Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

Ventilatie Zoetermeerse scholen in orde?

23 augustus 2021

De scholen gaan binnenkort weer open en gelukkig kan dat weer ‘gewoon’. Daarbij geldt dat er goede ventilatie moet zijn in de schoolgebouwen.

Zó! Zoetermeer wil graag zeker weten dat dat goed geregeld is, dus we hebben officiële vragen gesteld aan het college:

  1. Welke criteria worden aangehouden om te bepalen of er sprake is van opti­male ventilatie? Heeft de GGD een rol bij het controleren van de ventilatie? Zo ja welke?
  2. Zijn er klaslokalen/schoolgebouwen waarvoor geldt dat er geen optimale ven­tilatie is?
  3. Zijn voor die locaties alternatieven gevonden of wordt de ventilatie voor de opening van het schoolseizoen verbeterd?
  4. Het kabinet stelt € 360 miljoen beschikbaar om scholen te helpen de ventila­tie op orde te krijgen. Wordt hier in Zoetermeer gebruik van gemaakt? Zo ja hoe is dat geregeld? Loopt dit via de schoolbesturen of via de gemeente?
  5. Is het college er gerust op dat in alle schoolgebouwen in Zoetermeer er sprake is van voldoende ventilatie? Zo nee, waar zitten er nog knelpunten en wat wordt eraan gedaan?
Naar nieuwslijst

Reacties

Nog geen reacties

Laat reactie achter

Zó! Zoetermeer behoudt zich het recht voor reacties die beledigend of aanstootgevend zijn of anderszins grof taalgebruik bevatten niet te plaatsen.

Reacties worden pas geplaatst na goedkeuring door onze medewerkers.