Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

Kandidaten van Zó! 2018

1. Marijke van der Meer

Marijke is met haar vasthoudendheid, duidelijkheid en humor al jarenlang een van de spraakmakers in de gemeenteraad. Vriend en vijand hebben respect voor haar grote kennis van de verschillende dossiers en haar vele contacten in de Zoetermeerse samenleving. Van huis uit is zij ICT'er, maar zij heeft momenteel - naast het raadswerk - een kleine onderneming op het gebied van bestuur en advies. Daarnaast maakt Marijke wekelijks tijd vrij voor vrijwilligerswerk. Marijke gebruikt een rolstoel en doorkruist met haar scootmobiel de hele stad.

Marijke: 'Ik ben graag weer kandidaat voor Zó! Zoetermeer omdat we met deze onafhankelijke lokale partij de zogenaamde kloof tussen politiek en bewoners op een goede manier weten te dichten. Wij maken heel veel werk van het onderhouden van de contacten met de mensen waardoor we erg goed weten wat er speelt in de stad. We hebben met alle leden van Zó! een prachtig programma opgesteld en ik ben van plan om keihard te werken om zoveel mogelijk te realiseren!'

 

2. Carla Krullaars-Hinfelaar

Carla is raadslid sinds 2014. Voor Zó! was zij specialist op het gebied van de jeugdzorg, de Wmo en de sociale voorzieningen zoals de armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Carla stond aan de wieg van het Sociaal Leenfonds waar mensen met een kleine beurs voordelig geld kunnen lenen, zodat grote schulden worden vermeden. Zij heeft ook hard getrokken aan een betere bereikbaarheid van de Wmo-consulenten zodat mantelzorgers daar beter terecht kunnen.

Carla: 'Ik heb in de 4 jaar dat ik nu raadslid ben veel kennis opgebouwd over alles wat met de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) te maken heeft. Vanaf 2015 heeft de gemeente Zoetermeer daarbij veel extra taken gekregen en er moet nog veel gebeuren!

De komende jaren ga ik mijn kennis gebruiken om de kwaliteit van de jeugdzorg, de ouderenzorg, de zorg voor gehandicapten en de begeleiding van mantelzorgers verder te verbeteren.'

 

3. Roel van der Vlies

Roel is 46 jaar. Als zelfstanding ondernemer is hij werkzaam in de bouw en hij heeft daarnaast samen met zijn partner, een winkel in de Dorpsstraat van Zoetermeer. Naast zijn werk is Roel bezig aan een afstudeerscriptie filosofie.

Roel: 'Ik wil me inzetten voor constructieve oplossingen om Zoetermeer leefbaar en bereikbaar te houden tijdens en na de ‘Schaalsprong’ (10.000 tot 16.000 meer woningen). Een toename van 20% in inwoneraantal betekent ook een toename van bouwoverlast, verkeersdruk, parkeerbehoefte, zorgbehoefte, etc. Kwaliteit van de leefomgeving — voor de huidige én de toekomstige inwoners - moet voorop blijven staan bij de keuzes die worden gemaakt. Het is duidelijk dat bouwen nodig is om de jongere generaties aan ons te binden, maar dat mag niet ten koste gaan van het leefplezier. Ik wil daar graag over meedenken in de fractie van Zó! Zoetermeer.

 

4. Kees Godefrooij

Kees is praktisch zijn hele leven werkzaam geweest in de grafische industrie en woont sinds 1978 in Zoetermeer. Vanaf zijn 20e jaar is hij actief geweest in de vakbeweging en daar vanuit was hij betrokken bij de Kamer van Koophandel en de begeleidings- commissie Werk, Zorg en Inkomen. Kees is medeoprichter van de Formulieren Brigade Zoetermeer en is daar ook voorzitter van geweest. Kees zit al 8 jaar als commissielid in de fractie van Zó! Zoetermeer.

