Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

VEILIG THUIS - niets doen is geen optie

8 september 2019

Al een hele poos blijkt het lastig voor Veilig Thuis Haaglanden (VTH) om voldoende personeel te werven (en te behouden!), waardoor er wachtlijsten zijn ontstaan. Daarbovenop kwam een verscherpte meldcode per 1 januari van dit jaar, waardoor de wachtlijsten alleen maar groeiden.

Tijdens de behandeling van de conceptbegroting 2020 heeft de raad een breed gedragen amendement aangenomen om in de zienswijze op te nemen dat wij de overschrijding van die wettelijke termijn zeer ernstig achten en dat de wettelijke termijn een maximale termijn is.

De oplossing voor dit probleem lijkt echter, ondanks een ‘plan van aanpak’, verder weg dan ooit. In het Algemeen Dagblad lazen wij dat de directeur van VTH is opgestapt — anderhalf jaar na aantreden — en met haar enkele managers. Wij vrezen voor de continuïteit van de noodzakelijke dienstverlening en hebben hierover, samen met de collega’s van Groen Links, de volgende vragen aan het college gesteld:

   Is het college op de hoogte van de situatie in de top van VTH?

   Wat is de reden voor het vertrek van de directeur en managers bij VTH?

   Wat zijn de directe gevolgen van het vertrek van de directie van VTH voor 1) de wachtlijsten, en 2) het ‘plan van aanpak’?

A) Wat zijn de actuele ontwikkelingen van de verschillende sporen van het ‘plan van aanpak’? Hoeveel vooruitgang is er geboekt? Hoe verloopt het werven van nieuwe mensen en in hoeverre heeft het ‘lokale veld’ kunnen helpen met casussen?

  1.    Wat is de actuele status van de wachtlijsten bij VTH?

A) In hoeverre is geborgd dat, zowel bij acute situaties als bij structurele onveiligheid, per direct hulp beschikbaar is?

B) Hoe is dat georganiseerd, zowel op korte als lange termijn?

C) Hoe zijn de werkzaamheden momenteel qua prioriteiten geregeld; welke zaken worden met spoed opgepakt en welke zaken moeten het langste wachten?

  1.    Is het college het met ons eens dat deze situatie bij VTH uiterst zorgwekkend is en dat wij erbij gebaat zijn om de situatie goed te monitoren, door bijvoorbeeld tussenrapportages?
  2.    Is het college het met ons eens dat we, als gemeente Zoetermeer, op alle fronten moeten bijdragen om slachtoffers van huiselijk geweld zo snel mogelijk te helpen?
    1.   Zo ja, welke concrete acties stelt het college voor om de situatie bij VTH te verbeteren?
    2.   Zo nee, wat zijn de overwegingen van het college om dit niet te doen?     

Het college dient binnen 30 dagen te antwoorden. 

Naar nieuwslijst

Reacties

Nog geen reacties

Laat reactie achter

Zó! Zoetermeer behoudt zich het recht voor reacties die beledigend of aanstootgevend zijn of anderszins grof taalgebruik bevatten niet te plaatsen.

Reacties worden pas geplaatst na goedkeuring door onze medewerkers.

captcha

Neem de letters van het plaatje over in het invoerveld.