Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

Wethouder weg? Wethouder erbij?

27 juni 2012

Bij aanvang van het voorjaarsdebat afgelopen maandag, deelde een raadslid van het CDA mede dat de fractie geen vertrouwen meer heeft in de eigen wethouder Frank Speel. Verder meldde hij dat ze bezig zijn om een opvolger te zoeken die zij als kandidaat-wethouder willen voorstellen.

Zó! Zoetermeer heeft samen met de andere oppositiepartijen een agenderingsverzoekgedaan om een en ander éérst in de gemeenteraad te bespreken, want hebben we tot de verkiezingen nog wel een 6dewethouder nodig?

Wij begrijpen volkomen dat het CDA geen vertrouwen meer heeft in Frank Speel. Zó! is al langer heel ontevreden over de behartiging van de Zorg-portefeuille (Wmo, eigen bijdragen, mantelzorg, dementerenden, vrijwilligers, etc. ). Wat tot nu toe al duidelijk geworden is over de gang van zaken bij de GGD – en het niet goed op de hoogte stellen van de gemeenteraad - is echt een hele grote dikke druppel die de emmer deed overlopen.

Wij hielden bij het laatste spoeddebat een motie van wantrouwen in onze zak, omdat de wethouder zich had ziek gemeld. Komende woensdag 4 juli gaan we verder praten over de situatie en de Zó! Zoetermeer-fractie ging en gaat ervan uit dat de wethouder dan wél komt om verantwoording af te leggen.

Nu kondigde het CDA dus aan dat zij hun conclusies al hadden getrokken, maar daarmee is de wethouder nog niet echt vertrokken. Misschien schrijft hij zelf een ontslagbrief, maar als dat niet gebeurt, dan moet toch echt de raad een besluit nemen om het vertrouwen in Frank Speel op te zeggen (daarop volgt volgens de gemeentewet ontslag).

Nieuwe wethouder?

Het wisselen van wethouders is kostbaar. Het laten zitten van niet goed functionerende wethouders ook, dus wij zijn het 'financieel' met het CDA eens. Maar om nu voor de laatste 1,5 jaar nog een volgende te benoemen? Dan hebben we niet alleen dubbele lasten, maar ook nog extra wachtgeld te betalen vanaf begin 2014. Het CDA staat er beroerd voor, dus het is helemaal geen uitgemaakte zaak dat het CDA weer kan toetreden in een volgend college.

Hebben de wethouders het druk? Wethouder Mariëtte van Leeuwen op het moment wel, want zij is – gelukkig - druk bezig om de zorg-portefeuille en de situatie bij de GGD in goede banen te leiden. Maar verder zien we dat dit college niet zo heel veel meer kan doen omdat we heel veel projecten moeten wegbezuinigen. Dus Zó! vindt dat zeker tot 2014, een college van vijf wethouders mooi genoeg is. We hebben nu allerlei voorstellen liggen om enorm te bezuinigen op de zorg met het minimaliseren van de hulp voor hoogbejaarden en gehandicapten, met wél hogere eigen bijdragen die ze dan moeten betalen, en nog veel meer. Dan gaat we toch geen extra geld uitgeven voor een nieuwe wethouder? In september krijgen we een nieuwe burgemeester, die kan ook een extra handje toesteken.

Daarover willen we eerst praten, voor er gesproken wordt over wie de nieuwe wethouder moet zijn.  Samen met de SP, GroenLinks, Trots en CU/SGP hebben we aan de raad het volgende agenderingsverzoek voorgelegd:

Aanleiding en doel verzoek

De CDA fractie heeft het vertrouwen in de wethouder opgezegd, maar de fractie kan de wethouder – benoemd door de raad – niet ontslaan.

Indien Frank Speel niet binnenkort zelf ontslag neemt, moet de raad daarover – bijvoorbeeld door het aannemen van een motie van wantrouwen – een besluit nemen.

Vervolgens moet de raad beslissen of zij een nieuwe wethouder wenst te benoemen. Wat ons betreft zijn daar zwaarwegende kanttekeningen bij te maken:

Ten eerste zal het benoemen van een volgende wethouder niet alleen hogere loonkosten tot gevolg hebben, maar ook wachtgeld na de verkiezingen van 2014 (afhankelijk van de collegevorming).

Gezien de financiële omstandigheden zijn deze extra kosten zwaarwegend. Daarnaast is aan de orde dat vele projecten etc. momenteel niet (kunnen) worden uitgevoerd vanwege het gebrek aan middelen, dus het college zou tot 2014 best met 5 wethouders toekunnen (al dan niet met een verdere verschuiving van portefeuilles.

Er zijn nog meer argumenten, die kunnen wij tijdens het debat met elkaar wisselen.

Door: Marijke Van der Meer

Naar nieuwslijst

Reacties

Nog geen reacties

Laat reactie achter

Zó! Zoetermeer behoudt zich het recht voor reacties die beledigend of aanstootgevend zijn of anderszins grof taalgebruik bevatten niet te plaatsen.

Reacties worden pas geplaatst na goedkeuring door onze medewerkers.

captcha

Neem de letters van het plaatje over in het invoerveld.