Kees: 'Ik sta weer graag op de kandidatenlijst van Zó! omdat wij iedere maand met Koffie & Zó! echt luisteren naar wat mensen belangrijk vinden in de stad. En niet alleen luisteren we, we doen ook echt wat met de dingen die de mensen ons vertellen. Denk hierbij aan het tegengaan van de overlast van bomen waar we al jaren voor vechten. Een ander meer recent voorbeeld is de Martin Luther Kinglaan waar we proberen te voorkomen dat er woningen komen op grond die eigenlijk voor sport bestemd is. Proberen om samen met de inwoners iets te bereiken, zonder gouden bergen te beloven, dat is eerlijkheid die mij aanspreekt.'

 

5. Marc van Eijk

Marc is 52 en woont samen met zijn vrouw en nog twee studerende zoons in Meerzicht. Hij heeft een bedrijfskundige achtergrond en werkt bij Panteia, een onderzoeksbureau in Zoetermeer dat zich onder andere bezig houdt met sociaal economisch onderzoek. Hij is als vrijwilliger onder andere actief geweest in het bestuur van Pro Patria en heeft jarenlang in de cliëntenraad van de SGZ gezeten.

Marc: 'Zó! is een partij die er wil zijn voor iedereen die op welke manier dan ook geraakt wordt door beslissingen die in het stadhuis worden genomen. In een vorige vrijwilligersfunctie bij Pro Patria heb ik gemerkt dat veel raadsleden betrokken zijn, maar Zó! stak daar dan toch altijd weer bovenuit. Het is juist deze onderscheidende betrokkenheid die bij mij elke keer weer de doorslag geeft als het gaat om mijn stem bij de verkiezingen. Zeker in deze tijd, waar steeds meer zaken vanuit de Rijksoverheid bij de gemeente worden neergelegd. En ook een tijd waarin de gemeente wil groeien. Dat is nodig omdat we voor de jongeren de veel te lange wachttijd voor een starterswoning willen terugbrengen en omdat we meer huizen nodig hebben voor mensen met een middeninkomen.

In deze tijd van veel grote ontwikkelingen is de toegankelijke en betrokken manier van doen van Zó!, dé manier die het verschil gaat maken.'

 

6. Raaghnie Autar

Raaghnie, 27 jaar, is geboren en getogen in Zoetermeer. Met haar bachelordiploma in communicatie werkt ze nu als secretaresse bij een advocatenkantoor. Studie en werk gingen voor Raaghnie altijd hand in hand met maatschappelijke projecten. Ze houdt van reizen, lezen en films kijken. Haar droom: een boek schrijven.

Raaghnie: 'Ik ben kandidaat voor Zó! Zoetermeer om twee redenen. Allereerst is Zó! een lokale partij. Een partij zonder landelijke belangen en met veel expertise over Zoetermeer. Zó! is bekend met de kwesties binnen onze stad en staat dichtbij de Zoetermeerders. Dat brengt me op mijn tweede punt: communicatie. De fractie is elke maand te vinden in één van de wijken. We gaan in gesprek met de bewoners en luisteren naar wat er speelt in de buurt. Als jongste in de fractie breng ik in hoe jongeren tegen zaken aankijken en ik lever graag mijn bijdrage in het online communiceren, nieuwe toepassingen en frisse ideeën.

 

7. Wim Weegink

Wim wil graag een steentje bijdragen aan een gezond politiek klimaat in Zoetermeer. Sinds oktober 2016 is hij voorzitter van de vereniging Zó! Zoetermeer. Daarnaast is hij actief binnen de Zorg- en Welzijns- sector in Zoetermeer. Wim heeft namens de Unie Van Vrijwilligers Zoetermeer onderzoek gedaan bij 22 zorg- en welzijnsinstellingen naar mogelijke witte vlekken, lees hiaten, in de huidige zorgvoorzieningen. Naast de vaststelling van vele witte vlekken, is ook duidelijk geworden dat het onvermijdelijk is dat er een groot beroep op vrijwilligers(-organisaties) moet worden gedaan en dat samenwerking tussen professionele zorgaanbieders en vrijwilligersorganisaties noodzakelijk is.

