Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

Amendementen

2017

1702-E - Inbreiden voor woningbouw met behoud van leefbaarheid

1701-P - Geluid en fijnstof

1701-O - Verkeersmaatregelen gereed vóór opening

1701-N - Stedenbouwkundige uitgangspunten

 

2016

1612-I Verordening bezwaarschriften Sociaal Domein compleet

1611-T Toegankelijkheid speelautomatenhallen

1610-A Moties CKC bereikbaar en toegankelijk nog niet afgedaan

1607-F Stadhuisplein wie beheert wat

1607-E Stadhuisplein variant 1Z

1605-O Toegankelijkheid sportaccomodaties

1605-N Katwijkerlaantracé besluit 4 fietsroute

1605-L Katwijkerlaantracé besluit 2 Zenobiagang E

1601-C Bewust besluiten over (on)bepaalde tijd

1601-B Inlichtingen vragen aan bestuur van de GR

 

2015

1511-O Motie 1506-47 nog niet afgedaan

1511-N Motie 1502-4 nog niet afgedaan

1511-D1 VVE voor vluchtelingen tot 4 jaar

1511-C Oosterheemlijn durend stiller

1510-E Evaluatie stadsbouwmeester

1510-D Voldoende voorbereiding resultatendebat 2016

1510-C Voldoende voorbereiding voorjaarsdebat 2016

1509-H Co-productie kan bredere samenspraak niet vervangen

1507-E Bij budget en actieplan horen kaders

1506-E Aanpassing huisvestingsverordening maatschappelijk gebonden jongeren

1506-D Alternatief procesvoorstel burgerinitiatief Groene stad prettig wonen tussen bomen

Nieuw beleid sportstimulering ook voor ouderen en gehandicapten

1505-L Samenspraak bij kunst in de openbare ruimte

1505-K1 Meerjarige subsidies onder voorwaarden mogelijk

1505-J Cultuurfonds goed geregeld

1504-E Nog geen uitgangspunten voor aanbesteding

1504-B Vaste datum behandeling burgerinitiatief

1503-K Debat in de raad met de raad

1502-F Denemarkenlaan tijdelijk niet in gebruik dus tijdelijk opknappen

1502-D Moties nog niet afgedaan

1502-C Stadhuis toegankelijk bruikbaar en werkbaar voor gehandicapten

1502-B Stadhuis direct omwonenden betrokken

 

2014

1412-H Rekenlessen voor Zoetermeerders

1412-B Financiële verordening aanleveren stukken debatten

1411-H Geen kunst zonder samenspraak

1410-F Kindermishandeling - de gemeente maakt een verschil

1410-E Toegankelijkheid en bruikbaarheid is voor gehandicapten cruciaal voor zelfredzaamheid

1410-D Cliëntondersteuning en duidelijke klachtenregeling dringend nodig

1406-A Ingangsdatum tarieven gehandicaptenparkeerkaart wordt 1 januari 2014

1405-B Verduidelijking wonen in balans

1401-H Rekeningscommissie en Rekenkamercommissie

1401-G Zienswijzen

1401-F Rolverdeling bestuur

 

 

2013

1312-K Toegankelijk Stadshart

1312-D Leges teruggeven bij weigering bouwvergunning

1311-L Ervaren ouderen weer aan het werk

1306-D Aanpassingen Wmo