Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

Standpunten

In de uitgangspunten en in het verkiezingsprogramma leest u wat de vereniging Zó! Zoetermeer in zijn ledenvergaderingen heeft vastgesteld als basis voor de fractie.

Lang niet alle onderwerpen die op een goed moment spelen in de gemeente staan in het verkiezingsprogramma. Sommige zaken worden nu eenmaal actueel als het programma is geschreven. De omstandigheden in de stad wijzigen natuurlijk ook en daar moet de fractie op inspelen. Hieronder vindt u over verschillende kwesties ons standpunt.

Holland Outlet in het Woonhart

Zó! Zoetermeer heeft voorlopig ingestemd met de komst van de Holland Outlet Mall. Er zijn door de raad een heleboel voorwaarden gesteld, op het gebied van verkeer, parkeren en leefbaarheid. Zó! Zoetermeer zal heel kritisch volgen of aan die voorwaarden wordt voldaan. In de periode tot eind 2018 volgen nog verschillende beslismomenten voor het bestemmingsplan wordt gewijzigd. Als alles klopt kan er daarna worden gebouwd aan fase 1 van de HOM (18.000 vierkante meter winkeloppervlak). Fase 1 moet drie jaar open zijn voor we beslissen of een eventuele uitbreiding naar fase 2 en 3 (uiteindelijk totaal 31.000 vierkante meter) mogelijk is.

Reclamemast langs de A12

Wij vinden de reclamemast té hinderlijk voor de mensen die er vanuit hun woning op uitkijken. Wij denken ook dat het niet bijdraagt aan de verkeersveiligheid. De manier waarop de reclamemasten zijn aangekondigd was voor de raad en voor de inwoners van Zoetermeer véél te onduidelijk. Niemand kon tevoren bedenken dat het een knipperend gevaarte met LED-lichten van meer dan 100 vierkante meter zou zijn! Wij vinden dat de reclamemast verwijderd of verplaatst moet worden.

Windturbines bij het Balijbos

Zó! Zoetermeer is mordicus tégen het plaatsen van windturbines bij het Balijbos. In ons verkiezingsprogramma hebben we al aangegeven dat we vinden dat windturbines niet in de stad en niet in stedelijk gebied thuishoren. Het Balijbos is wat ons betreft géén optie.

Vluchtelingen

Natuurlijk zou Zó! het het mooiste vinden als mensen vredig thuis kunnen blijven wonen, maar als mensen door oorlogen worden gedwongen huis en haard te verlaten, dan moet er ook in Zoetermeer plaats zijn om vluchtelingen op te vangen. Dat moeten we dan goed doen en zorgen dat mensen snel Nederlands leren en inburgeren. Het opnemen van vluchtelingen moet er niet toe leiden dat Zoetermeerse jongeren nog langer moeten wachten op een betaalbare woning. De gemeente moet zorgen voor voldoende betaalbare woonruimte.