Wim: 'Mijn aandacht gaat vooral uit naar de sociale en economische leefomstandigheden van de bewoners van Zoetermeer en hoe we die kunnen verbeteren. Dit als gevolg van de recente crisisperiode en de daaruit voortvloeiende forse bezuinigingen in de Wmo. Omdat de verzorgingshuizen sluiten en indicaties voor verpleeginrichtingen strenger worden, moet er veel meer aandacht komen voor mensen in de thuissituatie. De politiek heeft een belangrijke rol bij de gewenste veranderingen. Ik zie Zó! Zoetermeer als dé belangrijke lokale politieke factor om dit te bewerkstelligen.

 

8. Ruben van der Perk

Ruben is 35 jaar en woont samen met zijn vriendin Joëlle en 2 kinderen. Hij is inmiddels 5 jaar actief lid van de vereniging Zó! en voor de 2e keer kandidaat gemeenteraadslid voor Zó! Zoetermeer. Ruben werkt als Business Intelligence Consultant bij een IT-bedrijf voor de logistieke sector. Hij is sportief, loopt regelmatig hard en beoefent de sport Bowlen.

Ruben: Zó! Zoetermeer is er voor iedere inwoner van Zoetermeer met belangrijke thema’s zoals genoeg woningen voor iedere portemonnee, een flink onderhouden stad (moet beter!), en schone goed ingerichte sportaccommodaties. En daarom zet ik me graag in voor Zó!.

 

 

9. Han Hijzelendoorn

Han was voor zijn pensionering buitengewoon actief bij een internationale organisatie en was daarnaast ook nog eens sportjournalist en verslaggever. Tegenwoordig is hij vooral een trotse opa, die zeer regelmatig golfballen kwijtraakt. Ook is hij mentor voor een aantal senioren binnen zijn familie.

Han: 'Ik ben kandidaat voor Zó! Zoetermeer, omdat ik vind dat in een gemeente de belangen van de inwoners het beste worden behartigd door een fatsoenlijke, serieuze, lokale partij. In Zoetermeer bewijst Zó! Zoetermeer al jaren de meest serieuze lokale partij te zijn. Fatsoenlijk en met gezond verstand. Met ‘onze’ Koffie & Zó! gaan we al jaren langs alle winkelcentra in de stad om in gesprek te gaan met de inwoners. Dat doen wij - als enige - ook als er geen verkiezingen zijn! Op die manier blijven we goed op de hoogte van datgene wat er in de stad leeft en kunnen we in de raad snel problemen aan de orde brengen.

Zó! Zoetermeer is gewoon de beste keus voor onze stad en die partij ondersteun ik zoveel als ik kan. Ik ben er trots op, dat de leden van Zó! Zoetermeer mij een plek op de kieslijst hebben gegund!'

 

 

10. Fred Roland

Fred is fotograaf. Hij maakt ook voor Zó! de mooiste plaatjes.

Fred is een man van weinig woorden, hij denkt in beelden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Carina Hogeveen-Woudman

Carina woont met haar man sinds 30 jaar in Seghwaert. Zij is werkzaam als managementassistent bij de overheid. Daarnaast is zij al jarenlang als fractiemedewerker actief bij Zó! Zoetermeer. Door haar inzet en ondersteuning loopt de fractie op rolletjes en kunnen de raads- en commissieleden zich concentreren op de politieke inhoud.

Carina: 'Ik ben actief bij Zó! omdat ik het belangrijk vind dat Zoetermeer een stad is voor iedereen. Betaalbare woningen, goede gezondheidszorg en voldoende werkgelegenheid vind ik heel belangrijk. De laatste jaren is hiervoor al veel werk verzet en er is ook al veel bereikt. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Ik wil mij bij Zó! Zoetermeer graag inzetten om de voorzieningen voor de gezondheidszorg toegankelijker te maken en de werkgelegenheid in Zoetermeer verder vooruit te helpen.'

