Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

Raad wil afwijkende “collegebesluiten” Zorghart bespreken.

30 juni 2012

Afgelopen dinsdag werden de bewoners van de Zijdebuurt in een “afrondende” bewonersbijeenkomst door wethouder Haring op de hoogte gesteld van een aantal besluiten over de inrichting van het Zorghart. Deze besluiten wijken sterk af van de eerder via bewonersbijeenkomsten tot stand gekomen en door de raad vastgestelde “Randvoorwaarden Zorghart”.

Dit was voor een groep bewoners aanleiding om direct na afloop van die bijeenkomst met mij contact op te nemen om hun verbijstering kenbaar te maken. Zij vroegen zich af of de gemeenteraad zonder hen daarin te kennen afwijkende besluiten had genomen.

Omdat dat niet het geval is, heeft Zó! Zoetermeer tijdens het voorjaarsdebat een motie ingediend waarin deze gang van zaken aan de kaak wordt gesteld.
Uitsluitend de raad is namelijk bevoegd om kaders en randvoorwaarden te stellen, waaraan het college zich moet houden. Dat heeft het college dus niet gedaan.

Met die motie draagt de gemeenteraad het college op:

  • aan de raad schriftelijk verantwoording af te leggen over het communiceren van collegebesluiten die niet in overeenstemming zijn met raadsbesluiten,
  • in het vervolg zorgvuldiger om te gaan met het communiceren van besluiten die nog niet door de raad zijn genomen,
  • voor zover het college het nog steeds noodzakelijk acht dat de raad de gestelde kaders met betrekking tot het Zorghart wijzigt, daartoe een voorstel aan de raad te doen,
  • daarbij ook op een reguliere manier inspraak voor de belanghebbenden te organiseren,
  • de betreffende in de perspectiefnota voorgestelde bezuiniging alleen in de begroting door te voeren als de raad voor november heeft ingestemd met eventuele wijzigingen.

De wethouder betoogde dat, omdat de uitbreiding van het ziekenhuis van de baan is, de randvoorwaarden niet meer van toepassing zouden kunnen zijn.
Daarover gaan we na het zomerreces stevig met elkaar in de slag.
De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen.

Door: Marijke Van der Meer

Naar nieuwslijst

Reacties

Nog geen reacties

Laat reactie achter

Zó! Zoetermeer behoudt zich het recht voor reacties die beledigend of aanstootgevend zijn of anderszins grof taalgebruik bevatten niet te plaatsen.

Reacties worden pas geplaatst na goedkeuring door onze medewerkers.

captcha

Neem de letters van het plaatje over in het invoerveld.