Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

Antwoord op onze vragen Afvalbeleid

2 oktober 2020

Zó! Zoetermeer wilde graag weten wat de financiële effecten van het nieuwe afvalbeleid zijn voor de bewoners van Zoetermeer. Voorafgaand aan de besprekingen in de commissie en raad stelden wij daarover vragen. Hieronder de vragen en de antwoorden.

Vraag van Zó! Zoetermeer:
In het nieuwe afvalbeleid ben ik nog niets tegengekomen over de financiële effecten voor onze bewoners. Ik zou graag in beeld hebben voor een aantal voorbeeld-huishoudens wat het financiële effect is. Bijvoorbeeld voor een gezin van 4 personen in de hoogbouw in een huurhuis: wat betalen zij nu aan gemeentelijke lasten en wat wordt dat in de toekomst? Of een gezin van 3 personen in een koopwoning, laagbouw. Wat betalen zij nu aan gemeentelijke lasten en wat wordt dat in de toekomst? Vooral omdat 2/3 van de afvalheffing die in de hele stad wordt verlaagd op de OZB (eigenaren) wordt verhaald. Wat mij betreft bekijken we een stuk of 20 gezinnen: alleenstaanden, ouderen, kinderen met en zonder luiers, wel of niet in laagbouw/hoogbouw, wel of niet in een huurhuis of in een koopwoning. Ervan uitgaand dat zij zich naar verwachting gedragen dus één keer per jaar grofvuil, 13x PBD ophalen en 13x restafval ophalen. En voor de koophuizen wat voorbeelden met lage WOZ-waarden, gemiddelde en hogere WOZ-waarden. Zodat we een beetje idee krijgen wat de effecten zijn.

Antwoord:
Het klopt dat er in het raadsvoorstel nog niets staat over financiële effecten voor inwoners. Het enige dat op grond van het raadsvoorstel met zekerheid is te zeggen over tarieven is dat in 2021 ieder huishouden dat grofvuil aan huis laat ophalen € 42 meer gaat betalen (houders van een Zoetermeerpas € 10).  

De systematiek van de afvalstoffenheffing verandert in 2021 en 2022 nog niet.

De hoogte van de afvalstoffenheffing in 2023 kan pas in 2022 vastgesteld  worden. Het voorliggende raadsbesluit betreft uitsluitend het principe om met gedifferentieerde tarieven te gaan werken. In het verslag van de samenspraak over de Afvalstoffenverordening staan bij punt 9 op p.12 een paar overwegingen voor die tariefstelling. De berekening van financiële effecten in het raadsvoorstel is gebaseerd op de totale vermindering van de hoeveelheid restafval van 217kg naar 160 kg per inwoner, dus niet op een wijziging van tarieven. Voor het bepalen van nieuwe tarieven voor 2023 is een aantal factoren van invloed: De daadwerkelijke vermindering van de hoeveelheid restafval per inwoner;

  • De hoogte van de verbrandingsbelasting die de rijksoverheid oplegt ( Per 1-1-2019 is deze in één keer verhoogd van € 13,21 per ton naar € 32,12 per ton);
  • De hoogte van de opbrengsten voor grondstoffen uit het afval (marktwerking);
  • De kosten voor ophalen en verwerken van het afval (marktwerking).

Al deze factoren zijn continu in verandering, het is dus niet mogelijk om op grond van aannames eind 2020 uitspraken te doen over de tarieven in 2023. De raad ontvangt uiteraard in oktober 2022 een voorstel voor de tarieven per 01-01-2023.

Vraag van Zó! Zoetermeer:
Ik ben ook benieuwd wat de kosten worden voor extra ophalen van mensen met incontinentie en hoe we dat discreet gaan regelen, want we hebben nogal wat mensen die nu al dubbele bakken hebben (en die om de twee weken aanbieden) maar als er extra voor wordt gereden gaat dat natuurlijk nogal opvallen.

Antwoord:
Voor huishoudens die vanwege een medische situatie meer afval hebben wordt een maatwerkregeling toegepast voor zowel het kunnen aanbieden van afval als voor het betalen van het restafval. Deze huishoudens betalen daar niet extra voor.

Vraag van Zó! Zoetermeer:
In antwoord op onze schriftelijke vragen over nascheiden kregen we geen antwoord over het verschil in kosten. In de technische bijeenkomst gisteravond werd even snel een bedrag van bijna 6 miljoen genoemd. Blijkbaar is er intussen wel iets uitgewerkt. Kunnen wij daar nog de onderbouwing van krijgen?

Antwoord:
Voor nascheiding van PBD is een schatting van de kosten gemaakt. Het is gebaseerd op gegevens uit de markt van september 2020 en de huidige hoeveelheden afval. Dat komt uit op een verhoging van de afvalstoffenheffing van € 57 per huishouden ten opzichte van de huidige situatie. Zie onderstaande tabel.

Kosten nascheiding fijn restafval, inclusief verwerking overgebleven restafval en vergoeding Nedvang voor PBD

   5.900.000

Huidige kosten verwerking restafval

-2.900.000

Huidige kosten inzamelen PBD

       -60.000

Huidige vergoeding Nedvang PBD vervalt

       225.000

Totaal extra kosten

   3.165.000

Per huishouden

                 57

 

 

 

Naar nieuwslijst

Reacties

Nog geen reacties

Laat reactie achter

Zó! Zoetermeer behoudt zich het recht voor reacties die beledigend of aanstootgevend zijn of anderszins grof taalgebruik bevatten niet te plaatsen.

Reacties worden pas geplaatst na goedkeuring door onze medewerkers.

captcha

Neem de letters van het plaatje over in het invoerveld.