Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

Keuzes maken - géén Stadsforum

24 juni 2012

Morgen beginnen we met het voorjaarsdebat en wéér liggen er allerlei bezuinigingen voor en wéér weten we nog niet goed waar we aan toe zijn, want het kabinet moet nog laten weten hoeveel minder we van het rijk krijgen. Maar dat het fors minder is, staat wel vast.

Op het gebied van de zorg worden heel veel mogelijke bezuinigingsmaatregelen genoemd. Van het weer invoeren van Alphahulpen via het verder verhogen van de eigen bijdragen die onze gehandicapten, chronisch zieken en vooral onze ouderen (dit gaat over hoogbejaarden!) moeten betalen tot aan het miniseren van de thuiszorg waarbij het beroep op de toch al overbelaste familieleden (in het jargon mantelzorgers genoemd) nog groter wordt.

En er komt nog een stevige tegenvaller bij de GGD aan. Hoe groot is nog niet helemaal precies duidelijk want het bestuur was daar totaal niet 'in control'. Er wordt nog onderzoek gedaan naar hoe het precies zit.

Zó! gaat knokken om te komen tot een aanvaardbaar pakket aan maatregelen voor de zorg, zodanig dat iedereen een redelijk steentje bijdraagt aan de bezuinigingen. We vragen om te beginnen van het college eens een paar goede overzichten, want het blijkt erg lastig om duidelijk te krijgen hoe het precies zit in de Wmo.

Maar éérst en vooral gaan we strijden tegen de komst van het prestigeproject Stadsforum dat straks anderhalf miljoen euro per jaar moet kosten, en waarvoor dit jaar ook al 9 ton voor allerlei voorbereidingen in de begroting staat.

Dat Stadsforum blijft maar overeind in dit college. De coalitiefracties die aarzelingen hebben (sterker nog: die wéten dat het eigenlijk niet verantwoord is) laten zich gijzelen door de voorstanders uit de coalitie: de PvdA en D66.

Zó! Zoetermeer gaat het wéér proberen. Wij gaan de onderstaande motie indienen. Zó! Zoetermeer vindt de bestaande voorzieningen in de stad, zoals de bibliotheek, het CKC en het amateurtheater véél belangrijker dan dat Stadsforum waarvan het totaal niet duidelijk is welke bewoners dáár op zitten te wachten (een groter museum, met een debat-functie(?) en de hoofdbibliotheek op een kleinere plek voor veel meer huur per vierkante meter).

We hopen nu echt dat er genoeg raadsleden van de coalitiepartijen zijn die zich realiseren dat het maar doordouwen van dat Stadsforum ten koste gaat van de bestaande voorzieningen, en dat ze de moed hebben om onze motie te steunen.

Motie
Keuzes maken
op het gebied van Kunst en Cultuur en Bibliotheek

De gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer in vergadering bijeen op 25 en 28 juni 2012,

Overwegende

  • dat we de bibliotheek in Seghwaert gaan sluiten, waarbij het de bedoeling is om het functieverlies op te vangen door het inzetten van 9 schoolbibliothe-ken, maar dat er waarschijnlijk maar 2 schoolbibliotheken zullen komen,
  • dat er een bezuiniging op programma 5 is afgesproken van 2 ton,
  • dat die bezuiniging nu volledig wordt neergelegd bij het CKC, dat daar onevenredig door wordt getroffen, waarmee geen recht wordt gedaan aan de belangrijke rol die het CKC speelt in Zoetermeer,
  • dat er wensen zijn voor een cultuurmakelaar en voor voortzetting van het historisch festival,
  • dat er in de komende tijd nog stevig bezuinigd zal moeten worden,

Tevens overwegende

  • dat het Stadsforum steeds wordt genoemd als belangrijk onderdeel van de culturele as, maar dat de plannen voor het opknappen en mooi aankleden van het Marseillepad en de Markt – héél belangrijk voor de verbinding tussen Dorpsstraat en het Stadshart en ook onderdeel van de culturele as – nu geschrapt dreigen te worden,
  • dat er ook nog een amateurtheater is beloofd aan de vele mensen die momenteel met veel plezier in het Kwadranttheater hun hobby’s uitoefenen,

Besluit

  • met onmiddellijke ingang te stoppen met alle uitgaven die worden gedaan voor het toekomstige Stadsforum,
  • de anderhalf miljoen euro per jaar die voor het Stadsforum in de begroting staat aan te wenden om de bezuinigingen op het CKC terug te draaien, het opknappen van het Marseillepad en de Markt conform de plannen van de culturele as uit te voeren, het historisch festival doorgang te laten vinden, een eenmalig redelijk bedrag te investeren voor de cultuurmakelaar, en verder te zorgen voor realisatie van het amateurtheater op zo goedkoop mogelijk wijze, dus niet per se bij het CKC, en de overige middelen te gebruiken om de toekomstige bezuinigingen op te vangen,
  • De plannen voor het Stadsforum eventueel pas weer uit de koelkast te halen als de financiële positie van de stad weer rooskleurig is, de economie weer bloeit en het na de volgende verkiezingen duidelijk is dat Zoetermeer op het Stadsforum zit te wachten,

En gaat over tot de orde van de dag,

Zó! Zoetermeer

Door: Marijke Van der Meer

Naar nieuwslijst

Reacties

Nog geen reacties

Laat reactie achter

Zó! Zoetermeer behoudt zich het recht voor reacties die beledigend of aanstootgevend zijn of anderszins grof taalgebruik bevatten niet te plaatsen.

Reacties worden pas geplaatst na goedkeuring door onze medewerkers.

captcha

Neem de letters van het plaatje over in het invoerveld.