 

 

12. Reina van der Vlugt

Reina is na ruim 30 jaar kantoorervaring in zeer uiteenlopende functies en bedrijven sinds 2013 zelfstandig ondernemer. Daarnaast geeft ze gemiddeld een dag in de week zwemles. Als vrijwilliger zet ze zich in via Humanitas Thuisadministratie. Dat is er op gericht om mensen te helpen met het ordenen van hun administratie en om te bevorderen dat de cliënten zo veel en zo lang mogelijk controle houden over hun financiële situatie. Zij is een ondernemende vrouw met een brede maatschappelijke belangstelling. Ze is enthousiast, sociaal en sportief en een organisator in hart en nieren, gericht op resultaat.

Reina: 'Door de jaren heen en een boel ervaringen rijker kom je erachter, dat onze democratie niet zonder politiek kan. Zó! is niet links en niet rechts, maar voor en door de Zoetermeerders. Willen we Zoetermeer een fijne stad laten zijn en blijven, dan moeten we daar ook met zijn allen hard voor werken. En als je invloed wilt uitoefenen, ga je niet langs de zijlijn staan en schreeuwen, maar doe je actief mee. Om mijn doelen te bereiken gebruik ik mijn sociale vaardigheden. Mijn goede geheugen helpt daarbij en afspraak is afspraak.'

 

 

13. Paul Gillon

Paul is 59 jaar, gehuwd met Diana en woont sinds 1984 in Zoetermeer. Hij is werkzaam bij een financiële dienstverlener. Daarnaast zet hij zich in als vrijwilliger op verschillende terreinen. Hij is een mensenmens in de breedste zin en een rots in de branding in voor- en tegenspoed. Hij heeft de ambitie om groepen mensen optimaal te laten presteren door ieders kwaliteiten goed te benutten.

Paul: 'Mijn motto is: laat elkaar in zijn waarde en geniet van het leven. Ik ben kandiaat voor Zó! Zoetermeer omdat ik me wil inzetten op het gebied van veiligheid, woongenot, sport, cultuur jeugdzorg en ouderenzorg. Dat moet in Zoetermeer op een acceptabel niveau zijn en blijven.'

 

 

 

14. Evert van Dijk

Evert is 76 jaar en heeft gewerkt bij onder andere Vroom & Dreesman en het Centrum voor Amateurkunst in Den Haag. Daarnaast heeft hij sinds eind jaren 60 van alles en nog wat gedaan in het verenigingsleven en als vrijwilliger. Bijvoorbeeld: Hij was chairman en oprichter van 'Scarborough Fair' (instrumentale muziek en koren), voorzitter en mede-oprichter van ARLES (beeldende kunst), coördinator bij het Anjerfonds en hij was bestuurslid van ABVAKABO Senioren Haaglanden.

Evert: 'Op dit moment ben ik bestuurslid van de Algemene bond voor ouderen in Zoetermeer (AOVZ). Leden kunnen bij mij terecht voor hulp bij de belasting aangiften. Ik ben zeer begaan met de jeugd en ik maak me hard voor het terugdringen van de wachttijden voor starterswoningen. Ik vind dat Zó! Zoetermeer een partij is die de mensen serieus neemt.’

 

15. Richard Mastenbroek

Richard woont sinds 1978 in Seghwaert, is getrouwd en heeft drie kinderen en drie kleindochters. Hij was eerst zeevarende, daarna 37 jaar rijksambtenaar en sinds kort met vroegpensioen. Zeilen is zijn passie en daarnaast is hij vele jaren als vrijwilliger bij atletiekvereniging Ilion actief geweest.

Richard: 'Na mijn pensionering ben ik lid geworden van Zó! Zoetermeer. Een club die me aansprak omdat daar geluisterd wordt naar wat onder de inwoners leeft, naar wat de zorgpunten zijn en wat de verbeterpunten zijn in onze gemeente. Zó! onderneemt actie wanneer nodig, verdedigt standpunten en laat bestuurlijk een duidelijke stem horen. Zó! heeft een pro-actieve houding in het belang van alle Zoetermeerders.' 

