Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

Wapenfeiten

Als fractie heb je verschillende mogelijkheden om de gang van zaken in de stad te beïnvloeden en je idealen te realiseren. Zó! Zoetermeer kijkt bij ieder besluit dat de raad moet nemen, wat we in het verkiezingsprogramma hebben staan en wat we van de mensen uit de stad hebben gehoord. Als we het nodig vinden proberen we het besluit aan te passen. Dat doen we in het debat waarbij we proberen om een meerderheid in de raad te overtuigen. Dat doen we met moties die we indienen en waarmee we aanvullend de puntjes op de i proberen te zetten en dat doen we met amendementen waarmee we het besluit wijzigen.

Natuurlijk moet er altijd een meerderheid te vinden zijn. Als we het besluit echt helemaal niet goed vinden stemmen we tegen

Naast het werk in de raadzaal bereiken we ook van alles door het stellen van officiële schriftelijke vragen aan het college. Soms zijn we daar heel hardnekkig in en blijven we steeds nieuwe vragen stellen, tot een bepaalde kwestie is opgelost.

Hieronder een greep uit de zaken die we hebben bereikt in de periode 2014 - 2018.

 

De natuurtuin kan groeien en bloeien

Zó! heeft ervoor gezorgd dat er geld is vrijgemaakt voor het achterstallig onderhoud van de natuurtuin. Daarmee kon het grote werk worden gedaan en kunnen nu de vrijwilligers het weer bij houden. Het is weer genieten in de opgeknapte natuurtuin in het Westerpark.

 

Open Stad Zoetermeer

Zó! was met nog twee partijen initiatiefnemer van het voorstel 'Open Stad' waarin voorstellen staan om ervoor te zorgen dat de stad echt toegankelijk en bruikbaar wordt voor gehandicapten. Het is voor mensen met een handicap nog veel te moeilijk om naar de WC te kunnen, goed zelfstandig te kunnen winkelen, gezellig ergens te eten, etc. Er moet veel meer opgelet worden dat bij bouw en verbouw rekening wordt gehouden met mensen die doof, slechtziend of minder mobiel zijn. De raad heeft het voorstel aangenomen, en nu zit Carla Krullaars van Zó! er bovenop om het gerealiseerd te krijgen.

 

Geen wijziging coffeeshopbeleid

Zó! vindt één coffeeshop in de stad voldoende en heeft ervoor gezorgd dat er niet meer komen.

 

Behoud huishoudelijke hulp

Het college was in 2014/2015 hard op weg om de huishoudelijke hulp (HH1) af te schaffen. Goed rekenwerk van Zó! Zoetermeer heeft de raad overtuigd dat afschaffen niet nodig was, en de huishoudelijke hulp is gelukkig behouden gebleven.

 

Fietspad in het Buytenpark

Zó! heeft ervoor gezorgd dat het 'vergeten' fietspad (tussen Intratuin en het Crematorium ter hoogte van Snowworld) is aangelegd. Dat is een stuk veiliger geworden!

 

Van der Meer-variant Stadhuisplein

Het was de bedoeling dat het stadhuisplein vier openingen zou krijgen voor 2x een trappenhuis en 2x liften. Marijke van der Meer van Zó! heeft een alternatief plan gemaakt en door de raad geloodst waardoor en 2 openingen met een combinatie van liften en trappen komen. Hierdoor blijft er meer ruimte voor de terrassen. Het Stadhuisplein is in het voorjaar klaar.

 

Verbetering hulpmiddelen

Zó! heeft zich steeds ingezet voor de verbetering van de levering en het onderhoud van hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobielen. Mede daardoor is bij de nieuwe aanbesteding hiervan grote aandacht gegeven aan de kwaliteit van de service. In de komende maanden start de nieuwe aanbieder en we hopen op een grote verbetering.

