Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

Geen nachtgeweld meer? Om te beginnen geen NACHTclubs meer!

15 september 2019

Wéér kregen we bericht dat er op een nachtclub is geschoten. Helaas!
In februari van dit jaar was de gemeenteraad het al helemaal zat. We hielden een extra raadsvergadering. Met ALLE fracties dienden we een motie in en we droegen het college op:

“Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie maanden, een samenhangend plan van aanpak op te stellen met alle maatregelen die genomen moeten worden door het college en de raad om het geweld rondom nachtclubs te beëindigen en dit plan - al dan niet vertrouwelijk of deels vertrouwelijk - aan de raad voor te leggen, zodat de raad in positie wordt gebracht om zijn deel van de benodigde maatregelen te treffen, - Bij dit plan alle bijbehorende consequenties in beeld te brengen.”

De burgemeester stond eerst ook in de motie genoemd, maar dat wilde hij niet, want hij vond dat niet passen bij zijn bevoegdheden. Toen hebben we de burgemeester uit de motie geschrapt.

Op 18 april kregen we de reactie op de motie.

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Zoetermeer&id=c6926635-0fe1-4947-8fe7-478e00137282

Het resultaat viel tegen. Veel van de maatregelen stuitten op allerlei juridische bezwaren, of zouden heel veel geld gaan kosten. Maar maatregel 1 kon in ieder geval wel:

“Op dit moment kent Zoetermeer geen sluitingstijden. Het is mogelijk om een differentiatie aan te brengen: de sluitingstijden in het Stadshart blijven vrij, terwijl voor de horecabedrijven die zijn gelegen buiten het Stadshart een sluitingstijd van bijvoorbeeld 02:00 uur geldt.”

In het memo staat ook: “Het college gaat de raad voorstellen de Apv dienovereenkomstig te wijzigen.”

Intussen zijn we sinds februari al meer dan een half jaar verder, en de kogels vliegen weer door het Van Tuyllpark, maar we hebben nog geen voorstel voor aanpassing van de APV gezien.

Zó! Zoetermeer vindt dat het lang duurt en we gaan dan ook maandag 16 september bij de rondvraag in de vergadering vragen of het al opschiet:

  • Welke activiteiten zijn er inmiddels genomen om de APV aan te passen?
  • Wat moet er nog gebeuren?
  • Wanneer kunnen wij het raadvoorstel verwachten?

Update: In antwoord op onze vragen meldde het college dat het juridisch allemaal erg ingewikkeld is. Er wordt gekeken of dit een uitvoerbare oplossing is en of er nog andere maatregelen mogelijk zijn. Het college komt er vóór 1 december op terug.

Naar nieuwslijst

Reacties

Nog geen reacties

Laat reactie achter

Zó! Zoetermeer behoudt zich het recht voor reacties die beledigend of aanstootgevend zijn of anderszins grof taalgebruik bevatten niet te plaatsen.

Reacties worden pas geplaatst na goedkeuring door onze medewerkers.

captcha

Neem de letters van het plaatje over in het invoerveld.