Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

Standpunten

In de uitgangspunten van Zó! en in het Verkiezingsprogramma leest u wat de vereniging Zó! Zoetermeer in zijn ledenvergaderingen heeft vastgesteld als basis voor de fractie.

Lang niet alle onderwerpen die op een goed moment spelen in de gemeente staan in het verkiezingsprogramma. Sommige zaken worden nu eenmaal actueel als het programma al is geschreven. De omstandigheden in de stad wijzigen natuurlijk ook en daar moet de fractie op inspelen. Hieronder vindt u over verschillende kwesties ons standpunt.

 

Vuurwerk

Onze fractie heeft nu zoveel signalen over narigheid met Oud & Nieuw dat wij vóór een vuurwerkverbod zijn. Het beste zou zijn dat er landelijke maatregelen worden getroffen.

Parkeren

Eind 2019 is er nieuw beleid afgesproken voor het parkeren. Zó! Zoetermeer is bang dat er hierdoor nog meer parkeerproblemen komen. Bij nieuwbouw in de woonwijken wordt gerekend op te weinig parkeerplaatsen per woningen. Zó! is bang dat de mensen die er gaan wonen uiteindelijk toch meer auto's hebben en die komen dan in de omliggende straten terecht.

Woningbouw

Zó! Zoetermeer vindt dat de woningnood opgelost moet worden. Maar de plannen die het college heeft voorgeschoteld aan de gemeenteraad vinden wij niet goed. De hele binnenstad volbouwen met hele hoge woontorens vinden we een lelijk plan. Ook over de Entree - het gebied rondom de Afrikaweg - hebben we zorgen. Gelijkvloerse kruisingen over de Afrikaweg lijken ons veel te gevaarlijk. We vinden de manier waarop er is omgegaan met de samenspraak erg raar, want alles is in een boekje gezet en niemand weet wat er mee gaat gebeuren. We hebben hier ook zorgen over het parkeren - veel te weinig parkeerplaatsen in de plannen - en eigenlijk ook over het groen. Wordt het niet veel te veel op een klein oppervlak? En sowieso duurt het allemaal héél erg lang...