Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

Referendum over Stadsforum

5 februari 2012

Er zijn een heleboel redenen waarom we momenteel niet zouden moeten gaan voor de nieuwbouw van het Stadsforum. Zó! Zoetermeer dient samen met Trots Zoetermeer een voorstel in om eerst een referendum te houden, zodat we kunnen zien of de Zoetermeerders dat nu eigenlijk wel willen.

We zullen één van die redenen hier eens uit de doeken doen: het is een beetje ingewikkeld, maar rekent u mee, desnoods met de calculator er maar even bij. En ik zeg er eerlijk bij, ik heb het niet zelf zo goed op een rij gezet, maar degene die het wel gedaan heeft, wil niet met zijn naam in de media. Dat hebben we te respecteren!

Het gaat over de zogenaamde bezuinigingen bij de bieb.

Wat is het geval? Momenteel gebruikt de bibliotheek in het Stadshart 4500 vierkante meter, en daarvoor betalen ze 587.000 euro per jaar. Dat is € 130,44 per vierkante meter. (Voor de liefhebbers, dit staat in bijlage 4 van het raadsvoorstel, pagina 2, paragraaf 7.)

De bibliotheek moet bezuinigen en door de moderne ontwikkelingen - een DVD neemt nu eenmaal veel minder ruimte in dan een papieren encyclopedie - kan er in de toekomst worden gewerkt met minder oppervlakte.

In het Stadsforum is voor de bieb 1670 vierkante meter gereserveerd, en dan is er nog 750 vierkante meter voor de administratie van de bibliotheek ergens anders nodig.

In de plannen voor het Stadsforum moet de bibliotheek voor die 750 m2 voor de admi zo'n 150 euro per m2 gaan betalen. Dat is totaal 112.500 euro. De ruimte in het Stadsforum zelf kost 481.086 euro - 112.500 euro = 368.586 euro, dus zelfs ruim 220 euro per vierkante meter! De bieb is dus per vierkante meter veel duurder uit, en daar komt ook bij dat het natuurlijk gedoe geeft om je administratie ergens anders te hebben. Dat kost ook geld! (liefhebbers, zie het memo van het college van van 25 januari 2012, weekberichten, raadsinformatiesysteem).

Dus als de bibliotheek echt wil besparen kan ze die 2420 vierkante meter die ze straks nodig hebben beter gewoon in de huidige hoofdvestiging houden. Het college vraagt zich af wat er dan in de overblijvende 2000 vierkante meter van de huidige bibliotheekruimte zou moeten komen.

Wij weten dat wel: rekent u even mee? In de nieuwbouwplannen is voor het Stadsforum, de horeca, en de zogenaamde 'debatfunctie' (module 1) 1330 vierkante meter uitgetrokken. En voor het filmhuis en de foyer wordt uitgegaan van 680 vierkante meter. Alles bij elkaar is er voor museum, horeca, debatfunctie, educatie, bibliotheek, administratie van de bieb, het filmhuis en de foyer 4430 vierkante meter nodig. Dat past toch allemaal heel mooi in de huidige bieb van 4500 meter! Er is dan zelfs 70 m2 ruimte voor extra horeca, en meer bruis op het stadhuisplein.

Voor de bibliotheek betekent de verhuizing naar het nieuwe Stadsforum en de administratieruimtes elders een besparing van maximaal 105.914 euro. Maar als ze gewoon minder ruimte gaan huren in het huidige pand besparen ze volgens mij 271.324 euro.

En als ze dat doen kan de bibliotheek in Seghwaert open blijven!!!

Hieronder de tekst van het amendement dat we gaan indienen:

De raad van de gemeente Zoetermeer in vergadering bijeen op 13 februari 2012,

Overwegende

  • dat het niet investeren in nieuwbouw voor het Stadsforum door de inwoners van Zoetermeer herhaaldelijk is genoemd als bezuinigingsvoorstel,
  • dat het niet zeker is dat een meerderheid van de inwoners van Zoetermeer instemt met de plannen zoals ze nu voorliggen,
  • dat het de wens van de raad is, om inwoners zoveel mogelijk te betrekken bij de politieke besluitvorming en dat het Stadsforum bij uitstek een onderwerp is, dat zich leent voor een brede volksraadpleging, niet in het minst omdat het Stadsforum de gemeente in de toekomst bijna 2 miljoen euro per jaar gaat kosten,

Tevens overwegende

  • dat indien de Zoetermeerse bevolking instemt met nieuwbouw voor het Stadsforum, de keuze voor het in één keer bouwen van 2 of 3 modules gemaakt kan worden en minstens 8 ton wordt bespaard,
  • dat indien de Zoetermeerse bevolking niet instemt met nieuwbouw voor het Stadsforum in ieder geval het bedrag voor het verder uitwerken van de plannen (bijna 1 miljoen) kan worden bespaard, en de overige reserveringen anders aangewend kunnen worden,
  • dat gezien bovenstaande de ca. 150.000 euro voor het houden van een referendum gedekt kunnen worden,

Besluit aan raadsbesluit 110596 als laatste de volgende punten (met de juiste doornummering) toe te voegen:

Zo snel als volgens de Zoetermeerse verordening mogelijk is een raadplegend referendum over de komst van het Stadsforum te houden,

Het verder uitwerken van de plannen voor het Stadsforum op te schorten totdat het resultaat van het referendum bekend is,

Door: Marijke Van der Meer

Naar nieuwslijst

Reacties

Nog geen reacties

Laat reactie achter

Zó! Zoetermeer behoudt zich het recht voor reacties die beledigend of aanstootgevend zijn of anderszins grof taalgebruik bevatten niet te plaatsen.

Reacties worden pas geplaatst na goedkeuring door onze medewerkers.

captcha

Neem de letters van het plaatje over in het invoerveld.