Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

Moskee in Seghwaert, 7 vragen en 7 antwoorden

8 maart 2012

1. Kunnen wij – de politiek of de raad - de bouw van een moskee in Seghwaert tegenhouden?

Nee. Als ontwikkelingen passen in het bestemmingsplan zal geen rechter het accepteren dat de gemeente die ontwikkelingen tegenhoudt, omdat bijvoorbeeld de buren het niet leuk vinden.

Het toepassen van het bestemmingsplan is een uitvoeringstaak van het college. Het college kan daarbij niet zomaar beslissen wat het zelf aardig lijkt, het moet letterlijk de ‘wet houden’. Als iemand ergens een vergunning voor aanvraagt heeft het college een lijst met regels die wordt nagelopen om te zien of alles klopt. Als dat het geval is, MOET de vergunning worden verleend. Daarmee hebben we in Nederland voorkomen dat er sprake kan zijn van willekeur.

In het geval van het plan voor de moskee heeft het college gecontroleerd of dit past binnen het bestemmingsplan, is er onderzoek gedaan naar de parkeersituatie en zijn er (financiële) afspraken gemaakt waardoor gegarandeerd is dat de bouw wordt voltooid.

Als mensen denken dat het college het niet goed heeft gedaan, kan er bezwaar worden gemaakt. Een onafhankelijke commissie kijkt daar dan naar en adviseert vervolgens het college. Eventueel kunnen partijen daarna naar de rechter om hem om een oordeel te vragen.

2. Willen wij – Zó! Zoetermeer - de bouw van een moskee in Seghwaert tegenhouden?

Nee. Zó! Zoetermeer is neutraal waar het gaat om religie en wij vinden de vrijheid van godsdienst van groot belang. Dus iedereen is vrij om zijn eigen geloof te belijden en wij kijken naar een moskee op dezelfde manier als naar andere kerken, tempels en gebedshuizen.

Wij verwachten dat de mensen die in de buurt wonen weinig last zullen hebben van de moskee. Het is natuurlijk altijd even wennen als er wat nieuws bij komt in de buurt. De moskee wordt uitgevoerd in baksteen en past daarmee in de omgeving. Er komen geen torens en ook geen luidsprekers aan de buitenzijde.

Zó! Zoetermeer heeft via een door de gemeenteraad aangenomen motie het initiatief genomen voor de begeleidingscommissie waarin de omwonenden, het bestuur van de stichting die de moskee bouwt en de gemeente met elkaar overleggen, zodat geborgd is dat, als partijen last van elkaar hebben – op welk gebied dan ook – er over gesproken wordt en gezocht wordt naar de beste oplossing.

3. Begrijpen wij dat sommige mensen die moskee niet willen?

Ja.

Sommige mensen willen het niet vanwege praktische zaken zoals de toename van het verkeer. Wij kunnen ons dat voorstellen en we letten als Zó!-fractie goed op, om te zien of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn.

Andere mensen willen het niet omdat ze moslims en de Islam griezelig vinden. Ook dat kunnen wij ons voorstellen. Het is ook best moeilijk om het verschil te kunnen zien tussen fundamentalisten die metro’s opblazen en Zoetermeerders die gewoon hun eigen religieuze centrum willen. De oplossing is: kennismaken!

Daarvoor hechten we aan de begeleidingscommissie, en zijn we blij dat het bestuur van de stichting aan het werk is om onder andere door hun nieuwe website duidelijk te maken waar het om gaat: www.stichting-icz.nl.

De ervaringen in de rest van de stad hebben ons geleerd dat er nauwelijks klachten zijn over de bestaande moskee, kerken, tempels, gebedshuizen, etc.

