Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

Zó! woedend over GGD

23 mei 2012

De GGD Zuid-Holland West heeft ernstige financiële problemen. Er is spraken van miljoenentekorten. Dat is op zich al ellendig genoeg, maar waar we heel erg boos over zijn: de raad is veel te laat geïnformeerd.

We hadden natuurlijk direct moeten horen dat het niet goed liep bij de GGD, want dan hadden we samen met de gemeenteraden van de andere deelnemende gemeenten – maatregelen kunnen treffen om de schade zo beperkt mogelijk te houden. We praten al sinds Sterigenics over de bestuurscultuur die moet veranderen, maar verder dan een soort bonte avond en een symbolisch bord met handtekeningen zijn we helaas niet gekomen. Het college meent nog steeds dat het zaken voor de raad mag achterhouden!

Voorgeschiedenis

De Jeugdgezondheidszorg – vroeger verdeeld over verschillende organisaties – wordt vanaf 2011 uitgevoerd door een nieuwe stichting. Deze stichting JGZ wordt aangestuurd door de GGD. De GGD is een samenwerking van 8 buurgemeenten (zie het plaatje dat we van de website van de GGD hebben gekopieerd).

De raad van Zoetermeer was het er eigenlijk niet mee eens dat het zo werd ingericht, maar volgens het college kon het niet anders. De raad nam een motie aan met: ‘het college de opdracht te geven te bewerkstelligen dat de betrokkenheid van de GGD bij de uitvoering en financiering van de Jeugdgezondheidszorg ten spoedigste wordt beëindigd en de raad halfjaarlijks over de voortgang hieromtrent te informeren.’

Problemen

Uit een memo dat we inmiddels van het college hebben gekregen blijkt het volgende:

Al op 16 maart 2011 (dus vlak na de start) meldt de JGZ het niet eens te zijn met het feit dat de GGD eerst een subsidie aan hen had toegekend en die vervolgens had verlaagd.

De verslagen van de bestuursvergaderingen van de GGD worden daarna niet meer gepubliceerd op de website.

Op 31 augustus 2011 loopt het conflict zo hoog dat de JGZ formeel bezwaar aantekent.

Het Dagelijks Bestuur van de GGD – bestaand uit 3 leden, voorzitter is wethouder Frank Speel van Zoetermeer – besluit een onderzoekscommissie in te stellen

Onderzoek

De onderzoekscommissie komt met een rapport met o.a. de conclusies:

  • dat bij de overdracht van taken en verantwoordelijkheden in de ontvlechtingoperatie niet alle (budgettaire) kaders duidelijk zijn geweest,
  • dat de afspraken tussen de verschillende in dit proces betrokken partijen niet SMART geweest zijn,
  • dat onduidelijk is welke financiële verplichtingen er over en weer zijn en op welke wijze GGD-ZHW de dekking van door haar aangegane financiële verplichtingen geborgd had,
  • dat GGD ZHW het subsidierecht onjuist heeft toegepast en
  • dat GGD ZHW haar verschillende relaties met de nieuwe stichting onvoldoende van elkaar heeft gescheiden.

Tijdens het onderzoek van de commissie is duidelijk geworden dat de GGD ZHW bij de subsidiering van de st. JGZ is afgeweken van de uitgangspunten zoals de gemeenten die met elkaar hebben vastgelegd in het beslisdocument voor de verzelfstandiging van de st. JGZ.

Informatieplicht van het college???

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD van 2 februari 2012 worden naar aanleiding van het rapport afspraken gemaakt. In het AB zitten collegeleden van alle 8 gemeenten. Alle colleges wisten dus in ieder geval vanaf dat moment wat er gaande was! Men stelt het vaststellen van de jaarrekening uit, besluit dat de onderzoekscommissie een begeleidingscommissie wordt en dat die commissie moet gaan zoeken naar oplossingen voor de financiële tekorten, etc.

