Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

Moties

2017

1701-07 Zó! - Communicatie professioneel

 

2016

Moties van Zó!

1612-03 Groen licht in Balijbos

1611-46 De kaders Wmo en Jeugdzorg nader bekeken!

1611-36 Zó! Zoetermeer - Géén dubbel werk accountants

1611-34 Effect-indicator mantelzorg

1611-33 Communicatie en samenspraak speelnota

1611-32 Behoud boomgaard Zalkerbos met paadje en bankjes

1611-29 Verbeteren voet- en fietsbruggen

1611-28 Zó! - Aanjaagbedrag voor initiatiefvoorstel "Open stad Zoetermeer"

1606-75 Kwaliteitsverbetering zorg hulpmiddelen

1606-73 De vernieuwde natuurtuin kan groeien en bloeien

1606-42 Afschermen reclamemasten

1606-39 Innovatie bereikbaarheid Stadhuis

1606-36 Structurele inzet bij schuldhulpverlening

1601-04 Verbonden partijen - jaarstukken bv nv stichting vereniging

1601-03 Verbonden partijen andere raden op de hoogte brengen

 

2015

Moties van Zó!

1511-54 Veiligheidsoverleg Stadshart

1511-53 Levend bamboe bij toe- en afritten

1511-52 Inzicht in wachtlijst schuldhulpverlening

1509-03 Fietspad bij SnowWorld

1506-58 Dragers sportpenning naar sportgala

1506-57 Nieuwe verordening burgerinitiatief

1506-53 Parkeerontheffing mantelzorger

1506-52B Camperplaatsen een toeristische meerwaarde

1506-05 Fractiekamers buiten kantoortijd doorlopend beschikbaar

1505-15 Raad moet kaders (kunnen) stellen

1505-04 Nieuwe evenementennota in 2016

1504-04 Ervaren hulpen terug en blijvend aan het werk

1502-06 Informatievoorziening GR Hoefweg en GR Bleizo aanpassen handvest

1502-05 Informatievoorziening GR Hoefweg en GR Bleizo

1502-04 Herziening GR Hoefweg en herziening GR Bleizo met prioriteit oppakken

1502-03 Aanpassen nota verbonden partijen en de checklist

 

2014

Moties van Zó!

1412-33 Samenspraak ook bij beheervisie

1412-12 Sociaal Leenfonds voor Zoetermeer

1412-06 Renovatie stadhuis de raad blijft nauw betrokken

1412-01 Renovatie stadhuis zorgvuldige communicatie en samenspraak

1406-29 Splitsing wijk Buytenwegh de Leyens

1401-01 Processen in control

 

2013

Moties van Zó!

1311-35A Groot onderhoud in financiële verordening

1307-81 Zoetermeerpas buitenbad

1307-80 Bereikbaarheid gehandicapten

1307-79 Bruikbaarheid gehandicapten

1302-5 Gele kaart

 

2012

Moties van Zó!

1212-006 IKC-beleid

Motie 74 Zorghart

Motie 14 Omzetten Mulderbonnen in fiscale parkeerboetes

Motie 4 Heroverweging verbonden partijen

Motie 3 Dringend actie lift Mandelabrug gewenst