Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

Parkeren & Zó!

Laatste nieuws - december 2019

Op 16 december gaat de raad besluiten over het nieuwe parkeerbeleid. Zó! Zoetermeer is niet gerust op de nieuwe parkeernormen. Die gaan gelden voor nieuwe woningen. Bij die woningen hoeft de projectontwikkelaar veel minder parkeerplaatsen te maken dan we tot nu toe gewend zijn in Zoetermeer. Dat betekent dat als de mensen, die in de nieuwe woningen gaan wonen, méér auto's hebben dan het aantal parkeerplaatsen, dat zij in de buurt gaan parkeren. Dat gaat overlast geven. Overlast die in de toekomst haast niet op te lossen is, behalve met zaken zoals betaald parkeren. Zó! zal in de raadsvergadering proberen om die normen bij te buigen.

Zie agendpunt 7.b.1 en 7.b.2

----

Er is veel te doen over het parkeren in Zoetermeer.

Er zijn verschillende buurten waar het parkeren al jarenlang problematisch is. Daar komen 3 ontwikkelingen bij:

  • Het ombouwen van kantoren in de binnenstad naar woningen, waardoor het parkeren van overdag naar de avond verschuift.
  • Het bouwen van meer dan 10 nieuwe hoge woontorens in de binnenstad.
  • Het bouwen van zo'n 4500 woningen langs de Afrikaweg, het zogenaamde Entreegebied.

Daarnaast is het ook nog de bedoeling om het huidige parkeerbeleid dat is vastgesteld in de parkeernota te vervangen door nieuw parkeerbeleid.

Hieronder staan overzichten met de verschillende plannen.

 

Kantoren ombouwen tot woningen

 

Aanleiding

Er is al langere tijd minder behoefte aan kantoorgebouwen. Dat komt doordat steeds meer digitaal gaat. Kasten met enorme archieven bestaan niet meer, en mensen die op een vaste plek tussen stapels ordners zitten zijn een uitstervend ras. Steeds meer bedrijven gingen naar een kleiner en/of moderner pand en de kantoren kwamen leeg te staan. Tegelijkertijd is er – onder andere door de economische crisis waarin weinig werd gebouwd – een grote woningnood ontstaan. Zoetermeer heeft dus minder kantoren en meer woningen nodig, dus worden steeds meer kantoren omgebouwd.

Dat heeft een grote impact op de stad, vooral in de binnenstad, omdat er veel meer wordt gewoond en minder gewerkt. Dat heeft effect op de leefbaarheid. Om ervoor te zorgen dat we geen steeds grotere parkeerproblemen zouden krijgen heeft de raad in 2012 een parkeernota opgesteld met daarin regels voor nieuwe ontwikkelingen.

Goed beleid, maar toch problemen?

Zó! Zoetermeer heeft gemerkt dat ondanks de goede afspraken in de parkeernota het parkeren in het Stadshart een steeds groter probleem wordt. Op sommige plaatsen staat het ’s avonds al helemaal vol en kunnen mensen geen plaats meer in de buurt vinden. Toen bleek dat het kantoor aan de Europaweg 81 ook nog wordt omgebouwd en het nogal onduidelijk was hoe het zit met de parkeerplaatsen is Zó! op onderzoek uitgegaan.

Bij het ombouwen van kantoren moet heel goed gekeken worden naar het parkeren, omdat de auto’s dan niet meer overdag bij het kantoor staan, maar juist ’s avonds en ’s nachts en in het weekeinde bij de nieuwe woningen. Zó! heeft dus de omgevingsvergunning en de bijbehorende papperassen opgevraagd en die vergeleden met de afgesproken parkeernota.

In de parkeernota staat dat gekeken moet worden naar de grootte van een appartement om te bepalen hoeveel parkeerplaatsen er op eigen terrein geregeld moeten worden voor de bewoners. Ook zijn er afspraken over de hoeveelheid parkeerplaatsen er voor bezoekers moeten zijn. In het centrum hoeven de plaatsen voor bezoekers niet per se op eigen terrein, maar kan er een beroep worden gedaan op de beschikbare publieke parkeervoorzieningen.

Parkeernota is niet gevolgd.

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek naar Europaweg 81 heeft Zó! naar de vergunningen van nog 2 panden in deze buurt gekeken, en we komen tot de conclusie dat de parkeernota niet goed is gevolgd.

1 is de Duitslandlaan, 2 is Europaweg 121, 3 is Europaweg 81, Het blok met 4 is een nieuwe ontwikkeling op de hoek van de Europaweg en de Luxemburglaan. Er zijn plannen om hier een toren te bouwen. Op 18 juni is er een informatieavond (19.00 uur De Sniep) en uit de uitnodiging blijkt dat het gaat om 127 woningen en een garage voor 80 auto's.