 

Rekenlessen voor Zoetermeerders

Om te voorkomen dat steeds meer mensen geholpen moeten worden om uit de schulden te komen heeft Zó! Zoetermeer ervoor gezorgd dat, naast taallessen, er ook rekenlessen gegeven worden. Op dit moment verzorgt Piëzo deze rekenlessen. Het is de bedoeling dat mensen onder andere beter kunnen berekenen hoeveel ze moeten sparen voor jaarlijkse uitgaven en beter kunnen inschatten wat zij kunnen uitgeven.

 

Oosterheemlijn stiller

Zó! Zoetermeer heeft ervoor gezorgd dat het spoor van de Oosterheemlijn zodanig geïsoleerd is dat de omwonenden niet meer gestoord worden van het lawaai van de RandstadRail die hoog bovengronds door de bochten piepte en knarste.

 

 

Groene stad, prettig wonen tussen bomen

Zó! Zoetermeer heeft ervoor gezorgd dat alle mensen die grote overlast meldden van gemeentelijke bomen met elkaar in contact kwamen zodat er een burgerinitiatief kon worden opgesteld en ingediend namens 450 bewoners. Momenteel wordt er door een onafhankelijke adviescommissie naar de situaties gekeken, en zijn er al veel verbeteringen bereikt. Nu moet deze werkwijze nog juridisch worden verankerd om ervoor te zorgen dat nog meer mensen geholpen kunnen worden. Zó! houdt dit nauwlettend in de gaten.

 

Afschermen Reclamemast aan A12

Zó! Zoetermeer heeft er met grote hardnekkigheid voor gezorgd dat de Reclamemast door bomen zal worden afgeschermd zodat de omwonenden uit Rokkeveen er geen last meer van hebben. De uitvoering is nog niet helemaal goed, dus we blijven er nog mee bezig!

 

Nieuwe liften Mandelabrug

Zó! heeft ervoor gezorgd dat er extra liften zijn gekomen bij de Mandelabrug. De oude liften waren veel te vaak kapot. Doordat er nu oude en nieuwe liften zijn, is er bij storing altijd een alternatief. Zó! is heel blij dat dit na al ons aandringen nu voor elkaar is.

 

Zorgbedden beter gecoördineerd

Zó! heeft ervoor gezorgd dat er een centraal punt is gekomen voor de coördinatie van de zorgbedden en dat de huisartsen niet meer eindeloos hoeven te bellen om een plekje te vinden voor hun patiënten. Huisartsen hoeven niet meer tegen patiënten te zeggen 'plast u vannacht maar in bed.'

 

Verbeteren vloer fiets- en loopbruggen

Zó! Zoetermeer heeft ervoor gezorgd dat er niet meer van die rammelende bruggetjes voor fietsers en wandelaars komen. Nieuwe bruggen krijgen nu een andere toplaag waardoor het prettige wandelen en fietsen is.

 

Bankjes bij de boomgaard

Zó! heeft geregeld dat bij het boomgaardje van het Zalkerbos een zitje is gemaakt voor de mensen met dementie die in het nieuwe gebouw komen te wonen. Nu moet alleen het pad nog verbeterd worden, maar dat houden we goed in de gaten.

 

Parkeerontheffing mantelzorgers

Zó! heeft ervoor gezorgd dat mantelzorgers voor de straten met betaald parkeren en in de blauwe zones een parkeerontheffing kunnen krijgen zodat ze geen bekeuringen krijgen.

 

Sociaal Leenfonds

Zó! Zoetermeer heeft ervoor gezorgd dat er een Leenfonds is opgericht voor mensen met kleine schulden. Ze kunnen zonder verdere kosten of rente een klein bedrag lenen waardoor ze niet in de problemen komen door steeds hogere schulden.

 

Vrachtverkeer Nutricia

Zó! heeft almaar druk uitgeoefend voor een structurele oplossing van het vrachtverkeer richting Nutricia. Binnenkort wordt gestart met de aanleg van een nieuwe route. Intussen hebben we ons hard gemaakt om ervoor te zorgen dat het vrachtverkeer niet via de Marijkestraat en de Da Costrastraat zich klem reed tussen de auto's van de bewoners. Uiteindelijk is het gelukt om dat via een verkeersbesluit, er hangt nu een verbodsbord, te regelen.