 

16. Waldemar Kepinski

Waldemar is een Poolse Nederlander, hij is getrouwd en heeft twee volwassen dochters. Na het behalen van zijn ingenieursdiploma op de Technische Universiteit Delft en verschillende dienstbetrek- kingen bij ingenieursbureaus, heeft hij meer dan 16 jaar voor de Nederlandse Defensie gewerkt. Eerst als projectleider en projectmanager bij de realisatie van NAVO-infrastructurele projecten in Nederland en later als analist bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. De laatste 7 jaar van zijn actieve beroepsleven werkte hij bij de Provincie Noord-Holland. Hij is sportief en houdt van golfen, tennissen en skiën.

Waldemar: 'Als vrijwilliger ben ik meer dan 7 jaar voorzitter geweest van de Parochiale Caritas Instelling in Zoetermeer waar vrijwilligers hulp boden aan mensen die tussen wal en schip vielen. Ik ben nog altijd sociaal betrokken. Bij Zó! Zoetermeer ligt mijn interesse voornamelijk bij de realisatie van een duurzaam energiebeleid voor Zoetermeer.'

 

17. Fred Nieuwenhuijs

Fred is 62 jaar en werkzaam bij de Haagse Tramweg Maatschappij (HTM) als opleider en begeleider in techniek van railvoertuigen. Hij doet dit al 43 jaar en daarnaast is hij een aantal jaar voorzitter geweest van een onderdeelcommissie van de OR. Fred is getrouwd en woont in Seghwaert.

 

Fred: 'Een lokale partij staat dicht bij de burger. Daarom ben ik lid geworden van Zó!. Dit is de sterke lokale partij waar ik in geloof. Zó! heeft een uitgebreid verkiezingsprogramma en voor de volgende punten wil ik mij extra inzetten: betaalbaar wonen voor iedereen, veiligheid zowel in de wijken als op scholen en in winkelcentra, een mooie en schone stad en een goede infrastructuur. Ook de wijkparken en goed openbaar vervoer vind ik erg belangrijk. Ik kom u graag tegen bij Koffie & Zó! dat we iedere maand houden, zodat we kunnen bespreken wat u belangrijk vindt in de stad.'

 

 

18. Geeta Lachmon

 

Geeta is 51 jaar en bedrijfsanalist. Zij woont sinds 25 jaar in Zoetermeer en is vanaf het begin heel betrokken bij de stad. Geeta is op het ogenblik lid van de Onafhankelijke Klachtencommissie Politie Eenheid Den Haag. Daarnaast is ze lid van de Lionsclub die internationaal als motto 'We serve!' heeft.

Geeta: De 'We serve'-gedacht zet ik ook graag in voor Zó! Zoetermeer. Onze partij heeft oog voor de wensen van de burger en met elkaar zetten we alle energie en kennis in voor het realiseren van de lokale politieke agendapunten. We serve, dus in dienst van de bewoners van Zoetermeer!'

 

 

19. Jacob de Boer

Jacob is 51 jaar en heeft een vrouw en 2 kinderen. In het dagelijks leven is hij ondernemer: eigenaar van 'De Boer Maatwerk in interieur'. Hij is als vrijwilliger zeer actief: voorzitter van Taverzo (de succesvolle tafeltennisvereniging van Zoetermeer) vrijwilliger bij FC Zoetermeer, penningmeester van Zó! Zoeter-meer, penningmeester van De Uitdaging en betrokken bij vele andere non profit organisaties.

Jacob: 'Geniet van het leven want het duurt maar even, is mijn levensmotto en laten we het dus leuk maken met elkaar! Zoetermeer is mijn stad geworden en ik woon er met plezier. Als kandidaat voor Zó! Zoetermeer hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen. Het pragmatische karakter met daarbij de sociale gedachte spreken me zeer aan bij Zó! Zoetermeer en is de reden waarom ik me kandidaat heb gesteld.