Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

De buurtvisie

29 april 2021

Op 10 mei spreekt de raad in de commissie Stad over ons voorstel
DE STEDENBOUWKUNDIGE BUURTVISIE.
Dat gaat over meepraten over uw buurt vóór er bouwplannen worden gemaakt.

In maart heeft Zó! Zoetermeer bij de burgemeester het initiatiefvoorstel ingediend:

Het initiatiefvoorstel

We hebben het geschreven omdat het op dit moment op allerlei locaties niet zo goed gaat. De raad heeft eerst zogenaamde kavelpaspoorten vastgesteld. (Die zouden ‘richtinggevend’ zijn, maar in de plaats daarvan wordt ermee omgegaan alsof de inhoud in beton gegoten is.)

Vervolgens mochten de projectontwikkelaars op basis van de kavelpaspoorten plannen maken, en daarna werden de omwonenden geconfronteerd met de bouwplannen waardoor ze zich overvallen voelden. Het zorgt voor veel ongenoegen en weinig draagvlak in de stad.

Het doel van ons initiatiefvoorstel is om ervoor te zorgen dat éérst met de buurt wordt gesproken over wat er mogelijk is, dat iedereen daar zijn zegje over kan doen, en dat daarna pas wordt besloten wat er komt. Let op: dat wil niet zeggen dat iedereen zijn zin krijgt! We moeten bouwen want de woningnood is hoog, en niet alles kan dus blijven zoals het nu is.

Het college heeft op 23 april een reactie gegeven op het initiatiefvoorstel:

Reactie van college

Maandag 10 mei wordt erover gesproken in de commissie Stad. Dan gaan we met alle fracties ons voorstel bespreken. Als u ook iets vindt van ons voorstel kunt u dat aan ons laten weten via fractie@zozoetermeer.nl maar u kunt het ook aan de hele raad laten weten: door in te spreken op 10 mei, of voor een bericht te sturen aan de raad via de griffie.

Inspreken in de raadscommissie

Mail aan de raad

 

Naar nieuwslijst

Reacties

Er zijn 5 reacties

 • VvE "het Noordwaarts", Henri Seegers

  op 22:25 om 2021-05-07

  Een geweldig (initiatief)raadsvoorstel, complimenten voor de verwoording en helderheid. Dit is een mooie opsteker voor de burger en -participatie. En nu maar stevig hopen dat commissie en raad dit voorstel op resp. 10 en 17 mei ruim gaan steunen. En er vervolgens mee aan de slag, er zijn genoeg zaken waar het wringt met de burger. Wij hopen hier ook profijt van te gaan hebben, gezien de plannen voor de locatie ABN AMRO aan de Luxemburglaan en de omgeving, het centrum.

 • Jaap Hagg

  op 11:19 om 2021-05-08

  Hoop ten zeerste dat uw raadsvoorstel zal leiden tot een vroegtijdig betrekken van de burgers bij het uitvoeren van de, noodzakelijke, bouwplannen in de gemeente. Mededelingen in de pers over "kavelpaspoorten" als basis voor afspraken met projectontwikkelaars zonder burgerbetrokkenheid doen mij echter vrezen dat dit niet het geval is. Raad doe hier wat aan!

 • Jonny Rooy

  op 15:58 om 2021-05-08

  Het voorstel van Zo!Zoetermeer is geweldig. Net als bij onze Regering behoort ook de Gemeente zorgvuldig om te gaan met haar plannen. Met name bij de uitvoering mag worden verwacht dat geen mensen in de problemen komen en daardoor ongelukkig worden! Slechte voorbeelden hebben we genoeg gehad dunkt me.
  Daarom vind ik het initiatief van Zo! Zoetermeer zo goed!

 • jde bruijn

  op 10:12 om 2021-05-10

  er moet altijd van te voren .
  bericht gegeven aan de mensen buurt bewoners
  wat er concreet gaat gebeuren
  en niet achter af.

 • Cees van Leeuwen

  op 20:58 om 2021-05-11

  Prima initiatief ! Bewoners betrekken bij bouwplannen en de gevolgen daarvan voor direct betrokken bewoners .
  Ofschoon Zoetermeer veel woningzoekenden heeft zou net zoals in de jaren 60 met het woningtekort in Den Haag , het tekort van Zoetermeer opgevangen kunnen worden door omliggende gemeenten .
  Kwaliteit van wonen is al een probleem voor Zoetermeer , met een 6 baans snelweg die de stad doorkruist . De plannen voor hoogbouw in Zoetermeer geeft alleen maar meer druk op de kwaliteit van wonen . Bovendien is hoogbouw ( hoger dan 6 etages) veel duurder . En dat levert alleen maar dure appartementen in verkoop en huur op , terwijl er juist woningen voor starters gerealiseerd moeten worden .

  Woningen bouwen is geen doel op zich . Het moet passen in een leefbaar Zoetermeer en als Zoetermeer dan vol blijkt zullen de buurtgemeenten de overloop van Zoetermeer moeten opvangen .
  Cees van Leeuwen .

Laat reactie achter

Zó! Zoetermeer behoudt zich het recht voor reacties die beledigend of aanstootgevend zijn of anderszins grof taalgebruik bevatten niet te plaatsen.

Reacties worden pas geplaatst na goedkeuring door onze medewerkers.

captcha

Neem de letters van het plaatje over in het invoerveld.