Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

Convenanten Hulpmiddelen

7 december 2021

Zoals u weet dringt Zó! Zoetermeer lokaal al heel lang aan op verbeteringen op het gebied van Wmo-hulpmiddelen. Het Rijk is zich ervan bewust dat het landelijk ook veel beter moet, en heeft een actieteam opgericht. Dat actieteam heeft een normenkader en een actieplan opgesteld. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is hiermee aan de slag gegaan, en heeft, als onderdeel van de ‘Verbeteragenda’, twee convenanten opgesteld.

Het ene convenant is bedoeld om te zorgen dat cliënten minder hinder ondervinden als zij verhuizen. In de huidige situatie is het bij een verhuizing zo dat een cliënt in de vertrekgemeente de hulpmiddelen moet inleveren (of achterlaten, als het een woonvoorziening betreft), en in de nieuwe gemeenten opnieuw een heel traject van aanvraag moet doorlopen. Dat is natuurlijk volkomen onwerkbaar. Het convenant Meeverhuizen regelt dat de hulpmiddelen kunnen meeverhuizen.

Het andere convenant gaat over de manier waarop de gemeente een aanvraag voor een hulpmiddel efficiënter kan aanpakken, met als uitgangspunt de vraag van de burger. Daarbij gaat het vooral om de verschillen in aanpak voor complexe aanvragen, maar ook over een herhalingsverstrekking. Dat lijkt allemaal nogal voor de hand te liggen maar voor de gemeente is natuurlijk ook van belang hoe het een of het ander wordt gefinancierd.

De gemeente Zoetermeer heeft besloten om deze convenanten te ondertekenen. Nu moeten de afspraken natuurlijk nog worden uitgevoerd. Dat houden wij natuurlijk scherp in de gaten.

Het convenant Meeverhuizen

Het convenant Maatwerk

Naar nieuwslijst

Reacties

Nog geen reacties

Laat reactie achter

Zó! Zoetermeer behoudt zich het recht voor reacties die beledigend of aanstootgevend zijn of anderszins grof taalgebruik bevatten niet te plaatsen.

Reacties worden pas geplaatst na goedkeuring door onze medewerkers.