4. Vinden we dat de communicatie goed is verlopen?

Nee. Wij vonden het moment niet verkeerd, niet te vroeg en niet te laat. Maar de manier waarop het college de communicatie heeft opgepakt was een regelrechte aanfluiting. Door een gebrek aan regie van de verantwoordelijke wethouder was er een avond over het wijkontwikkelingsplan waarbij niet over de moskee gepraat mocht worden en vervolgens kwamen er informatieavonden met sheets die niet gecontroleerd waren, verwarring over planschade, etc. etc.

Dat had echt veel beter gekund. Dat vinden wij overigens geen reden om de moskee dan maar niet te bouwen, want dan zouden we mensen die de moskee graag willen, laten opdraaien voor het gestuntel van het college.

Wij verwachten dat als het met de communicatie beter was gegaan er ook tegenstanders van de moskee geweest zouden zijn. Ook dán zouden er mensen zijn geweest die het griezelig vinden, zo’n moskee in de buurt.

Los van de mensen die het griezelig vinden, hebben we in Zoetermeer, en ook in Seghwaert, helaas ook groepen mensen die een hekel hebben aan alle ‘buitenlanders’ (ook als ze in Nederland zijn geboren). Die kunnen we, ook met de allerbeste communicatie, niet op andere gedachten brengen.

5. Klopt het dat de wij, politici en raadsleden, niet wilden reageren op de actiegroep SIP?

Nee. Wij hebben gereageerd op alle reacties over de moskee, óók op die van SIP. Behalve onze fractie hebben ook raadsleden van andere fracties moeite gedaan om antwoorden en uitleg te geven aan omwonenden uit Seghwaert en aan mensen van SIP.

Daarbij liepen wij er tegenaan dat SIP zegt dat zij zoeken naar een ‘oplossing’ maar dat in werkelijkheid niet doen. Zij hebben geweigerd om plaats te nemen in de begeleidingscommissie. Zó! Zoetermeer heeft toen aan de burgemeester gevraagd om hen alsnog aan de gesprekstafel uit te nodigen. De burgemeester heeft toen met enkele mensen van SIP gesproken, maar zij weigeren om mee te praten in de begeleidingscommissie.

Gaandeweg – vooral ook door het raadsgesprek dat maandag 5 maart is gehouden – is steeds duidelijker geworden dat SIP maar één standpunt heeft: de moskee moet niet op de beoogde plaats komen. Daarover valt verder niet te praten, dus wij zijn nu wél gestopt met het aandragen van argumenten, etc.

Wij vonden het ook jammer en lastig dat SIP aan de ene kant allerlei beschuldigingen doet, maar aan de andere kant zelf niet al te zorgvuldig is. Zo werd onze motie over de begeleidingscommissie verdraaid, bleven ze in de pers maar zeggen dat er niet gereageerd werd en probeerden ze een ‘belediging’ te maken van volledig goedbedoelde uitspraken. Verder gaven ze nogal eens geen antwoord op de in het raadsgesprek gestelde vragen – terwijl ze graag verdiepingsvragen wilden hebben – en werd door hen uit het feit dat ze van ons binnen 24 uur antwoord kregen op een mail, de suggestie gewekt dat er niet was nagedacht over het antwoord… tsja, dan houdt het gewoon op.

Overigens is SIP een nogal anoniem gebeuren. Wij kregen veel verschillende mails over de moskeeplannen; daar reageerden we op, en vervolgens meldden andere mensen, die zeiden bij SIP te horen, dat de eerdere afzenders niet namens SIP spraken. Daardoor was het voor ons ook niet te volgen wie welke aantijgingen over wie deed.

Behalve mensen die meldden namens SIP te spreken hebben ook andere mensen ons vragen gesteld. Die hebben wij – net als SIP - allemaal antwoord gegeven.

6. Denken wij dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en corruptie?

Nee. Zoals gezegd, het communicatietraject vonden wij uitgesproken dom.

