Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

De buurtvisie – Meepraten over de buurt vóór er plannen worden gemaakt!

3 maart 2021

Zó! Zoetermeer heeft bij de burgemeester een initiatiefvoorstel ingediend. We hebben dat geschreven omdat op dit moment op allerlei locaties bewoners worden geconfronteerd met bouwplannen waardoor ze zich overvallen voelen, of waarvan ze wel weten dat er iets komt, maar niet goed weten wat.
Het zorgt voor veel ongenoegen in de stad.

Zó! Zoetermeer denkt dat de leefbaarheid van de stad gebaat is bij draagvlak bij de omwonenden en dat bereiken we in ieder geval niet door plotsklaps met min of meer kant-en-klare plannen aan te komen.

Ook het kijken naar losse kavels – zonder de omgeving er letterlijk (straten, parken, water) en figuurlijk (omwonenden, bedrijven en organisaties) bij te betrekken, levert naar onze mening niet het beste resultaat op.

Het doel van ons initiatiefvoorstel is om ervoor te zorgen dat éérst met de buurt wordt gesproken over wat er mogelijk is, dat iedereen daar zijn zegje over kan doen, en dat daarna pas wordt besloten wat er komt. Let op: dat wil niet zeggen dat iedereen zijn zin krijgt!

Een initiatiefvoorstel wordt door een raadslid namens een fractie ingediend bij de burgemeester. Het college van burgemeester en wethouders geeft er vervolgens een advies over waarna het wordt besproken in de commissievergadering van de raad. Daarna besluit de raad of het wordt ingevoerd.

We zijn benieuwd wat iedereen ervan vindt: Voorstel buurtvisie (99,6 KB)

Naar nieuwslijst

Reacties

Er zijn 2 reacties

 • Wilma Noort

  op 18:33 om 2021-05-02

  Wat fijn om te lezen over jullie idee van de buurtvisie.
  Wij , bewoners zijn overvallen door het Eleanor Rooseveltlaan plan. Woontorens van wel 66 meter hoog in ons laagbouw wijkje. Meer dan 350 woningen extra in een wijk van 200 woningen. Halvering van het groen terwijl het aantal woningen meer dan verdubbeld. Enz....
  Zeer ernstig dat wethouder Paalvast vasthoudt dat het kavelpaspoort niet te wijzigen is., terwijl in de gemeente stukken iets anders is vermeld. Wij bewoners zijn het dan ook niet eens met wethouder Paalvast en wij hopen dat andere partijen in Zoetermeer wel opkomen voor hun bewoners en de heer Paalvast wijzen op zijn foute interpretatie van zijn mening over het kavelpaspoort.
  Wij als bewoners hebben een Eleanor Alternatief opgericht, die ons vertegenwoordigd.
  Vriendelijke groet Wilma Noort

 • Gerard Kok

  op 16:27 om 2021-05-12

  Ik juich het initiatief toe om een buurtvisie te maken als de gemeente plannen maakt om grote gebouwen te laten bouwen en een gebied met woningen. Als bewoner van de Broekwegschouw werd ik en vele anderen overvalleen door het nieuws dat er 132 woningen gebouwd gaan worden in twee appartement blokken van 15 en 8 woonlagen.
  Succes met het verdedigen van het initiatiefvoorstel op de gemeenteraadsvergadering van 17 maart.

  Mijn bezwaren heb ik kenbaar gemaakt aan de de wethouder van Wonen. zie hieronder.
  ____________________________________________________________________________________________________

  Geachte Heer Paalvast,

  U onderkent het grote belang van woningbouw in Zoetermeer zo hebben we in de media gelezen. En dat is hard nodig. Er zijn al 14 locaties aangewezen waar versneld gebouwd kan worden. Helaas is tot op heden daar weinig nog van te zien.

  Maar er is nu al weer een nieuwe locatie genoemd om woningen te bouwen. Naar aanleiding van die mogelijke bouwplannen voor een appartementen complex op de locatie van de Sniep wil ik u mijn zorgen en vragen voorleggen.
  Ik woon met mijn vrouw aan de Broekwegschouw op 100 meter van de Sniep. Wij zijn verontwaardigd en geschrokken van de keuze van deze locatie. Dat er hoogbouw moet komen in het mooie Binnenpark. Het aantal van 132 appartementen in twee gebouwen waarvan één 45 meter hoog wordt zal betekenen dat het détoneerd in een omgeving waar de laagbouw de regel is. Juist aan de eeuwenoude 'Broekweg' aan het begin van de fietsroute naar het groene Noord Aa gebied. In volume geheel afwijkend van de geldende bebouwing.
  - Wat gaat dat betekenen voor de rust en recreatie in het Binnenpark?
  Er zal een enorme toename van verkeer op deze plek komen. Dat heeft aanzienlijke consequenties:
  - Is er gedacht dat aan de overkant een basisschool gevestigd is?
  - De Zwaardslootseweg is al zeer druk en ondanks de rotonde toch met regelmatig file. Hoe gaan de bewoners daar in en uitvoegen?
  - De parkeerdruk in de toch al druk bezette wijk zal enorm toenemen.
  - Wat zal de invloed van wind door de enorme hoogte van de gebouwen zijn op de naastliggende tennisbaan en speelvelden?

  Als er zoveel woningen gebouwd moeten worden moet dit dan op deze plek gebeuren? Aan de Amerikaweg is een braakliggend terrein op het voormalige Monteverdi terrein met daarnaast een gebied dat nog nooit bebouwd is. Dat lijkt mij veel meer geschikt. Daar kan een stijlvolle bebouwing aan de noordkant van de Amerikaweg worden ontwikkeld in stijl, hoogte en afmetingen van het Woonhart. En met aan de overkant aan de Berlijnstraat en bij Centrum West wooncomplexen van vergelijkbare afmetingen. Concentreer juist die hoge gebouwen in de binnenstad!
  Waarom ligt dat gebied al jaren onbebouwd. Wat is het bestemmingplan van dit terrein?
  .....

Laat reactie achter

Zó! Zoetermeer behoudt zich het recht voor reacties die beledigend of aanstootgevend zijn of anderszins grof taalgebruik bevatten niet te plaatsen.

Reacties worden pas geplaatst na goedkeuring door onze medewerkers.

captcha

Neem de letters van het plaatje over in het invoerveld.