De volgende zaken vallen op:

  • Bij de Europalaan 81 is door het niet meetellen van entresols en gemeenschappelijke ruimten twijfel of er gewerkt is met de juiste grootte van de woningen (bvo) voor de berekening van het aantal parkeerplaatsen.
  • Er zijn veel te weinig parkeerplaatsen voor de bewoners op eigen terrein.
  • Er is een telling gedaan in de straten om te kijken hoeveel plaats er nog was binnen 150 meter van de woningen. Die telling is gedaan op het moment dat het pand ernaast Europaweg 121 nog niet bewoond was, dus de telling klopt niet met de huidige situatie.
  • De uitkomsten van de telling lijken niet correct te zijn overgenomen in de omgevingsvergunning.
  • Bij Europalaan 121, Il Classico, zijn er ook niet genoeg parkeerplaatsen voor de bewoners.
  • Voor Il Classico zouden er plaatsen zijn gehuurd in het Woonhart, maar het is niet zeker of dat is gedaan en of die door de bewoners worden gebruikt.
  • Bij de Duitslandlaan zijn helemaal geen parkeerplaatsen geregeld. Alle auto’s staan dus op straat.

Zó! Zoetermeer heeft uitgerekend hoeveel plaatsen er volgens de parkeernota zouden moeten zijn en hoeveel er zijn geregeld.

Door de ontwikkelingen aan de Duitslandlaan en de Europaweg 121, is de parkeerdruk in de straten een stuk hoger geworden omdat er veel te weinig parkeerplaatsen op eigen terrein zijn geregeld. Als er straks ook bewoners komen in de 111 appartementen op Europaweg 81 (slechts 24 parkeerplaatsen op eigen terrein) wordt het parkeren in deze buurt een groot drama.

Door Zó! gemaakt uittreksel van de parkeernota (556,5 KB)

De parkeernota (1,8 MB)

Parkeerschouw

Woensdag 12 juni organiseerde de Actiegroep Parkeren waar dan? een parkeerschouw om aan de raad en het college te laten zien dat er al flinke parkeerproblemen zijn. De schouw was een succes: Veel fracties hadden een vertegenwoordiger gestuurd en de opkomst was groot!

 

Behandeling in de raad van 15 juli 2019

We bespraken de kwestie in de commissie, en naar aanleiding daarvan stuurde het college nog meer stukken. Daaruit bleek óók dat de parkeernota niet is gevolgd. Marijke van der Meer van Zó! Zoetermeer stuurde de stukken en de conclusies naar alle raadsleden en naar de wethouder. We bespraken dit in de raadsvergadering van afgelopen maandag.

De wethouder verklaarde zonder blikken of blozen dat de parkeernota wél was toegepast. Vervolgens gingen we stemmen over een motie die Zó! had opgesteld. En toen gebeurde er iets bijzonders:

Alle leden van de oppositie hadden begrepen dat er toch echt een probleem was en stemden voor de motie, maar alle raadsleden van coalitie dachten of deden net alsof het allemaal toch wel in orde was en stemden tegen de motie.

Marijke van der Meer: ‘Dat is best een zorgelijke ontwikkeling, want het betrof hier niet een politiek dilemma waarbij coalitiepartijen afgesproken hebben zich te houden aan het coalitieakkoord, het ging hier vooral om onze controlerende rol. Dan zou je juist verwachten dat raadsleden zonder last of ruggespraak hun eigen oordeel vellen. Wij hadden er met opzet geen motie van wantrouwen van gemaakt, want dan maak je de kwestie direct weer politiek, dus we keken echt op van dit stemgedrag. Het is vooral erg zorgelijk omdat alle kaders die de raad vaststelt (zoals in de parkeernota) op losse schroeven komen te staan als het college naar eigen believen kan kiezen of ze ze gaan toepassen, in de wetenschap dat de coalitieraadsleden alles voor zoete koek zullen slikken. Eerdaags beslissen we bij meerderheid dat zwart toch ook wel wit is…’

Het parkeerprobleem wat binnenkort ontstaat als de bewoners van de 111 woningen van het voormalige kantoor Europaweg 81 in het gebouw met 24 parkeerplaatsen trekken, wordt niet opgelost. De auto’s die er niet in passen komen op straat waar het volgens ons nu al eivol is, maar het college ziet geen probleem. Naar verwachtingen zien de raadsleden van de coalitie dat dan ook niet…

Rarara, hoe kan dat? Het is echt een gek vraagstuk!

Wie geïnteresseerd is in de betreffende stukken kan ze opvragen bij Zó! Zoetermeer: fractie@zozoetermeer.nl

Woontorens in het Stadshart

Niet alleen worden er kantoren omgebouwd er is ook sprake van een heleboel nieuwbouwplannen. Sommige plannen zoals het ombouwen van de stadhuistoren en het invullen van het gebied van Cadenza2 bestaan al langer. Er zijn nu ook plannen voor de Markt 10 (waar het oude stadhuis stond) en omgeving. In oktober 2018 heeft de raad de versnellingsagenda goedgekeurd met heel veel plannen voor woontorens. Hieronder alles op een rij:

1) Duitslandlaan - kantoren zijn omgebouwd tot woningen zonder parkeerplaatsen op eigen terrein.