Van ‘onbehoorlijk’ of ‘corruptie’ is ons niets bekend. Het hoort helaas een beetje bij deze tijd dat mensen al snel met dit soort grove beschuldigingen komen. Natuurlijk zullen wij als Zó! Zoetermeer-fractie altijd proberen om heel goed op te letten dat er geen dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. Maar om bijvoorbeeld een onderzoek op te starten, zullen er toch minstens aanwijzingen moeten zijn dat er iets ondeugdelijks gebeurd is.

Tot nu toe is de enige ‘onderbouwing’ die we kregen, het feit dat een van de leden van het bestuur van de stichting ook lid was van het CDA. Zo kennen wij er nog wel een paar: De voorzitter van de Wmo-raad is lid van de VVD en zelfs voorzitter van de plaatselijke afdeling geweest, de voorzitters van 2 van onze grote voetbalclubs zijn ex-wethouders (CDA en PvdA), de voorzitter van het bestuur van Floravontuur is tegelijk waarnemend burgemeester voor de PvdA, etc. etc. Voor al deze mensen hebben wij het grootste respect. Het zijn mensen die dit soort functies vrijwillig doen (gratis of met alleen een onkostenvergoeding) en dat doen omdat ze betrokken zijn bij de Zoetermeerse maatschappij. Zonder hen en de andere vrijwilligers kan de stad niet functioneren!

7. Wat gaat er nu gebeuren?

De begeleidingscommissie gaat verder met zijn werk: de verschillende partijen bespreken daar de eventuele problemen en de oplossingen die daar het beste bij passen.

De commissie bezwaar- en beroep zal zich buigen over de ingediende bezwaren en een advies geven. Daarna gaan sommigen wellicht naar de rechter om ook daar een oordeel aan te vragen. Zo lang de rechter niet anders beslist wordt doorgewerkt aan de bouw van de moskee.

De vrijwilligers en het bestuur van de stichting gaat verder met het geld inzamelen om de moskee, de inrichting en alles wat daarbij komt kijken, te kunnen betalen want zij krijgen – net als andere religieuze groeperingen – géén subsidie van de gemeente voor het vestigen van een gebedsplaats.

Zó! Zoetermeer zal goed opletten dat de moskee zo netjes mogelijk wordt ingepast in de omgeving en dat ook na de bouw er geen sprake zal zijn van onevenredige overlast, op de precies dezelfde manier als we kijken naar andere kerken.

Wij hopen en vertrouwen erop dat de moskee – als iedereen er een beetje aan gewend is – een waardevolle maatschappelijke bijdrage gaat leveren aan de stad.

PS: Het bestuur van de moskee doet oproepen om middelen te verwerven. Anderen maken daar een punt van met de suggestie dat de moskee niet zou worden afgebouwd.

Het college heeft eerder aangegeven dat zij ervoor zorgen dat er garanties zijn dat de moskee wordt afgebouwd. Inmiddels heeft het college ons bericht dat die garanties er zijn, onder andere van de aannemer. Zó! Zoetermeer gaat ervan uit dat het college dat op een degelijke manier heeft aangepakt en dat de moskee dus gewoon afgebouwd zal worden, ongeacht de snelheid waarmee het bestuur van ICZ er in slaagt de middelen te verwerven. Zó! Zoetermeer vindt het geruststellend dat ICZ het geld verzamelt door allerlei 'bedel'-acties. Daarmee sluiten ze aan bij de oer-Hollandse traditie van de Nederlandse kerken die momenteel allemaal vlaggen vanwege 'kerkbalans' en die op iedere zondag rondgaan met de pet (met een lange stok eraan om alle gelovigen te kunnen bereiken).

Door: Marijke Van der Meer

Naar nieuwslijst

Reacties

Nog geen reacties

Laat reactie achter

Zó! Zoetermeer behoudt zich het recht voor reacties die beledigend of aanstootgevend zijn of anderszins grof taalgebruik bevatten niet te plaatsen.

Reacties worden pas geplaatst na goedkeuring door onze medewerkers.

captcha

Neem de letters van het plaatje over in het invoerveld.