Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

De geboortezorg in Zoetermeer

1 juni 2023

De strijd voor een volwaardig ziekenhuis en passende geboortezorg in Zoetermeer is in volle gang. Het voormalige LangeLand Ziekenhuis Zoetermeer, nu bekend als HagaZiekenhuis Zoetermeer, kampt met uitdagingen op het gebied van landelijk beleid, financiën en het leveren van geschikte zorg. Om deze uitdagingen aan te pakken, is er onlangs een fusie tussen het voormalige LangeLand en het HagaZiekenhuis tot stand gekomen. Het Hoofdlijnenakkoord, dat ten grondslag ligt aan deze fusie, bevat duidelijke afspraken over de toekomst van het ziekenhuis en de waarborging van passende zorg.

Echter, de geboortezorg in Zoetermeer staat onder druk. Volgens het Hoofdlijnenakkoord moet er onderzoek worden gedaan naar duurzame vormgeving van de geboortezorg in de stad. Tot verbazing van Zó! Zoetermeer werd recentelijk bekend dat het ziekenhuis ook onderzoek wil doen naar alternatieve locaties voor de geboortezorg in de komende jaren. Redenen hiervoor zijn onder andere personeelstekorten, een laag geboortecijfer en hoge kosten die gepaard gaan met hoogwaardige geboortezorg. Dit tweede onderzoek zet de geboortezorg in Zoetermeer op losse schroeven.

Formeel gezien hebben gemeenten geen beslissingsbevoegdheid over hun eigen acute zorgvoorzieningen. De Algemene Maatregel van Bestuur Acute Zorg regelt dat deze beslissingen worden genomen door zorgaanbieders en zorgverzekeraars, waarbij de belangen van gemeenten wel moeten worden meegewogen. Tot op heden is dit echter nauwelijks gebeurd, waardoor de gemeente beperkte invloed heeft op de zorgbelangen van haar inwoners. Dit betekent dat de stad afhankelijk is van beslissingen van externe partijen.

Tijdens de recente plenaire commissie heeft Zó! Zoetermeer zich uitgesproken tegen deze gang van zaken. Rigaud Markes, woordvoerder van Zó! op dit dossier: ’Het Haga-bestuur lijkt zich niet aan de gemaakte afspraken te willen houden, of er in ieder geval een dubbele agenda op na te houden’. Zó! vindt het onbegrijpelijk dat in een groeiende stad met ruim 127.000 inwoners geen ruimte meer zou zijn voor de huidige afdeling geboortezorg. Hoewel Zó! Zoetermeer begrip heeft voor de uitdagingen waar het HagaZiekenhuis Zoetermeer mee kampt, betreuren we het dat louter financiële en bedrijfsmatige argumenten de weg versperren naar passende zorg die de stad en haar inwoners verdienen. Om die reden hebben alle gemeentepartijen gezamenlijk het college gevraagd alles op alles te zetten om de geboortezorg in Zoetermeer te behouden.

Het is zaak dat de gemeente Zoetermeer zich hard blijft maken voor een goede geboortezorg. Het college heeft gehoor gegeven aan de oproep vanuit de raad, door een ‘proposition paper’ met 11 vraagstukken naar het HagaZiekenhuis op te sturen. Deze vraagstukken belichten de nadelige gevolgen, voor de stad en haar inwoners, mocht de geboortezorg worden wegbezuinigd. Daarnaast is er een brief naar de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers, gestuurd met bedenkingen voor wat betreft de AMvB Acute Zorg. Bovengenoemde stukken dwingen het HagaZiekenhuis en de minister om stil te staan bij hun acties en uit te leggen waarom zij op deze manier omgaan met de belangen van onze inwoners. Het lijkt soms vechten tegen de bierkaai, maar Zó! Zoetermeer blijft zich verzetten tegen de voorgenomen bezuinigingen. Of er naar ons geluisterd wordt dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Wij houden u in ieder geval op de hoogte.

 

Door: Rigaud Markes

Naar nieuwslijst

Reacties

Nog geen reacties

Laat reactie achter

Zó! Zoetermeer behoudt zich het recht voor reacties die beledigend of aanstootgevend zijn of anderszins grof taalgebruik bevatten niet te plaatsen.

Reacties worden pas geplaatst na goedkeuring door onze medewerkers.