2) Europaweg – kantoren zijn omgebouwd tot woningen met te weinig parkeerplaatsen op eigen terrein.

3) Europaweg – kantoren worden omgebouwd tot woningen met te weinig parkeerplaatsen op eigen terrein, mensen wonen er nog niet, waar auto’s moeten blijven is onduidelijk, de straten zijn nu al behoorlijk vol.

A) Stadhuistoren - wordt op dit moment gedeeltelijk omgebouwd tot appartementen. Parkeren onder het gebouw.

B) Italiëlaan - bestaand plan voor Cadenza 2 hoogbouw, exacte invulling nog niet bekend.

C) Markt 10 en omgeving – Onder andere hele hoge woontoren en een parkeergarage voor ca. 400 auto’s onder de Markt. De raad heeft besloten dat het college verder mag gaan met de voorbereidingen.

Uit de ‘versnellingsagenda’ (plannen goedgekeurd door een meerderheid van de raad, Zó! Zoetermeer was tegen) allemaal met 0,5 tot 1 parkeerplaats per woning:

D) Frankrijklaan/Reimsstraat op de parkeerplaats - woontoren ca. 70 meter hoog. De raad heeft besloten dat het college verder mag gaan met de voorbereidingen.

E) Engelandlaan in plaats van het kantoor – woontoren tot ca. 70 meter hoog. Hiervoor zijn al concrete plannen. Het bestemmingsplan moet nog gewijzigd worden.

F) Engelandlaan op het grasveld – woontoren. Hiervoor zijn al concrete plannen. Het bestemmingsplan moet nog gewijzigd worden.

G) Nederlandlaan op de vijver - woontoren ca. 70 meter hoog.

H) Brusselstraat op de locatie van politie en brandweer - laagbouw en hoogbouw tot ca. 70 meter hoog.

I) Belgiëlaan op het parkeerterrein - woontoren ca. 70 meter.

J) Luxemburglaan 1 op de plaats van o.a. het bankgebouw - woontoren ca. 70 meter hoog.

K) Luxemburglaan 2 op de plaats van het kantoorgebouw - woontoren ca. 70 meter hoog. Er zijn al vergevorderde plannen. Kopers kunnen zich al inschrijven. Woontoren van 23 verdiepingen met ca. 127 woningen en een parkeergarage voor 80 auto’s.

L) Denemarkenlaan op het parkeerterrein - Uitgebreid complex met locatie voor het politiebureau en woontorens voor 400 tot 500 woningen.

Plannen in de 'Kavelpaspoorten' (2,6 MB)

 

De Entree - het gebied aan weerszijden van de Afrikaweg

Het is de bedoeling dat in het gebied tussen de Boerhaavelaan en het Bredewater er 4500 woningen worden gebouwd. Deels op grond die nu braak ligt en deels in plaats van de kantoren.

Op de Afrikaweg mag dan 50 km per uur worden gereden (is nu 70) en aan beide kanten komen er ventwegen. Er komen ook gelijkvloerse kruisingen om de twee 'helften' met elkaar te verbinden. Zó! vindt dat géén goed idee omdat het daardoor niet veiliger wordt. Voor het Entreegebied is eerst een visie gemaakt en vervolgens een masterplan.

In het Masterplan staat: 'De Entree is bereikbaar met alle modaliteiten. De kwaliteit van de openbare ruimte die in De Entree wordt nagestreefd is echter niet gebaat bij een grote hoeveelheid auto’s in de verblijfsgebieden. In De Entree wordt betaald parkeren ingesteld. Omdat het gebruik van andere vervoermiddelen wordt gestimuleerd - een privé-auto niet zonder meer vanzelfsprekend is - kan worden volstaan met minder parkeerplaatsen dan gebruikelijk.'

Zó! Zoetermeer vindt dat erg zorgelijk. Mensen die het OV gebruiken om naar kantoor te gaan, hebben vaak toch een auto, omdat ze in hun vrije tijd teamcoach zijn van hun sportende kinderen en ze vaak naar wedstrijden moeten rijden, of omdat ze mantelzorger zijn voor een ouder in een andere gemeente, of gewoon omdat ze er graag op uit gaan in het weekeinde. Lang niet iedereen is al toe aan het gebruik van deelauto's. En misschien slaat dat concept helemaal niet aan en gaan menssen massaal elektrisch rijden. In ieder geval hebben veel omwonenden in Meerzicht en Driemanspolder grote zorgen, dat veel van de nieuwe bewoners hun auto noodgedwongen in de omliggende wijken gaan parkeren.

Op de website van de gemeente staan allerlei stukken over deze plannen. De Visie en het Masterplan zijn door de raad goedgekeurd:

Info over de Entree van de gemeente

Agenda

Onder voorbehoud: waarschijnlijk op woensdagavond 18 september volgende samenspraakbijeenkomst over De Entree.

Wij vullen deze pagina regelmatig aan.

Wie vragen heeft kan een e-mail sturen naar fractie@zozoetermeer.nl of het contactformulier van deze website gebruiken.