteraad geworden om de stad beter en leefbaarder te maken, niet om hem kapot te bezuinigen! Wij namen het voortouw en gelukkig vonden we alle fracties bereid om mee te doen!

De Zoetermeerse gemeenteraad heeft besloten te onderzoeken op welke manier de gezamenlijke gemeenten de rijksoverheid ertoe kunnen bewegen om voldoende geld aan de gemeenten te geven. Onderzocht wordt hoe groot de actiebereidheid is van de andere gemeenten, welke mogelijkheden er zijn om géén begroting vast te stellen zolang er niet genoeg middelen zijn, en ook een gang naar de rechter wordt niet uitgesloten. Als er geen structureel geld komt willen we dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) niet meer met het rijk gaat onderhandelen over allerlei nieuwe taken. Het is de bedoeling dat de overheden in Nederland met elkaar samenwerken, niet dat de een de ander als een citroen uitknijpt.

De grootste problemen:

  • Het rijk verstrekt te weinig geld voor het uitvoeren van de jeugdzorg en heeft de gemeenten te weinig mogelijkheden gegeven om te kunnen sturen en de uitgaven in de hand te houden.
  • Het rijk heeft de eigen bijdragen voor de Wmo sterk verlaagd en daarbij veel te weinig geld overgeboekt naar de gemeenten om de aanzuigende werking op te kunnen vangen. Het is nu zo aantrekkelijk en goedkoop om huishoudelijke hulp voor senioren via de gemeente te laten lopen dat de gemeenten niet uitkomen met de beschikbare financiën.
  • Het rijk heeft ooit bedacht dat door verplichte samenwerking van gemeenten - de zogenaamde opschaling – gemeenten zuiniger konden werken. De opschaling is niet doorgegaan, maar de gemeenten worden nog steeds sterk gekort en die korting wordt ieder jaar een stuk hoger.

Alleen al de hiervoor genoemde oorzaken komen landelijk neer op een bedrag van circa 2,5 miljard euro per jaar en voor Zoetermeer betreft het ieder jaar zo’n 17,5 miljoen euro.

Hier kunnen raadsleden van andere gemeenten zich aanmelden

 

 

 

Naar nieuwslijst

Reacties

Nog geen reacties

Laat reactie achter

Zó! Zoetermeer behoudt zich het recht voor reacties die beledigend of aanstootgevend zijn of anderszins grof taalgebruik bevatten niet te plaatsen.

Reacties worden pas geplaatst na goedkeuring door onze medewerkers.