Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

Standpunten

In de uitgangspunten van Zó! en in het Verkiezingsprogramma leest u wat de vereniging Zó! Zoetermeer in zijn ledenvergaderingen heeft vastgesteld als basis voor de fractie.

Lang niet alle onderwerpen die op een goed moment spelen in de gemeente staan in het verkiezingsprogramma. Sommige zaken worden nu eenmaal actueel als het programma al is geschreven. De omstandigheden in de stad wijzigen natuurlijk ook en daar moet de fractie op inspelen. Hieronder vindt u over verschillende kwesties ons standpunt.

 

Woningbouw komende jaren

Afgesproken is dat er in Zoetermeer tussen de 10.000 en 16.000 woningen bijkomen. Daarbij wordt in eerste instantie vaart gemaakt met het bouwen voor de middeninkomens en voor de sociale sector (met name starterswoningen en woningen voor senioren). Uiteindelijk is het de bedoeling dat we uitkomen op een stad met ongeveer 30% sociale woningbouw. Zó! is van mening dat we op verstandige plaatsen moeten bouwen. We zijn er tégen dat er woningen komen op het terrein aan de Martin Luther Kinglaan dat is gereserveerd voor sport.

 

Windturbines bij het Balijbos

Zó! Zoetermeer is mordicus tégen het plaatsen van windturbines bij het Balijbos. In ons verkiezingsprogramma hebben we al aangegeven dat we vinden dat windturbines niet in de stad en niet in stedelijk gebied thuishoren. Het Balijbos is wat ons betreft géén optie.