Op 6 februari, dus 4 dagen na deze vergadering van het AB van de GGD staat op de agenda van de Zoetermeerse raadsdag: ‘terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden’. Wethouder Speel wordt dan geacht verslag te doen van wat er speelt bij de GGD. Volgens de standpuntenlijst van die vergadering meldde de wethouder dat de begroting en de jaarrekening in het AB van eind maart besproken zal worden. Voor de zekerheid heb ik de band afgeluisterd. De wethouder meldt ook nog over de AB vergadering: 'We hebben gesproken over de frictiekosten, want niet alle zaken waren helder geadministreerd'.

Geen woord over het feit dat er een ernstig rapport van een onderzoekscommissie ligt. Geen woord over de ruzie tussen JGZ en GGD. Geen woord over financiële tekorten. Geen woord over het feit dat de zaak al zo ernstig is dat er mensen bij de GGD op non-actief zijn gezet.

In maart 2012 blijkt dat er niet alleen financiële problemen zijn vanwege de JGZ, maar dat er ook tekorten zijn bij de GGD die niets met de JGZ te maken hebben. Dit wordt op 29 maart in het AB besproken. De beoogde fusiepartner (gemeente Den Haag) wordt op de hoogte gebracht, maar de gemeenteraad nog steeds niet! De gemeente Den Haag legt prompt het fusieproces stil.

Pas in het seniorenconvent (overleg van de fractievoorzitters) van 2 mei 2012 meldde het college (bij monde van wethouder Van Leeuwen vanwege ziekte van wethouder Speel) de financiële problemen bij de GGD. Omdat andere bestuurders van de GGD wellicht nog niet op de hoogte zouden zijn, heeft het seniorenconvent er mee ingestemd om de kwestie niet in de openbaarheid te brengen tot na het meireces. Op 16 mei ontving de raad een memo dat het nog een dagje geheim moest blijven. Op verzoek van wethouder Van Leeuwen is dit met ruim een week verlengd tot na de eerstvolgende bijeenkomst van het AB van de GGD. Vandaag 23 mei 2012, is de geheimhouding opgeheven.

Spoeddebat

Zó! Zoetermeer heeft samen met SP, D66, GL, PvdA en CU/SGP een verzoek voor een spoeddebat van de raad ingediend.

We moeten zo snel mogelijk weten hoe groot de financiële strop uiteindelijk is, voor de gehele GGD en de JGZ, maar ook voor de gemeente Zoetermeer want binnenkort moeten we praten over de jaarrekening en de begroting.

De GGD en de JGZ moeten belangrijke wettelijke taken uitvoeren en we moeten dus zeker weten dat daar financiële middelen voor zijn, én een ordentelijke organisatie zodat we geborgd hebben, dat er op dat gebied niets mis gaat.

Zó! Zoetermeer wil een indringend onderzoek hoe dit kon gebeuren! Tussen de regels van het memo van 16 mei doorlezend krijgen we de indruk dat het een financiële chaos is bij de GGD. Hoe de tekorten konden ontstaan is nog niet duidelijk. Wie is er verantwoordelijk? Wat was de rol van de accountant?

Bestuurscultuur en vertrouwen

Maar boven alles willen we praten over het wederom niet tijdig en volledig informeren van de gemeenteraad. Hoe kunnen we de stad ordentelijk besturen als we steeds niet weten wat er gaande is?

De gemeentewet is daar duidelijk over. En daar bovenop zijn juist in Zoetermeer allerlei schone beloftes gedaan. Bij ons is de teleurstelling en de woede groot. Het bord met de handtekeningen over de bestuurscultuur kan bij het groot vuil.

Door: Marijke Van der Meer

Naar nieuwslijst

Reacties

Nog geen reacties

Laat reactie achter

Zó! Zoetermeer behoudt zich het recht voor reacties die beledigend of aanstootgevend zijn of anderszins grof taalgebruik bevatten niet te plaatsen.

Reacties worden pas geplaatst na goedkeuring door onze medewerkers.

captcha

Neem de letters van het plaatje over in het invoerveld.